avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Julegratiale og julebord

av Tormod Johansen
Når kan julegaver og julebord gis skattefritt til ansatte?

Julegratiale og julegaver

En hver utbetaling fra arbeidsgiver er som hovedregel skattepliktig. Dersom det utbetales et julegratiale eller julebonus er dette skattepliktig fullt ut, og arbeidsgiver må innberette dette i kode 111-A som vanlig lønn.

Gis julegratiale i form av gave kan dette imidlertid være skattefritt under følgende forutsetning:

  1. Gaven består av en naturalytelse
  2. Gaven gis som en generell ordning i bedriften
  3. Arbeidsgivers utgifter ikke overstiger kr 1.000 pr år
  4. Arbeidsgiver ikke krever fradrag i regnskapet for utgiften

Alle disse vilkårene må være oppfylt for at gaven skal anses skattefri for mottakeren. Er vilkårene oppfylt skal gaven ikke innberettes på lønnsoppgaven.

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er nok snart på hell, men vi får stadig spørsmål om hvilke skatteregler som gjelder for de ansatte.

I Norge er det tradisjon for å bruke ganske mange kroner på velferdstiltak for de ansatte, og det er mange som gir arbeidstakerne påkostede julebord. Ofte dekker også arbeidsgiver utgifter for ledsagere. Norske skatteregler bygger på at norske bedrifter kan gjøre stas på de ansatte, og at tradisjonelle julebord med jobben er skattefrie.

Arbeidsgiver bør likevel være litt på vakt med hensyn til de skattemessige fellene man kan gå i. Et velferdstiltak for eksempel i form av julebord er skattefritt når:

  1. Alle eller en betydelig gruppe av de ansatte får tilbud om å være med
  2. Det dreier seg om naturalytelser
  3. Tiltaket er rimelig
  4. De totale kostnadene for velferdstiltak på årsbasis er innen grensen «rimelig»

Alle må få tilbud om å være med

Begrunnelsen for skattefritaket er at slike arrangementer kan skape bedre samhold, motivasjon og arbeidsglede. Det er derfor en forutsetning at alle får tilbud om å være med på julebordet.

Hva om partnere er med?

Tradisjonelle julebord med jobben er skattefrie, som nevnt over. Det er også skattefritak for utgifter som dekkes for partnere/ledsagere.

Overnattingsreiser

Det er helt greit å reise bort, både i Norge og i utlandet, med eller uten partner.
 
Arbeidsgiver kan dekke maksimalt to overnattinger, for eksempel fra fredag til søndag. Det har ingen betydning om turen er lagt til midtuke, det må ikke være i helgen (det var et krav tidligere).  Ved opphold i utlandet bør man sjekke prisen ikke overstiger kostnaden på et tilsvarende opphold i Norge. Normalt aksepteres det inntil to slike turer i året
 
Bedriften kan gjerne legge opp til lengre opphold enn to overnattinger, men da må resten av oppholdet ha et faglig opplegg. Det faglige opplegget må dokumenteres. Deltar ledsagere/partnere på en slik forlenget tur blir det skatteplikt for andelen av kostnader som faller på ledsageren. 

Hold et øye med de totale kostnadene

Selv om det kan dekkes relativt høye kostnader må arbeidsgiver likevel ha et øye på de totale kostnadene. Summen av velferdstiltakene må være «rimelig». Det er ikke gitt noen klare grenser, men begrepet rimelig må måles mot hva som til enhver tid er vanlig i arbeidslivet. Vær klar over at det ikke er noen skattemessige begrensninger når det gjelder servering av alkohol. Likevel setter de fleste arbeidsgivere en grense for dette.

Hva om det deltar andre enn egne ansatte på julebordet?

De gunstige reglene om skattefrie velferdstiltak gjelder for de som er knyttet til bedriften. Som tilknyttet bedriften anses i tillegg til den ansatte også den ansattes familie, eiere, styremedlemmer, aksjonærer som jobber i bedriften, deltidsansatte og korttidsansatte. Valgt revisor anses også i denne sammenheng som knyttet til bedriften.

Forretningsforbindelser anses ikke som tilknyttet bedriften. Dette kan for eksempel være; ekstern regnskapsfører, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere. Kostnadene for disse anses som representasjon, og er ikke fradragsberettiget for bedriften. Det gis fradrag for den forholdsmessige delen av utgiftene som faller på de som er knyttet til bedriften.