Mine områder
Hjelp

Overtidsmat - skattefritt eller skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1

Kravet på overtidsmat

Ansatte som jobber overtid har ikke en lovfestet rett til dekning av overtidsmat. Noen tariffavtaler har bestemmelser om matpenger, og da må arbeidsgiver oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Vi ser at mange arbeidsgivere som ikke er bundet av tariff også dekker overtidsmat og har gode ordninger for dette. Reglene for beskatning av overtidsmat gjelder alle arbeidsgivere, både de som er bundet av tariffavtale og ikke.

 

Skattefri dekning av overtidsmat

Hvis arbeidsgiver dekker et måltid inntil 200 kroner for ansatte som jobber minst 10 timer sammenhengende, kan dekningen skje skattefritt hvis arbeidsgiver kjøper inn måltidet, eller

dekker arbeidstakerens dokumenterte kostnader etter bilag. Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet på minst 10 timer.

 

Ved kostnader utover 200 kroner, vil det overskytende være skattepliktig.

 

Hvis ansatt ikke jobber minst 10 timer sammenhengende, vil kostnader til overtidsmat i sin helhet være skattepliktig. 

 

Rapportering i a-meldingen

Skattefri dekning av overtidsmat skal ikke rapporteres.

Skattepliktig overtidsmat rapporteres som “Naturalytelse - Annet”.

Skattepliktig refusjon av overtidsmat rapporteres som “Kontantytelse - Annet”.

 

Skattepliktige matpenger uten bilag

Mange tariffavtaler har en bestemmelse om at de ansatte har krav på matpenger ved overtid uten at kvittering eller bilag leveres. Slik utbetaling er skattepliktig og skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift og rapporteres i a-meldingen som “Kontantytelse-annet".

 

Brukertips

Lønnsart i Visma lønn finner du her.

Lønnsart i Huldt & Lillevik finner du her.

Oversikt lønnsarter Visma.net Payroll

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"