Visma ERP Pos
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Labels

Visma ERP POS 13

by Hans Kallin VISMA 29-05-2018 16:30

I version 13.00.0 av Visma ERP POS har vi fokuserat på att hantera förändringar relaterade till Visma Business och Visma Global både vad det gäller hämtning av data och funktionsförbättringar.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 13

Visma ERP POS 13

by Hans Kallin VISMA 29-05-2018 12:26

Vid uppgradering av ERP POS behöver inte Visma Business uppgraderas eftersom ERP POS är bakåtkompatibel med alla Visma Business versioner som är nyare än 10.00.0 och alla Visma Global versioner är nyare än 7.70

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 4
Elefanten i rummet