Mine områder
Hjelp

Sats for forsinkelsesrente

av Ragnhild Andenæs

Forsinkelsesrentesatsen fastsettes halvårlig av Finansdepartementet, med virkning fra 1. januar og 1. juni, og i denne omgang har de besluttet at rentesatsen holdes uendret på 8,5%. 

 

Gebyret etter forsinkelsesrenteloven § 3a, første ledd holdes også uendret på 380 kroner.

 

Les mer om saken her, eller kontakt oss ved spørsmål.