Mine områder
Hjelp

Alt du lurer på om Klientkonto

av emiliedamaas (Oppdatert ‎23-02-2022 09:08 av emiliedamaas VISMA )
Du har kanskje hørt snakk om klientkonto i forbindelse med eiendomsoppgjør? Ved kjøp av fast eiendom skal boligoppgjøret alltid innbetales inn til en klientkonto i bank som er atskilt fra meglerforetakets egne midler. Midlene som står på klientkontoen tilhører klientene, og meglers bank kan ikke kreve tilgang til klientmidlene dersom megler for eksempel går konkurs. Dette er en trygghet for klientene. Banken kan ikke bruke klientmidler til motregning mot den som forvalter klientkontoen. 

 

Klientkonto benyttes i eiendomsmegling, advokatvirksomhet, fondsforvaltning, forsikringsformidling, inkassovirksomhet og i annen virksomhet der det er bestemt av lov eller forskrift at foretaket skal skille mellom klientmidler og foretakets midler. Inkassovirksomheters krav til håndtering av klientkonto, klientmidler og renter av klientmidler er regulert av inkassoforskriften §4-1 og §4-2

 

Hva er en klientkonto? 

Kort kan man si at en klientkonto er en bankkonto hvor innestående midler tilhører klientene, men hvor kontoen i seg selv disponeres av klientforvalter. Klientkontoen skal stå i klientforvalters foretaksnavn. I en inkassovirksomhet kan en klientkonto bare disponeres av den eller de inkassobevillingshavere som har den faglige ledelsen av inkassovirksomheten, eller etter skriftlig fullmakt fra en bevillingshaver. Renter på klientkonto skal i sin helhet godskrives klientene. Utbetaling til klienter og kunder;

Hva gjør du dersom en av dine kunder har betalt for mye til klientkonto, og ønsker overskytende tilbakebetalt? 

Inkassoforskriften §4-1 og §4-2 stiller strenge krav til håndteringen av klientmidler, og til utbetaling av klientmidler. Inkassoforskriften sier blant annet at klientmidler som ikke utbetales snarest, skal settes inn på en bank- eller postgirokonto for klientmidler.

 

I VFS Fakturaservice overfører vi fortløpende alle innbetalinger vi mottar på klientkonto videre ut til våre klienter. Som følge av denne praksisen er vår policy at vi ikke foretar tilbakebetalinger til kunder fra klientkonto, selv om inkassoforskriften åpner for dette. Da vi fortløpende utbetaler klientmidlene til våre klienter, vil det ikke være midler å foreta tilbakebetalinger med fra klientkonto. En slik utbetaling er også i praksis en forskuttering som tas fra andre klienter som benytter samme klientbankkonto, inntil vi mottar innbetalinger som oppveier denne utbetalingen. Har du kunder som har innbetalt for mye til klientkonto og ønsker tilbakebetalt, må utbetalingen derfor foretas fra din driftskonto. Vi anbefaler deg å alltid kontrollere mot remitteringsrapport og kundens reskontro før du foretar en tilbakebetaling av et tilgodebeløp. 

 

 

Definisjoner:

Klient: Kunde av klientforvalter, her; fordringshaver/kreditor og kunde av VFS Fakturaservice

Kunde

Klientforvalter: Bevillingshaver, fagansvarlig og/eller ansvarlig advokat i virksomheten.