Mine områder
Hjelp

Endring i forsinkelsesrenten

av Eline Louise Liland Pedersen

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 % fra 1. juli 2019.

 

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

 

Mer info kan finnes her.

EU-gebyret

Også standardkompensasjon for inndrivelseskostnader endres til 390 kroner, dette er en økning på 10 kroner. Standardkompensasjon på EUR 40,- etter forsinkelsesrentel § 3 a er pr i dag ikke i bruk i våre systemer, men noen få av våre kunder benytter dette.

 

Kontakt Visma Financial Solutions dersom du har spørsmål rundt forsinkelsesrenten