Mine områder
Hjelp

Streik i skolen - rett på fri?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎14-09-2022 14:57 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Nå er det starten på et nytt skoleår, og elevene vender tilbake til skolene over hele landet. Det vil allikevel være noen barn og foreldre som ikke får den oppstarten de hadde regnet med. Dette er fordi det ikke er enighet i lønnsoppgjøret, og det forventes at lærerne trapper kraftig opp den streiken som så smått startet 8. juni i år.

 

Dette vi føre til at mange foreldre, rett etter en lang sommerferie, nå får utfordringer med pass av barn. Hvilke rettigheter har egentlig arbeidstaker i en slik situasjon?

 

Kan man bruke omsorgspenger?

Retten til omsorgspenger er knyttet til barn/barnepassers sykdom. Der skole og barnehage stenger på grunn av streik, vil ikke arbeidstaker kunne benytte omsorgspenger for å dekke behovet for fri fra arbeidet.

 

Rett på fri?

Arbeidstaker har ikke en lovregulert rett på fri for å ta seg av barn dersom det er streik på skolen eller i barnehagen.

Selv om arbeidstaker ikke har en lovregulert rett på fri, så vil det jo allikevel være slik at behovet vil kunne være der. I en slik situasjon må den ansatte henvende seg til arbeidsgiver og be om at det tilrettelegges slik at den ansatte kan passe barna.

 

Tilrettelegging her kan for eksempel være hjemmekontor, endring av arbeidstiden midlertidig, uttak av ferie eller avspasering, eller permisjon med eller uten lønn. I noen virksomheter tilrettelegger også arbeidsgiver for at barn kan være med på arbeidsplassen den tiden streiken varer. Her er det viktig at arbeidsgiver kun tillater dette på arbeidsplasser der det er trygt for barnet å være.

 

Det er likevel verdt å merke seg at en slik tilrettelegging ikke er noe den ansatte kan kreve. Det vil være opp til arbeidsgiver å vurdere hva som er praktisk mulig og hvor langt man vil strekke seg for å hjelpe den ansatte her.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også!

Vi snakker mer om arbeidstakers rettigheter ved streik i skolen på vår RegelPOD. Her tar vi også opp tema databriller, og hva arbeidstaker har krav på i lønn for ikke avviklet ferie ved opphør av arbeidsforholdet.

 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"