Mine områder
Hjelp

Nytt fra skatteetaten - fom januar 2019

av Turi M Sorensen (Oppdatert ‎14-11-2018 15:42 av Turi M Sorensen VISMA )

Skatteetaten gjør en del endringer fom januar 2019, og her følger en liste over de viktigste:

Yrkeskode er obligatorisk for frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer

Fra og med 2019 er det obligatorisk å oppgi yrkeskode for de ansatte som er ansatt som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer. Fram til 2019 har det vært frivillig å oppgi yrkeskode for denne type arbeidsforhold.

Det blir en ny feilmelding (MAGNET_EDAG-281) som kontrollerer at yrkeskoden er oppgitt på disse arbeidsforholdene.
MERK: Det er viktig at dato på den nye stillingen settes gyldig fra 01.01.19, om du vil ta den i bruk allerede nå.

frilanser_01.png

 

Tips skal oppgies i a-meldingen

Tips/drikkepenger er en skattepliktig inntekt og skal fra 2019 rapporteres i a-meldingen, noe som medfører at ny inntekstbeskrivelse innføres fra 1.januar.

 

Skattepliktig personalrabatt.
Det er innført klarere rammer for hva som kan mottas som skattefri personalrabatt i arbeidsforhold.
Ny inntekstbeskrivelse innføres fra 1.januar

 

Overtidsmat
Ansatte som har arbeidet minst 10 timer sammenhengende kan få dekket et måltid skattefritt av ar-beidsgiver. Dekningen må enten skje som en naturalytelse eller ved refusjon etter bilag, med foreslått beløpsgrense på kr 200 for skattefritaket.

Inntektsbeskrivelsen for overtids-mat som utgiftsgodtgjørelse i a-meldingen oppheves fra 2019.

 

Kilometergodtgjørelse Elbil utgår

Det er bare én sats for trekkfri kilometergodtgjørelse. Inntektsbeskrivelsen «utgiftsgodtgjørelse – kilometergodtgjørelse elbil» utgår fra 2019.
Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil rapporteres som trekkfri kilometergodtgjørelse bil eller trekkpliktig kilometergodtgjørelse.


Bedriftsbarnehageplass utgår
Inntektsbeskrivelsen «naturalytelse—bedriftsbarnehage» utgår fra 2019.


Tilskudd til barnehageplass utgår
Inntektsbeskrivelsen «naturalytelse—tilskudd barnehageplass» utgår fra 2019.


Skjerpet kontroll av datoer på arbeidsforholdet

Du kan ikke slutte i jobben før du har startet (MAGNET_EDAG-285).
Du kan heller ikke starte i jobben før du er født (MAGNET_EDAG-284).

 

Les mer i Skattetatens nyhetsbrev fra a-ordningen