avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Vikarbyrådirektivet og endringer i arbeidsmiljøloven – lær mer om endringene

av Monica Bremtun-Olaussen -
1. januar 2013 trådte vikarbyrådirektivet i kraft. Som en følge av dette, fikk vi også flere endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2013. De nye bestemmelsene får betydning både for de som leier ut arbeidskraft, bemanningsforetakene/vikarbyråene, og innleievirksomheten.

Vikarbyrådirektivet går, kort fortalt, ut på at det blir innført et likebehandlingsprinsipp, som innebærer at arbeidstakere som blir leid ut fra et vikarbyrå, skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår mens de er i innleievirksomheten som de ville fått ved direkte ansettelse.

Direktivet inneholder videre bestemmelser om informasjon, tilgang til felles goder, representasjon, forbud mot visse avtaler mellom vikarbyrået og innleievirksomheten og krav om regler som skal sikre etterlevelsen av direktivet.

Fra og med 1. juli 2013 trer det i kraft regler om solidaransvar for innleier.

Aktuelle kurs

Kurs Informasjon
Mix & Match - lønn og personal Klikk her

På Mix & Match - lønn og personal, som arrangeres 15 steder i Norge i april og mai, vil disse endringene være et av flere tema vi skal gjennomgå. Vi ser her nærmere på hva innføringen av vikarbyrådirektivet innebærer, og hva som er endret i arbeidsmiljøloven og ferieloven i forbindelse med innføringen av direktivet.