Mine produkter
Hjælp

Ny version frigives i dag (01-11-2016)

af Heidi Lind Andersen
Vi frigiver i dag en ny version af Stellar, hvor vi har lavet nogle mindre tilrettelser. Selvom det er en mindre opdatering, opfordrer vi stadig til, at du altid er på den nyeste version.

Vi frigiver i dag en ny version af Stellar, hvor vi har lavet nogle mindre tilrettelser. Selvom det er en mindre opdatering, opfordrer vi stadig til, at du altid er på den nyeste version. 

Du henter den nye version direkte fra Visma Stellar. Går til Hjælp og vælg Programopdateringer. Herefter følges de trin du guides igennem.

Følgende forbedringer er foretaget:

Ordre

 • Nu fremkommer der en advarsel, hvis man forsøger at slette en salgsodre, hvortil der er tilknyttet en ServiceSuite aftale eller salgsordre fra ServiceSuite. Det har den fordel, at du nu får en påmindelse om tilknytningen, således du kan foretage eventuelle korrektioner.
 • Hvis salgordren har tilknyttet en ServiceSuite aftale, vises aftalenummeret nu på selve salgsodren. Hvis salgsordren, er importeret som en salgsordre fra ServiceSuite, fremgår salgsordrenummeret fra ServiceSuite  på selve salgsordren
 • Oprettelse af ordre fra debitorkartotekskort, tager nu højde for betalingsbetingelse

Ordre import

 • Nu huskes stien for sidste import, således bruger ikke behøver browse unødvendigt meget v. import af salgsordre

ServiceSuite

 • I hovemenuen er der mulighed for at angive, hvorvidt om Visma online ønsket vist, som en del af hovedmenuen i Stellar for at bruger hurtigt kan tilgå websiden : https://servicesuite.dk/online/ - Fejl udbedret således indstillinger matcher ønsket opsætning

Vælg Varer - visning af disponibel og kostpris

 • Ved opslag i varekarotek via Vælg varer, vises nu antal forr disponibel og kostpris, som angivet i Lager opsætningen

Udskrifter PDF

 • Ved sletning af PDF i PDF listevisningen, blev det forkerte dokument vist efterfølgende. Det betød i uheldige situationer, at bruger kunne komme til at fremsende en PDF fil, vedrørende en anden debitor 

Standard eFaktura format ved nye debitorer (OIOUBL)

 • Gælder kun ved oprettelse af nye debitorer :
  Ved oprettelse af ny debitor, angives standardformatet  for afsendelse af eFakturaer som OIOUBL.  Du kan ændre formatet manuel til OIOXML (om modtager ønsker og kan modtage dette format manuel via debitors kartotekskort) I tidligere versioner af Stellar var standardformatet OIOXML ved oprettelse af nye debitorer, men da det idag hovedsageligt afsendes i OIOUBL, er standardopsætningen tilpasset

Priser på salgsordre i Stellar, oprettet via import af Salgsordre

 • Nu vises korrekte salgspriser i Stellar, efter import af Salgsordre fra ServiceSuite.

Det var alt for denne gang.

Vi ønsker dig en rigtig god fornøjelse.