avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Rett på fri ved barnehage- og skolestart?

(updated by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA ‎07-08-2018 11:19 )
Monica Bremtun-Olaussen -

August er tiden for barnehage- og skolestart. I den forbindelse er det mange som har behov for fri fra arbeidet, men er dette noe arbeidstaker har krav på?

 

Utgangspunktet er at det ikke er noen lovfestet rett til fri i slike situasjoner, men mange arbeidstakere får allikevel fri med eller uten lønn ved barnehage- og skolestart. Det første arbeidstaker må gjøre, er å informere arbeidsgiveren sin om at man har behov for fri ved skole- eller barnehagestart. Arbeidsgiver kan da informere om hvilke regler som gjelder for bedriften.

 

Under har vi beskrevet de vanligste måtene å løse dette på på en arbeidsplass.

 

Egne avtaler om fri ved skolestart eller barnehagestart
Selv om loven ikke gir arbeidstakere rett på fri, har mange bedrifter egne avtaler som gir arbeidstaker rett på fri enten med, eller uten lønn ved barnehage- og skolestart. Slike rettigheter kan for eksempel komme fram i tariffavtaler eller bedriftens personalhåndbøker. Dersom bedriften har en slik avtale, vil det være avtalen som regulerer både permisjonsretten og eventuelt retten til lønn.

 

Ferie og avspasering

Arbeidstakeren kan også få innvilget ferie de dagene det er behov for fri. Dersom arbeidstaker ikke har nok feriedager igjen i år til å dekke fraværsbehovet, har man også muligheten til å avtale uttak av forskuddsferie. Forskuddsferie innebærer at man overfører neste års ferie til dette ferieåret. Ferieloven gir adgang til å overføring av totalt to uker.

 

Har man avspasering til gode, kan det være en god løsning for arbeidstaker å benytte seg av denne ved barnehage- eller skolestart. Det er arbeidsgiver som bestemmer om det kan avvikles ferie eller avspasering ved denne typen fravær.

 

Ønsker du mer kompetanse innen lover og regler i arbeidslivet?
Hold deg oppdatert på fag- og rettsområdet lønn, personal og ledelse. Vi hjelper deg å holde oversikt over et komplisert regelverk som stadig endrer seg. Fageksperter innen lønn, reise, trygderett, arbeidsrett og skatterett, holder kurs, nettkurs og yter support.