avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Diett som utbetales i 2018 - NYE satser

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎31-01-2018 14:40 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det blir store endringer i regelverket for utbetaling av skattefri diett i 2018. Satsene for skattefri diett for reiser med overnatting i Norge blir redusert og hybel/brakke-satsen vil bli borte.

 

Siste nytt 31. januar 2018.

Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold.

 

Trekk- og avgiftsfrie satser for 2018

Skattedirektoratet har fastsatt følgende trekk- og avgiftsfrie satser for reiser i Norge:

Døgndiett:
Overnatting på hotell uten frokost Kr 569,-
Overnatting på pensjonat Kr 159,-
Overnatting hybel/brakke/privat Kr 88,-

 

Fradrag måltider i Norge (av aktuell sats):
Frokost: 20 %
Lunsj: 30 %
Middag: 50 %


Skattedirektoratet har fastsatt følgende trekk- og avgiftsfrie satser for reiser i utlandet:

Døgndiett:
Overnatting på hotell Landets/byens sats i statens særavtale utland
Overnatting på pensjonat Kr 159,-
Overnatting hybel/brakke/privat Kr 88,-

 

Fradrag måltider (av aktuell sats):
Frokost: 10 %
Lunsj: 40 %
Middag: 50 %

 

Langtransportsjåfører
For langtransportsjåfører som kjører i utlandet har den trekk- og avgiftsfrie satsen vært kr 300,- pr døgn. Denne satsen videreføres, og er også utvidet til å gjelde for langtransportsjåfører i Norge.

 

Vil du vite mer om de nye særavtalene for reiser og skattereglene rundt dekning av reisekostnader, da bør du delta på:

Lønnsforum Vår 2018 - Visma Lønn

Lønnsforum Vår 2018 - Huldt & Lillevik Lønn

52 Kommentarer
CONTRIBUTOR **
av Anne-Mari Haugen

Hei!

Hva innebærer det at diett for hybel/brakke tas vekk? Kan man ikke gi diett til eksempelvis pendlere som bor på hybel/brakke skattefritt?

Mvh Anne-Mari

av Ivar Grøndahl1

Hei

Kan ikke gi skattefri diett hverken til pendlere eller ansatte på tjenestereise ved overnatting på hybel/brakke/privat.

Mvh Ivar

CONTRIBUTOR **
av Trine Amundsen

Det står overnatting på hotell UTEN frokost...?

Er det satsen som før var 733,- (overnatting på hotell) som nå er 569,-.

Skjønner ikke hvilken sats det nå skal trekkes 20% for frokost på?

Er det beløpet imellom 733,- og 569,- som nå blir trekkpliktig....?

av Ivar Grøndahl1

Statens særavtale pr idag kr 733

Hvis ikke frokost skal ansatt ha kr 733 

Trekkfritt er kr 569

 

Hvis det er frokost skal ansatt ha kr 733 minus 20% = kr 586

Trekkfritt kr 569 minus 20% = kr 455

Trekkpliktig kr 586 minus kr 455 = kr 131

mvh ivar

av Anne Randi Enger1

Hei Ivar,

 

Er det helt bestemt leser det som de fortsatt er i forhandlinger og at det kan bli to ulike sett med satser ut i januar 2018?

 

"Forhandlingene vil ikke bli ferdige før årsskiftet, men vil fortsette i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2017 mens forhandlingene pågår, skriver Kommunal og moderniseringsdepartementet i en pressemelding."

 

mvh

Anne Randi

av Ivar Grøndahl1

Det blir nye satser i statens særavtale. Hva de blir og når de blir gjeldende fra....ja, det vites ikke pr idag 🙂 Inntil videre gjelder døgnsatsen på kr 733.

 

mvh ivar

CONTRIBUTOR *
av Per Tallaksen1

Hei Ivar. Er det riktig forstått at fradrag måltider i Norge og utlandet nå er differensiert?

av Ivar Grøndahl1

Ja, det har også vært slik tidligere. Særavtale for utland 10, 40 og 50. Samme benyttes også skattemessig, ihvertfall når ansatt har bodd på hotell. 

