avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Svalbard - Lønnstrekkordningen - Satser naturalytelser 2018

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎20-12-2017 09:23 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Naturalytelser

Når arbeidstakeren skattlegges ved trekk i lønn (lønnstrekkordningen), skal følgende naturalytelser verdsettes slik i 2018:

 

Kost og losji
Fritt opphold pr. døgn (kost og losji)   kr 124 pr. døgn
Kost (alle måltider)                              kr    88
Kost (to måltider)                                 kr   69
Kost (ett måltid)                                   kr   45
Losji (eget rom eller delt rom)            kr   36

 


Fri bolig:
inntil 40 kvm     kr 2 700 pr. måned
41–65 kvm        kr 3 900 pr. måned
66–90 kvm        kr 6 200 pr. måned
91–125 kvm      kr 6 900 pr. måned
over 125 kvm    kr 8 000 pr. måned

 

Dersom arbeidsgiver subsidierer den skattepliktiges bokostnader skal det foretas beskatning dersom den faktiske husleie er lavere enn fordelssatsen for fri bolig. Skattepliktig fordel fastsettes til differansen mellom fordelssatsen for fri bolig og faktisk husleie.


Fri bil 

kr 1 900 pr. måned.

 

Elektronisk kommunikasjon

Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2018.

 

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser mv

 

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

 

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2018.

 

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 700 per måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

 

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2018.

 

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2018