Mine områder
Hjelp

Digipost - Et effektivt virkemiddel for digitalisering av postale fakturaer

av emiliedamaas (Oppdatert ‎28-05-2021 14:11 av emiliedamaas VISMA )

Vi lever i en tid hvor digitaliseringen skjer i et enormt tempo, og flere og flere foretrekker elektroniske plattformer ved både mottak og betaling av sine fakturaer. I en tidligere artikkel vedr. eFaktura 2.0 (se artikkelen her) så vi at hele 9 av 10 nordmenn foretrekker å betale sine fakturaer med enten eFaktura eller avtalegiro.

 

Til tross for favoriseringen av eFaktura og Avtalegiro blant det norske folk så vet vi at det fortsatt er mange som mottar postal faktura, og det er også en del virksomheter blant oss som har begrensede muligheter til å tilby hele spektret av distribusjonskanaler overfor sine kunder. Enn så lenge distribueres også purringer og inkassovarsler i hovedsak pr. post. Vi vet at postgangen i Norge går sjeldnere nå enn hva den historisk sett har gjort, grunnet en nedadgående trend i brevpost over flere år. Det tar lengre tid for sluttbruker å motta informasjon, noe som kan forsinke innfordringsprosessen og følgelig ha negativ innvirkning på likviditeten til din virksomhet. Vi ser at virksomheter som aktivt promoterer og benytter seg av de digitale plattformene som er tilgjengelige, har bedre likviditet og lavere inkassoandel sammenlignet med andre virksomheter.

 

Enten virksomheten din har en større andel av postale fakturaer, eller du ønsker å i større grad digitalisere purringene dine, anbefaler vi at du tar i bruk Digipost. Ved hjelp av Digipost kan vi sende dine postale fakturaer og purringer direkte til kundens digitale postkasse. Dette er et tidsbesparende og kostnadsbesparende tiltak for din virksomhet og kunden mottar informasjonen mye raskere enn hva kunden ellers ville gjort. Visste du at over 2 millioner nordmenn har en Digipostkonto? Posten skriver selv på sine hjemmesider at siden innføringen av Digipost i 2011 har det blitt sendt over 100 millioner meldinger i den digitale postkassen. 

 

Fordeler med Digipost

- Tryggere postkasse! Digipost er en kryptert tjeneste som sikrer sensitiv informasjon

- Tenk miljø! Vi sparer miljøet ved å redusere papirforbruk og transport

Enklere betaling! Mange banker tilbyr automatisk overføring av faktura direkte til nettbank

 

I vår tekniske løsning vil vi, dersom Digipost er aktivert for din virksomhet, sjekke om kunden har en Digipostkonto dersom kundens foretrukne distribusjonskanal er Postal. Vi vil også sjekke muligheten for distribusjon pr. Digipost når vi sender purringer. 

 

Oppsummert så kan vi identifisere en Digipostmottaker ut fra følgende matchingskriterier
- Fødselsnummer
- Digipost-adresse
- Person-alias
- Navn og adresse, med evt. tilleggsinformasjon. 

 

Vår rutine sjekker alltid mot de sikreste alternativene først, fødselsnummer og digipostadresse. Får vi ikke treff der så sjekkes det mot de mindre sikre alternativene, dvs. Kundenavn, adresse, postnummer og poststed. Dersom vi har informasjonen tilgjengelig sjekkes det også mot fødselsdato, telefonnummer og e-post. 

 

Er du nysgjerrig på Digipost og ønsker å vite mer? Ta kontakt med oss på support.vfs.no@visma.com for veiledning og rådgivning. Vi hjelper deg med å komme i gang!

 

Kilder

https://www.postennorge.no/presse/arkiv/2913107

https://www.digipost.no/bedrift/