cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Manglende innsending av a-melding - mulighet for påminnelse fra Visma Lønn.

by Morten A Karlsen

Visma har idag fått en henvendelse fra Etatenes fellesforvaltning om at flere firmaer som bruker Visma Lønn ikke har sendt inn a-melding til korrekt tid for juli. 

Vi ønsker derfor å gjøre våre brukere oppmerksom på muligheten for å sette opp varsel i Visma Lønn.

Hvis du ønsker å bli minnet på å sende inn a-melding fra Visma Lønn finner du fremgangsmåten beskrevet her.