avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

AFP - ny premieberegning i 2018

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎15-03-2018 12:13 )
Ivar Grøndahl1

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra fylte 62 år, forutsatt at vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt.

 

Oppdaterte lønnsdata
Den nye premiemodellen for privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår, basert på innsendte a-meldinger. Dette vil medføre at fakturaene hvert kvartal får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet.

 

Ny modell gir derfor en enklere premieberegning for nyansatte, sesongarbeidere, vikarer og andre ansatte hvor det ikke har vært fullstendige lønnsdata for foregående inntektsår.

 

Premiesats uendret
Premie for privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetalinger mellom 1 og 7,1G (aldersgruppen 13-61). Dette er uendret i ny modell og premiesatsen på 2,5% er også uendret fra 2017 til 2018.

 

Variasjonen mellom kvartalene
Den nye modellen baserer seg på inntekt i inneværende kalenderår, og det faktureres etterskuddsvis per kvartal. Siden det kun faktureres lønn i intervallet mellom 1 og 7,1 G, innebærer dette at fakturaene vil ha ulik størrelse i løpet av året. Variasjonen mellom kvartalene kan til dels være store. Den totale premien for året vil som hovedregel være omtrent på samme nivå som tidligere, selv om ny modell kan slå ut forskjellig for ulike bedrifter.

 

Faktura i april
Fakturering basert på oppdaterte lønnstall innebærer også at faktureringstidspunktet forskyves en måned. Faktura vil bli sendt ut måneden etter kvartalsslutt. Faktura etter ny premiemodell sendes ut for første kvartal 2018 i april.

 

Lønnsforum vår 2018