Mine områder
Hjelp

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. Juli 2022

av emiliedamaas
Finansdepartementet har fastsatt nye satser for standardkompensasjon og forsinkelsesrente med virkning fra 1. Juli 2022

 

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader justeres til NOK 400,00 (opp fra NOK 390,00). Forsinkelsesrenten justeres til 9,25 % (opp fra 8,50 %). 

 

Kilder:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-24-1178