avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

OTP - hva skal inn i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift?

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎06-04-2018 09:29 )

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) pålegger de fleste norske virksomheter å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen sikrer ansatte pensjon utover det som ytes av folketrygden.

 

Trekkplikt og opplysningsplikt
Arbeidsgivers tilskudd til kollektiv pensjonspremie er ikke trekkpliktig, og skal ikke rapporteres i a-meldingen. Tilskuddet skal imidlertid inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.


Arbeidsgiveravgift - hva skal inngå i grunnlaget
Det følger av folketrygdloven § 23-2 at arbeidsgivers tilskudd til OTP-ordning skal være med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder også innbetalinger i premie- eller innskuddsfond.

 

Det er videre lagt til grunn at kostnader knyttet til pensjonsleverandørens vederlag for administrasjon av ordningen (administrasjonskostnader), vederlag for forvaltning av pensjonskapitalen (forvaltningsomkostninger) og andre finansieringskostnader som arbeidsgiveren betaler (for eksempel garantikostnader, fakturagebyr og lignende) også skal inngå i avgiftsberegningen.


De avgiftspliktige beløpene skal tas med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for den måneden hvor betalingen er foretatt. Grunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner på samme måte som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme termin fordeler seg.

 

Arbeidsgiveravgift - hva skal ikke inngå i grunnlaget
Hvis arbeidsgiver betaler tilskudd ved overføring fra premiefond eller tilskuddsfond, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift av den delen som tas fra fondet. Honorar til forsikringsmegler, gebyr ved flytting til annen pensjonsleverandør og andre kostnader ifm formidling av pensjonsjonsordning skal heller ikke inngå i avgiftsgrunnlaget. Det samme gjelder ved eventuell forsikelsesrente ved for sen betaling.

 

Ansattes tilskudd i ordningen

Blir en arbeidstaker trukket i lønn for en egenandel til foretakspensjon, innskuddspensjon eller tjenestepensjon, så skal egenandelen rapporteres som "Fradrag – premie til pensjonsordning" i a-meldingen på hver ansatt for den kalendermåneden trekket er gjennomført. Egenandelen gir fradragsrett på arbeidstakers skattemelding.

 

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av ansattes egenandel.

 

Du kan lese mer om OTP i denne artikkelen.

 

OTP er også tema på årets Lønnsforum vår.

 

Les mer om Lønnsforum vår 2018