Mine områder
Hjelp

Endringer i forsinkelsesrenten og standardkompensasjonen

av Espen Rustad

Finansdepartementet har fastsatt nye satser for forsinkelsesrenten og maksimalsats for standardkompensasjonen med virkning fra og med 1. juli 2022.

 

Forsinkelsesrenten ble satt opp til 9,25%, som tilsvarer Norges Banks styringsrente pluss 8,00 prosentpoeng.

 

Standardkompensasjonen (også kalt EU-gebyret) ble satt til maksimalt NOK 400,00. 

 

De som vil vite mer om endringene, kan sjekke ut Finansdepartementet sine sider eller Lovdata;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-juli-2022/id2...

https://lovdata.no/forskrift/2022-06-24-1178