avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Fri bil

Fri bil verdsettes slik ved forskuddsberegningen:

2017

Listepris

Verdsettelse

Til og med kr 299.100

30% tillegg

Oversytende ut over kr 299.100

20% tillegg

2016

Listepris

Verdsettelse

Til og med kr 293.200

30% tillegg

Oversytende ut over kr 293.200

20% tillegg

Det gis ikke noe særskilt tillegg for kjøring mellom hjem og arbeidssted. Dette er innbakt i satsene over.

Biler som pr. 1. januar i inntektsåret er mer enn 3 år gammel verdsettes til 75% av listepris som ny.

Bil som kjøres over 40.000 km i yrket

Kan det godtgjøres med elektronisk kjørebok at yrkeskjøringen vil overstige 40.000 km. i løpet av året, skal bilen verdsettes til 75% av listpris som ny.

Er slike biler eldre enn 3 år foretas ytterligere reduksjon med 25% og verdsettes til 56,25% av listepris som ny.

Fra 2016 er det en forutsetning at det er installert en elektronisk kjørebok i bilen for at regelen om redusering på grunn av lang kjørelengde kan benyttes. 

El-biler

El-biler verdsettes til 50% av listpris som ny.

Er slike biler eldre enn 3 år foretas ytterligere reduksjon med 25% og verdsettes til 37,5% av listepris som ny.

Varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt under 7501 kilo 

2016

Fra 2016 kan slike biler verdsettes etter to alternative modeller: 

  1. Sjablonbeskatning med bunnfradrag
  2. Individuell verdsettelse basert på faktiske private kilometer 

Valg av modell er bindende for det enkelte inntekstår. 

Sjablonbeskatning 

Velges sjablonmetoden benyttes sjablonmodellen beskrevet over. Bilens listepris reduseres med et bunnfradrag på 50%, begrenset oppad til kr 150 000. Er bilen 3 år eller eldre foretas redusering for alder før redusering grunnet yrkesbileregelen. 

Denne regelen kan ikke kombineres med reglene for el-bil samt kjøring over 40.000 km. 

Individuell verdsettelse basert på private kilometer

Dersom det installeres en elektronisk kjørebok kan arbeidstaker bli beskattet for faktiske private kilometer. Med private kilometer menes kjøring på arbeidsreiser, samt annen privat kjøring. For å kunne benytte denne metoden er det et vilkår at yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok. 

Satsen som skal anvendes er: 

Antall kilometer arbeidsreise

 2017

Sats på arbeidsreiser og annen privat kjøring 

kr 3,40 pr. km.


Biler hvor listepris ikke står i forhold til beregnet fordel

I tilfelle hvor det er et klart misforhold mellom listepris og faktisk fordel av privat bruk, kan trekk- og avgiftsgrunnlaget beregnes etter følgende satser: 

2017 kr 53.000 pr år
2016 kr 52.000 pr år