avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Utfylling av skjema til NAV

av Monica Bremtun-Olaussen -
Arbeidsgiveren forskutterer sykepengene i arbeidsgiverperioden, og kan deretter kreve refusjon fra NAV. Kravet om refusjon skal settes fram på skjema NAV 08-20.12.

Refusjon i arbeidsgiverperioden - Skjema NAV 08-20.12

Arbeidsgiver kan få unntak fra arbeidsgiveperioden dersom

  • en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, eller
  • er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom, og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig.

Arbeidsgiveren forskutterer sykepengene i arbeidsgiverperioden, og kan deretter kreve refusjon fra NAV. Kravet om refusjon skal settes fram på skjema NAV 08-20.12. Her har tidligere NAV akseptert at skjemaet ble sendt inn sammen med signert egenmelding, eller signert sykepengekrav. Her har det nå skjedd en endring i retningslinjene til NAV, og det kreves nå at arbeidstaker signerer på skjema NAV 08-20.12. Dersom arbeidstaker ikke signerer skjemaet, vil det sendes i retur.

Utfylling av inntektsskjema - NAV 08-30.01.

Det har skjedd en endring i forhold til når man må sende inn nytt inntektsskjema ved nytt sykefravær som intreffer etter en kort periode tilbake på jobb etter å ha vært syk.

Dersom en arbeidstaker har vært syk, kommer tilbake på jobb, men blir syk på nytt før det er ny arbeidsgiverperiode, har NAV tidligere pleid å legge inn samme inntektsopplysninger som ved forrige sykefraværstilfelle. Denne praksisen endres det nå på. Dette vil si at arbeidsgiver nå må sende inn nytt inntektsskjema dersom det oppstår et nytt sykefraværstilfelle, selv om det ikke er ny arbeidsgiverperiode.

4 Kommentarer
Christine Stryken
CONTRIBUTOR ***
av Christine Stryken

Regnes reduksjon i sykmeldingsgrad som ny sykmelding. Jeg har en kollega som jeg søker refusjon for som har vært 100% sykmeldt i hele arbeidsgiverperioden, men som nå er 80% sykmeldt. Må jeg sende inn nytt inntektsskjema?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Nei, du skal ikke sende inn nye inntektsopplysninger ved endring av sykmeldingsprosent, så lenge sykmeldingen er sammenhengende med tidligere periode.

Christine Stryken
CONTRIBUTOR ***
av Christine Stryken

Takk for svar 🙂

LKirkeberg
PARTNER
av LKirkeberg

Vedrørende refusjon ved fritak for arbeidsgiverperioden,
Må skjema NAV 08-20.12 fylles ut manuelt, eller er det oppsett for det slik at dette kan komme ut sammen med Inntektsopplysningsskjemaet så lenge man har krysset av for kronisk syk?