Mina produkter
Hjälp

Här är UE-kedjan - verktyg för överblick av underentreprenörer

av Patricio Beck

Ha koll på UE-kedjan via Visma Construction!

 

UE-kedjan är en funktion som ingår i tjänsten Visma Construction Personalliggare och tjänsten används idag för bland annat personalliggare på över 8 000 aktiva byggarbetsplatser i Sverige och Finland. Tjänsten ger huvudentreprenören en enkel komplett automatiskt överblick över vilka underentreprenörer som är aktiva och verksamma på byggarbetsplatsen, vem som anlitat vem på arbetsplatsen, och därigenom få kontroll och säkerhet där HE-administratörer kan delegera administration av sina delar av kedjan till UE-administratörer hos respektive underentreprenör.

 

Visma Constructions tjänst Personalliggare uppfyller lagkravet på elektronisk personalliggare och med funktionen UE-kedjan så kan man enkelt hålla obehöriga borta från byggarbetsplatsen genom att ge behöriga access till byggprojektet samt att personens arbetsgivare är med i byggprojektets UE-kedja. Detta kontrolleras alltid vid första incheckning dels via Visma Construction Regbox eller Personalliggaren.

 

Kontroll och säkerhet i alla led med UE-kedjan

 

Huvudentreprenören har full transparens och kan med UE-kedjan ta fullt ansvar genom att ställa krav på sina underentreprenörer genom på ett enkelt sätt få överblick över vilka partsförhållanden som råder får sina aktiva byggprojekt och därigenom delegera administrationen av sina delar i UE-kedjan till respektive underentreprenör. Samtidigt kunna se hur UE-kedjan byggs upp automatiskt i realtid.

 

Redan vid projektets start kan huvudentreprenören, via Visma Constructions tjänst "Meddelandehantering", snabbt skicka instruktioner och information online direkt eller via massutskick till inbjudna entreprenörer eller användare och på så sätt optimera processen för en "Onboarding" och spara tid för alla inblandade.

 

Komplett UE-kedja i tre enkla steg:

 

1.

Huvudentreprenören registrerar vilka underentreprenörer som anlitas i första led, och här tilldela ansvaret till ansvariga projektledare (UE-administratörer) hos underentreprenören. Genom att välja företag som redan finns i systemet eller registrera nya företag. Detta görs via "Arbetsgivare". Varje UE-administratör för full kontroll och översikt över egna företagets användare och in- och utcheckningar.

 

2.

Varje underentreprenör får inbjudan med registreringskod/er till projektet/projekten dels via Meddelandehanteringen eller huvudentreprenörens egna kommunikationskanaler. Visma Construction skapar med automatik en PDF som UE-administratörer kan distribueras till sina anställda med information om byggprojektet, registreringskod och QR-kod. Om underentreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer registrerar de företagen i systemet och bjuder in UE-administratören i nästa led via "Bjud in användare".

 

3.

Huvudentreprenören och ansvariga på byggarbetsplatsen får en komplett överblick och ser när nya företag läggs till i UE-kedjan, vilka som är UE-administratörer, och enkelt se vilka nya företag som är utanför UE-kedjan.

 

Du hittar UE-kedjan via "Arbetsgivare" i vänstermenyn.Du hittar UE-kedjan via "Arbetsgivare" i vänstermenyn.

 

Du kan enkelt filtrera fram alla UE-administratörer via "Användare" i vänstermenyn.Du kan enkelt filtrera fram alla UE-administratörer via "Användare" i vänstermenyn.

 

 Du kan enkelt bjuda in användare via plus-ikonen "Bjud in användare"Du kan enkelt bjuda in användare via plus-ikonen "Bjud in användare"

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här