Mine områder
Hjelp

Videreutvikling av Visma.net Time

av Gunnar Glendrange
Visma.net Time er en "ung løsning" som vil utvikles videre i 2017.

Største funksjonelle nye muligheter med prognose for lansering:

* NB NB!  Tidsestimat er en prognose

Nyhet Kommentar Forventes*
App Timer fra mobiltelefonen mai '17
Forbedret oversikt

for større bedrifter/prosjektorienterte

lettere/raskere for leder å godkjenne 

 
"Stemple inn" Stemple inn og ut = antall timer TBD
Forretningslogikk

Definere bedriftens avlønningssystem

løsning vite når overtid og andre tillegg

bruker bare stemple inn/ut

TBD
Fakturering Viderefakturering av timer  TBD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"