Mine områder
Hjelp

Varsel om prisjustering som følge av økt arbeidsgiveravgift

av Helene Moe

I statsbudsjettet for 2023 er det fastslått at arbeidsgiveravgiften øker med 5% på all lønnsinntekt over NOK 750 000. Statsbudsjettet ble vedtatt av Stortinget den 13.12.2022. Økning av arbeidsgiveravgiften har direkte virkning for Vismas lønnskostnader. Det vises til hovedavtalens bestemmelser vedrørende leverandørens rett til prisendringer i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens priser eller kostnader. Finansdepartementet har uttalt at arbeidsgiveravgift er å regne som “offentlige avgifter” i standardkontraktenes formulering knyttet til dette.

 

På bakgrunn av Stortingets vedtak om økt arbeidsgiveravgift vil prisen for våre tjenester øke tilsvarende. Vi avventer veiledning fra DFØ før endelige beregningsgrunnlag foreligger. Prisjusteringen kommer til å gjelde fra 01.01.2023. Økningen vil gjelde i tillegg til ordinær KPI-justering. 

 

Med vennlig hilsen,

 

Visma Enterprise AS

v/Adm. dir. Stian Svendsen

Få oppdateringer om denne artikkelen rett i mailboksen din

Klikk på de tre prikkene til høyre i innlegget/artikkelen og velg Abonnér.

Les mer om abonnering på artikler, faner og områder her.