avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Tid for ferie

av Monica Bremtun-Olaussen -
Ferieloven har regler vedrørende drøfting og underretning av ferie, som gjør at man må starte ferieplanleggingen i god tid før ferien faktisk skal avvikles.

I ferieloven slås det fast at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte fastsetting av feriefritid. Begrepet ”i god tid” er et skjønnsmessig begrep og inneholder ikke noen klar frist for når drøftingene senest må gjennomføres. Likevel må drøftingene gjennomføres så tidlig at det er mulig for arbeidstaker å påvirke plasseringen av ferien.

Hvordan drøftingene skal gjennomføres er opp til arbeidsgiver. Det er heller ikke slik at arbeidsgiver må føye seg etter arbeidstakers ønske. Ikke sjeldent er det de driftsmessige forholdene i virksomheten som er avgjørende for plassering av ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer innenfor ferielovens rammer. Ferieloven setter begrensninger i forhold til arbeidsgivers mulighet for å fastsette ferien, ved blant annet regler om hovedferie, ferie i forbindelse med sykdom o.l.

Ferieloven har også en regel som fastslår at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelsen. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det er derfor viktig at man starter ferieplanleggingen i god tid, slik at man rekker å underrette arbeidstakeren om ferien innenfor fristen.

Ferieloven har ingen bestemmelser som regulerer hvordan man skal underrette arbeidstakere om ferien, men vi anbefaler på det sterkeste at underretning om ferien gis skriftlig, slik at arbeidsgiver ved en eventuell tvist kan dokumentere at de har oppfylt underretningsplikten.

Kurs

Vi arrangerer i juni halvdags intensivkurs i feriefritid og feriepenger i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. Les mer her.