Mine områder
Hjelp

Endring i rettsgebyret og standardkompensasjonen. Uendret forsinkelsesrente.

av Espen Rustad
Rettsgebyr

Som del av Stortingets arbeid med Statsbudsjettet, ble det før nyttår foretatt en justering i rettsgebyret til NOK 1199,00 (opp fra NOK 1172,00), med virkning fra 1. januar 2021.

 

Rettsgebyret benyttes ved fastsettelse av behandlingsgebyret ved f.eks. forliksklage i Forliksrådet (1,15*R = 1378,00) og utleggsbegjæring hos Namsmannen (1,25*R = 1498,00). Det ligger også til grunn for beregning av det som kalles skrivesalær. Faktoren for utleggsbegjæringer har blitt satt ned fra 1,7 til 1,25. Endringene vil gjelde for saker registrert inn hos Forliksråd eller Namsmann 1. januar 2021 eller senere.

 

Standardkompensasjon

Finansdepartementet fastsatte 17.12.20 ny sats for standardkompensasjonen med virkning fra og med 1. januar 2021. Standardkompensasjonen ble satt til NOK 420,00 (ned fra NOK 430,00). Standardkompenasjonen blir også kalt "EU-gebyret", er på inntil EUR 40,00 og kan benyttes dersom sluttkunden er næringsdrivende (B2B) eller offentlig virksomhet (B2G).

 

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten ble satt til 8,00% (uendret). Dette tilsvarer Norges Banks styringsrente pluss 8,00 prosentpoeng

 

Nødvendige systemtilpasninger hos oss er bestilt og gjennomført. 

 

De som vil vite mer om standardkompensasjon og forsinkelsesrente, kan sjekke ut Finansdepartementet sine sider.

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål omkring dette.