Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 

Rettelsesmarkering hos eIndkomst

(updated by Thor Lundehoj VISMA ‎17-07-2019 09:09 )
Mads Torp

SKAT indførte 1. februar 2018 krav om, at A-skat og AM-bidrag ikke længere kan indberettes med en R-markering (rettelser til flere tidligere perioder), men skal henføres til den nøjagtige periode, som rettelsen hører til. Årsagen er blandt andet, at kommuner opgør indtægtsbestemte ydelser (såsom boligsikring, fripladser m.m.) månedligt.

 

I deres eIndkomst indberetningsvejledning skriver SKAT bl.a.:

”Indkomst der udbetales løbende, fx. månedsløn, pension osv., indberettes på hver enkelt lønperiode indkomsten vedrører. Særlige éngangsbeløb, der er A-indkomst, fx. bonus, enkelte tillæg, overtidsbetaling, overenskomstmæssige reguleringer osv. kan indberettes på (sammen med) den lønperiode, hvori beløbet udbetales. Indberetningspligtig B-indkomst indberettes, når der er sket udbetaling, med indberetning af bla. dispositionsdato og lønperiode. Lønperioden kan da være en enkelt dato, der både er start- og slutdato eller en længere periode som B-indkomsten vedrører.”

 

Det betyder, at:

 • Rettelser til tidligere perioder skal indberettes med den lønperiode, rettelsen vedrører. Det vil sige, at det skal ske via efterreguleringen for, at indberetningen bliver korrekt. Ved efterregulering af flere måneders lønkørsler sker der en rettelse pr. periode, så indberetningen til eIndkomst sker i den periode, som rettelsen vedrører.
 • Som noget nyt bliver A-skat og AM-bidrag efterreguleret.

På baggrund af ændringen har vi været nødsaget til at foretage ændringer i vores lønsystem for at opfylde de nye krav fra SKAT. Disse rettelser betyder, at alle efterreguleringer vil blive indberettet i de perioder, hvor indkomsten rent faktisk skulle have været udbetalt.

 

Afregning af skat i forbindelse med efterregulering

 • Positiv regulering (Der skulle have været indeholdt mere skat)
  Skat afregnes med den dispositionsdato, som efterreguleringen er udbetalt til. Således vil positive efterreguleringer blive afregnet sammen med den øvrige løn.
 • Negativ regulering (Der skulle have være indeholdt mindre skat)
  Er der tale om en negativ regulering, er det ikke længere tilladt at modregne i aktuel afregning.
  Det betyder, at skat skal håndteres manuelt.

Negative beløb der ikke modregnes, vil fremgå af rapporten 'Afregning pr. dispositionsdato' i den aktuelle kørsel.

 

Rapporter

Af rapporten 'Afregning pr. disp' fremgår det yderst til højre, at der er manuelt ’Man’ indberetning til eIndkomst og SKAT skal derfor kontaktes.

1.png

SKAT kigger på lønperioden for at se, om der er tale om en negativ indberetning.

Hvis en medarbejders korrektion i en periode samlet bliver negativ hos SKAT, så afvises medarbejderen og skal rettes manuelt i eIndkomst i de korrekte perioder. Samtidigt vil rapporten 'Overførselsliste' ikke stemme, idet vi er nødt til at lave korrektionerne manuelt i eIndkomst.

 

Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst REGNEARK ’ er blevet tilpasset (se eksempler nedenfor).

 • ’Felt 10’ og ’Bruttoindkomst’ er blevet fjernet.
 • Der er tilføjet felterne ’P-nummer’, ’Lønperstart’, ’Lønperslut’ og ’Dispdato’.
 • Medarbejdere der bliver efterreguleret, vil vises med flere linjer, som viser, hvilke beløb der er indberettet pr. periode.

Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med positiv efterregulering tilbage i tiden.

Rapporten er blevet tilpasset:

 2.jpg

Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med negativ efterregulering tilbage i tiden.

Rapporten er blevet tilpasset:

3.jpg

Rettelsen har også betydet, at man ikke længere kan afstemme eIndkomst pr. måned, men er nødsaget til at gøre dette pr. år til dato.

 

Vores solutionsafdeling arbejder på at opsætte en ny og mere overskuelig overførselsliste, som vil give et bedre overblik over omfanget af rettelserne.

 

Det er derfor blevet endnu vigtigere, at man husker at indberette ændringer til løn, pension, fri bil osv. i den korrekte periode for at undgå at skulle lave efterreguleringer. Har man efterreguleringer, som vedrører tidligere perioder, er det vigtigt at være opmærksom på, at dette medfører ekstraarbejde for lønkonsulenten og dette derfor vil blive faktureret for medgået tid.

 

Du kan læse mere info om ændringerne her