Ikke lett å forstå hva skd mener når det er pensjonat utland. Om det der er som i Norge, 20,30 og 40. Men, det håper vi snart å få avklart.

 

mvh ivar

CONTRIBUTOR **
av Anette Holen1

Når blir den trekkfrie satsen lagt inn i Expense? Noen kunder ønsker å benytte denne, og ikke statens sats.

av Wenche_Jacobsen

Nye satser og beskrivelser vil bli oppdatert i Expense 01.01.2018.

 

CONTRIBUTOR *
av Ine Hereng

Ivar sier: "Kan ikke gi skattefri diett hverken til pendlere eller ansatte på tjenestereise ved overnatting på hybel/brakke/privat."

 

Er det så at du kan gi diett ved overnatting på hybel/brakke/privat, men de må betale skatt av dette? Evt. er det da de kr. 150,- man kan gi?

av Ivar Grøndahl1

Hei Ine 🙂

 

Hva ansatt skal ha i kostgodtgjørelse er etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvis det avtales kostgodtgjørelse, uavhengig av beløpets størrelse, vil hele beløpet være trekkpliktig ved overnatting privat el hybel/brakke med kokemuligheter.

 

CONTRIBUTOR ***
av Sandra Rian

Hei,

 

Vil det komme forslag til nye lønnsarter og kobling av disse for å behandle skattepliktig del av diett, slik dere kom med for bilgodtgjørelsen i sin tid?

VISMA
av Hanna Eid

For Huldt & Lillevik sin del så skal vi se på om det er mulighet for å løse dette med automatisk koblede lønnsarter. Vi kommer til å legge ut disse på siden vår på Community i såfall.

 

Mvh

Hanna

Visma/Huldt & Lillevik

CONTRIBUTOR ***
av Sandra Rian

Hva med lønnsarter i Visma Lønn?

CONTRIBUTOR ***
av Marianne G

Sitat:

"For Huldt & Lillevik sin del så skal vi se på om det er mulighet for å løse dette med automatisk koblede lønnsarter. Vi kommer til å legge ut disse på siden vår på Community i såfall."

 

Hvordan får vi splittet dette pr i dag?
Jeg skal utbetale reiseregninger med diett neste uke. Må jeg opprette nye lønnsarter?

av Sandra Iselin Olsen

Hei,

Hvordan det blir i Visma Lønn så har vi skrevet en artikkel om det her:
https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Diett-godtgjorelse-fra-2018/ta-p/119636

 

Mvh Sandra

VISMA
av Hanna Eid

Hei Marianne!

Dere må splitte det manuelt.

Det vil si at den trekkpliktige delen må på en lønnsart som er kodet med:

Utgiftsgodtgjørelse

Reise kost

 

Hvis ikke du har en slik lønnsart så må du opprette den.

 

Mvh

Hanna

CONTRIBUTOR ***
av Marianne G

Jeg har standard oppsett.

Hvilken lønnsart er det da?

CONTRIBUTOR **
av Anne-Mari Haugen

Hei!

Dersom man eksempelvis gir "gammel" diett med kokemuligheter (205 kr) i 2018, forstår jeg at hele beløpet er skattepliktig. Vil det si at det skal beregnes både arbeidsgiveravgift, feriepenger og OTP av dette?

 

Jeg forstår at diett utover de trekkfri satsene skal skattes av, men dersom man har til å praksis å likevel gi diett til pendlere og diett etter statens satser (eksempelvis hotell 733, som jeg forstår er gjeldende enn så lenge), kan vi bruke samme lønnsart for den skattepliktige delen i alle tilfeller? Og hvordan skal denne lønnsarten bygges opp? Hvilket a-meldingsnummer skal den registeres med?

CONTRIBUTOR *
av Silje Gundersen

Hei, Er det mulig å gi legitimert diettgodtgjørelse? Altså at vi betaler det den ansatte faktisk har brukt mot kvittering. Hvor mye vil da være trekkpliktig/trekkfritt? 

av Ivar Grøndahl1

Der en ansatt ikke kan motta dagdiett skattefritt fordi det ikke er merkostnader til mat, antar vi at dekning av slike kostnader etter bilag i sin helhet er skattepliktig. Vi venter på en avklaring fra skd på dette.

