avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvem kan få skattefri diett på dagsreiser?

av Karianne Robøle-Sørensen (Oppdatert ‎13-02-2018 08:50 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det har vært noe usikkerhet rundt hvem som kan få skattefri dagdiett utbetalt etter at statens særavtaler ble endret fra 2015. I Skattedirektoratets (SKDs) kunngjøring fra oktober 2017 ble det gjort rede for hvem som kan få dagdiett skattefritt. En ytterligere presisering kom i Forskuddsutskrivingen for 2018. Det er imidlertid  fortsatt en del usikkerhet knyttet til hvordan arbeidsgiver skal praktisere diettreglene.

 

Ansatte på dagsreiser kan få utbetalt dagdiett skattefritt forutsatt at vilkårene i skattebetalingforskriften § 5-6-12 (4) er oppfylt. Dette innebærer at den ansatte må være på tjenestereise, levere reiseregning, følge bestemmelsene i særavtale/ tariff og ikke få diett utover forskuddssatsene. Det er praktiseringen av denne regelen SKD nå har har forsøkt å presisere.

 

Merkostnader

Først understreker SKD at dagdiett kun kan utbetales skattefritt når arbeidstakeren har blitt påført merkostnader til mat i tilknytning til reise for arbeidsgiver. Dette innebærer at ansatte må ha hatt ekstra kostnader til mat utover det som må anses som normale kostnader. I denne vurderingen mener SKD at det må legges vekt på hvor den ansatte normalt utfører arbeid og forutsigbarheten knyttet til dette.  

 

Ansatte som har arbeid som innebærer regelmessige reiser og som har reiser som en del av sin normalarbeidssituasjon, som for eksempel håndverkere og selgere, regnes i utgangspunktet ikke å ha merkostnader til mat. Det legges til grunn at kostnader til mat for disse gruppene likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk el, som andre arbeidstakere uten reisevirksomhet også har. De vil derfor ikke kunne få diett utbetalt skattefritt.

 

Ansatte som reiser mer sporadisk, som i kundemøter el, vil kunne anses å ha merkostnader til mat siden de ikke har mulighet til å planlegge dagen og måltider i samme utstrekning som på en vanlig arbeidsdag. De vil følgelig kunne få diett utbetalt skattefritt.

 

Dette innebærer at mange arbeidsgivere nå må foreta en konkret vurdering av om ansatte på dagsreiser har merkostnader til mat. Denne grensedragningen vil for mange arbeidsgivere medføre tolkningsspørsmål det kan være vanskelig å ta stilling til.

 

Tjenestereisebegrepet

SKD har videre presisert innholdet i tjenestereisebegrepet i skattebetalingforskriften § 5-6-12 (4). Innholdet i begrepet har vært uklart siden 2015. Nå legges det til grunn at det i vurderingen av om en ansatt er på tjenestereise, skal ses opp mot yrkesreisebegrepet slik det er definert i FSFIN § 6-44-13. Ansatt med merkostnader til mat må være på en yrkesreise, det vil si reise til et ikke-fast arbeidssted for å kunne få diett utbetalt skattefritt. Dette vil imidlertid ikke gjelde for ansatte som er på yrkesreise i medhold av FSFIN § 6-44-13 bokstav f, dvs reiser mellom hjem og arbeidssted hvor ansatte bruker bil for å frakte med seg arbeidsutstyr.

 

Ansatte med mobilt arbeidssted som for eksempel sjåfører, piloter og ansatte på ferje, kan ikke få dagdiett skattefritt.

 

Delta på vårt webinar hvor vi ser på alle endringene knyttet til utbetaling av diett.

4 Kommentarer
av Rune Djuvsland

Ble det gjort opptak av dette Webinaret ?

av Karianne Robøle-Sørensen

Hei Rune!

Vi vil snart sette opp ny dato for dette webinaret.

Karianne

CONTRIBUTOR *
av Beka65 (Oppdatert ‎29-01-2018 10:19 av Karianne Robøle-Sørensen VISMA )

Må vi lage nye lønnsarter for de regelendringene som er kommet ved årsskiftet på reiser når det gjelder skatt? Eller blir det en oppdatering fra dere?

av Karianne Robøle-Sørensen

Hei!

Når det gjelder å sette opp riktig lønnsart så har både Visma Lønn og H&L lagt ut informasjon på sine sider:

Her er  brukertips og informasjon fra Visma Lønn:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Lonnsart-for-trekkpliktig-diett/ta-p...

 

Her er brukertips og informasjon fra H&L:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Lonnsart-for-trekkpliktig-diett/ta-p...

 

Karianne