Mine områder
Hjelp

Visma Collectors AS skifter navn til Visma Financial Solutions AS

av Anonymous

Bransjen er i kontinuerlig endring, og våre kunder etterspør flere tjenester og produkter enn det et tradisjonelt inkasso-selskap leverer. Vi ønsker å imøtekomme markedets behov for løsninger som dekker hele verdikjeden fra du mottar en bestilling til pengene er innbetalt og bokført i økonomisystemet.

 

Visma sin målsetning er å gi bedrifter økt konkurransekraft gjennom å forenkle og automatisere arbeidsprosesser. Vi tilbyr i dag smarte løsninger for fakturaproduksjon, fakturadistribusjon og automatiserte purre- og inkassoløsninger integrert med økonomisystemet. Vår strategi er å utvikle nye og moderne løsninger for fakturering, finansiering, betalingsløsninger og innfordring for å forenkle og automatisere prosessene fra fakturering til betaling. Å få denne type tjenester integrert med økonomisystemet er enormt ressursbesparende og gir økt kontroll og bedre likviditet.

 

Vi endrer navn til Visma Financial Solutions AS for å synliggjøre at vi har et større tjenestespekter enn tradisjonell inkasso og en strategi for å utvikle oss i takt med nye behov i markedet.

 

Vi vil gjennomføre navneendringen i løpet av de neste ukene og har som målsetning at Visma Financial Solutions AS er etablert i alle systemer og kontaktflater innen påske. Organisasjonsnummeret til Visma Financial Solutions AS vil være det samme som tidligere Visma Collectors AS. De tjenestene vi i dag tilbyr vil fortsette som tidligere, og navneendringen vil ikke påvirke kundeforholdet ditt.