Mine områder
Hjelp

Endring i forsinkelsesrenten

av Espen Rustad

Finansdepartementet har fra 1. januar 2020 fastsatt forsinkelsesrenten til 9,5 %.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

 

Mer info kan finnes her.

 

EU-gebyret

Fra samme tidspunkt ble  standardkompensasjon for inndrivelseskostnader endret til 400 kroner, en økning på 10 kroner. Standardkompensasjon på EUR 40,- etter forsinkelsesrentel § 3 a er pr i dag ikke i bruk i våre systemer, men noen få av våre kunder benytter dette.

 

 

Kontakt Visma Financial Solutions dersom du har spørsmål rundt forsinkelsesrenten