CONTRIBUTOR ***
av Marit Winge Pedersen

Hei Ivar, godt nytt år!

Var på kurs og glemte å stille spørsmål på dette temaet.

Vi utbetaler diett/utgifter til mat, kun etter regning = Utgiftsgodtgjørelse. Blir altså ikke lønnsinnberettet pr i dag.

Jeg er en smule forvirret og lurer på om skd har bebudet endringer i skatteplikt på utgiftsgodtgjørelse til mat på tjeneste/yrkesreise?

 

 

av Ivar Grøndahl1

Hvis ansatt er på tjenestereise hvor det kunne vært utbetalt skattefri diett, vil refusjon være skattefritt.

Hvis ansatt er på reise som medføerer at det ikke kan utbetales skattefri diett, vil refusjonen, etter det vi erfarer være skattepliktig. Dette er derimot ikke slik det var i 2014 og tidligere. Vi ønsker derfor å avvente med å gi et konkret svar, inntil skd har gitt en uttalelse.

mvh

ivar

av Henning Grindstuen

Hvilken lønnsart og a-meldingskode skal man bruke på langtransportsjåfører som kjører innenlands? Ser det er en egen (7203) for kjøring utenlands, men den trekkfrie satsen på kr 300 gjelder vel nå både innenlands og utenlands.

av Ivar Grøndahl1

Det er ikke laget noen ny lønnsbeskrivelse i a-ordningen enda...inntil videre skal samme kode som utland benyttes . a-meldingsnummer 7203.

CONTRIBUTOR **
av Mona Kandal

Hvor står det at sats for Statens særavtale for diett hotell med overnatting i 2018 er 733 kr, hvorav 569 er skattepliktig?

Har lett overalt på nettet men finner bare oppslag for de nye skattefrie satsene. ikke at avtalen er 733,-

(Forstår dette med skattefri og skattepliktig del)

 

 

 

av Ivar Grøndahl1

Hei Mona

 

Her finner du melding om videreføring av særavtalene.

https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2017-18

/ivar

CONTRIBUTOR **
av Mona Kandal

Mente selvfølgelig at 569,- er skattefritt 😉

CONTRIBUTOR **
av Mona Kandal

Takk, så det er slik å forstå at særavtalen kan være midlertidig. Takk for hjelpen!

🙂

CONTRIBUTOR **
av Mona Kandal

Betyr det også at overnatting med kokemulighet også er videreført med sats fra 2017, men at hele beløpet nå er skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1

Særavtalen ha kun en døgnsats, kr 733.

Hele beløpet pliktig ved overnatting med kokemuligheter.

/ivar

CONTRIBUTOR ***
av Hilde Andersen2

synes dette var forvirrende.

vi har styremedlemmer som bor på hotell m.frokost.

de skal vel fortsatt ha kr 733,- pr døgn?

og trekk for frokost sånn som før?

ikke noe skattepliktig der?

 

av Ivar Grøndahl1

Hva ansatte kan kreve, følger av avtalen mellom ansatte/styremedlemmer og bedriften.

Følges statens særavtaler, er døgnsatsen kr 733 (partene forhandler om ny sats for 2018, men er ikke ferdigforhandlet...kr 733 gjelder inntil videre). 

Når frokost er inklusert skal det trekkes 20 % av kr 733. Dvs kr 586 til utbetaling.

 

Hva kan utbetales trekkfritt av kr 586?

Skd sin forskuddssats ved overnatting på hotell er i 2018 kr 569, når frokost ikke er inkludert. Når forkost er inkludet skal 20% trekkes ut av kr 569. 

Trekkfritt kan utbetales kr 455, mens det overskytende er trekkpliktig.

Ansatt skal etter avtalen ha kr 586, av dette er altså kr 455 trekkfritt og kr 131 trekkpliktig.

