Mine områder
Hjelp

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2022

av Ida Aune Viken (Oppdatert ‎11-01-2022 09:35 av Ida Aune Viken VISMA )

Finansdepartementet har satt nye satser for standardkompensasjon og forsinkelsesrenter med virkning fra 2. januar 2022. 

 

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader justeres til 390 kr (ned fra 400 kr).

Forsinkelsesrenten justeres til 8,5%, dette tilsvarer Norges Banks styringsrente + 8,00 prosentpoeng. 

 

Kilder: 

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter...

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2022/i...