/ivar

CONTRIBUTOR **
av Anne-Mari Haugen

Ved overnatting på hotell er trekkfri sats nå kr 569. Differansen mellom 733 og 569 er trekkpliktig.

av Ivar Grøndahl1

Nei

Når det er frokost, er det differensen mellom kr 586 og kr 455 som er trekkpliktig.

CONTRIBUTOR **
av Anne-Mari Haugen

Ja, jeg mente når frokost ikke er inkludert, men det er jo sjeldent det ikke er det på hotell..

av Ivar Grøndahl1

Ja, det stemmer Anne-Mari. 🙂

CONTRIBUTOR ***
av Hilde Andersen2

Hvem er det som har mulighet til å få skattefri diett da?

jfr. dette:

"Ansatte på dagsreiser kan få utbetalt dagdiett skattefritt forutsatt at vilkårene i skattebetalingforskriften § 5-6-12 (4) er oppfylt. Dette innebærer at den ansatte må være på tjenestereise, levere reiseregning, følge bestemmelsene i særavtale/ tariff og ikke få diett utover forskuddssatsene. Det er praktiseringen av denne regelen SKD nå har har forsøkt å presisere."

av Ivar Grøndahl1

Det er det som er blitt utfordringen etter skd's kunngjøring i okt 2017 og forskuddsutskrivingen for 2018....

Du som arbeidsgiver må vurdere om ansatte har merkostnader til mat når de er i oppdrag for deg.. 

SKD: Hvorvidt skattyter rent faktisk pådrar seg merkostnader eller ikke, beror i stor grad på skattyters arbeidssituasjon. Merkostnader i denne sammenheng må således vurderes opp mot forutsigbarheten knyttet til vedkommendes arbeid og hvor denne normalt utføres.

Skattyter som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser. Slike kostnader vil i utgangspunktet utgjøre skattyters ordinære matutgifter og må kunne likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk e.l., som andre skattytere uten reisevirksomhet påføres.

CONTRIBUTOR ***
av Marianne Heldal

Ved to døgn på reise inkludert en overnatting med frokost og en middag kommer jeg frem til følgende trekkfri sats

569 + 455 - 285 = 740.

1) Skal man da legg inn antall 2, sats 569 og beløp 740 på diett trekkfritt?

 

2) Jeg kommer frem til at trekkpliktig beløpet da må være differansen til utbetalt beløp, dvs 213 =  953 - 740

(733 +586  - 733 x 50%  = 953)

Stemmer dette? og hva blir korrekt å legge inn på antall og sats?

CONTRIBUTOR ***
av Marianne Heldal

Hvor finner jeg opplysninger om trekkfritt beløp for diett uten overnatting hvor statens satser er kr 289 og 537 for henholdsvis under og over 12 timer?

CONTRIBUTOR **
av Mona Kandal

Lagde meg denne tabellen, håper noen kan korrigere hvis den er feil 🙂

 


Diett hotell med overnatting 2018.PNG

av Ivar Grøndahl1

Riktig tabell.

CONTRIBUTOR *
av HippieHege

Kunne det vært så enkelt som å linke lønnsart for trekkfri kostgodtgjørelse mot lønnsarten for trekkpliktig kostgodtgjørelse? Den frie delen er (hvis man bruker statens satser for døgndiett) ca 77,7%.

CONTRIBUTOR ***
av Hilde Andersen2

Er dette siste nytt eller?

 

"Dato: 02.02.2018
Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen
Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2 og 9.3
Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten er ikke kommet til enighet om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Partene må nå bringe saken inn for tvisteløsning."
Gjeldende særavtaler viderføres inntil nye særavtaler foreligger.

av Ivar Grøndahl1

Ja, det er siste nytt.

 

av Anne Randi Enger1

Hei

Vedr. overtidsmat, på 90 kr. gjelder det også refusjon, kan man refundere skattefritt utover dette?

 

mvh

Anne Randi

CONTRIBUTOR *
av Albena

hei, sitter og leser litt om de nye diettsatsene for 2018 og er litt usikkert hvordan blir det for ansatte i et transport firma (varebiler ) når de er på jobb mellom 6 og 12 timer eller mer enn 12 timer. Har de krav på diett eller ikke...?