avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Visma.net ERP versjon 5.31

av Ole Noer
Lørdag 11.06.16 planlegger vi en oppdatering av Visma.net ERP til versjon 5.31. Oppgraderingen starter kl 20.00 og er planlagt gjennomført innen kl 06.00 søndag morgen.

Nytt i versjonen

Generelt

Melding til sluttbrukere
I supportpanelet har vi utvidet mulighetene til å kommunisere med våre kunder ved å legge inn meldingsfunksjonalitet.

 • Support saker opprettet av sluttbruker vil vises med et lite meldingssymbol når support har svart på saken.
 • I nær fremtid vil denne brukes også til å fortelle om kommende versjoner og oppdateringer.

Visma.net Financials

Omklassifisering/Korrigering av bilag
Det finnes nå en ny funksjon under behandlinger på hovedbokstransaksjoner som vil flytte beløp enkelt mellom hovedbokskonto eller kostnadsbærer. Dette kan brukes ved å korrigere feilposteringer.

Med denne nye funksjonalitet vil brukere kunne:

 • Korrigere og flytte beløp mellom hovedbokskontoer og kostnadsbærere
 • Ekskludere transaksjoner som har blitt omklassifisert fra rapporter og spørringer
 • Se historikk på endringer for hver transaksjon som har blitt omklassifisert.

Omklassifiseringen genererer en ny transaksjon basert på den opprinnelige transaksjonen i hovedboken.Opprette et firma med forskjellige firma valuta
Når man nå oppretter et nytt firma kan man endre valutaen uavhengig av land. Merk at oppretter du en firma valuta utenfor det de valutaene som er standard firma valutaer i dag (Norge, Sverige, Finland, Nederland) vil enkelte tilleggstjenester som Visma.net Autopay og Visma.net Autoinvoice ikke fungere.

Visma.net Logistics

Ny funksjon for parti og serienummerhåndtering med utløps-/holdbarhetsdato
I lager modulen i Visma.net Logistics kan du nå spore lagervarer basert på parti eller serienummer og på utløps-/holdbarhetsdato. Funksjon for parti og serienummer må aktiveres for bedrift av kundeadministrator og i skjermbilde for aktivering/deaktivering av funksjoner ( Konfigurasjon | Lisensiering | Aktiver/deaktiver funksjoner). Funksjonen for sporing tilbyr fleksibel logikk for tilordning av nummer samt mulighet for ulik sporingstilnærming for ulike varer.Pakkemontering (komponent/struktur)
I lager modulen i Visma.net Logistics kan du nå legge til og spore informasjon om pakker. En pakke, er en vare som består av andre varer eller såkalte komponenter. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare, og kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter. Pakker gjøres tilgjengelig for salg via rutine for pakkemontering.

Funksjon for pakkemontering må aktiveres for bedrift av kundeadministrator og i skjermbilde for aktivering/deaktivering av funksjoner ( Konfigurasjon | Lisensiering | Aktiver/deaktiver funksjoner), og er tilgjengelig for de som har tatt i bruk Visma.net LogisticsStandard bestillingsforslag basert på min/maks verdier
I lager modulen i Visma.net Logistics er det lagt til utvidet funksjonalitet for etterfylling/påfylling av varer på lager. Du kan nå tilordne ulik etter-/påfyllingsmetode til dine varer for ulike lagersteder med lagerstedt-spesifikke parametere. Ulike varer kan selvfølgelig defineres med ulike innstillinger, slik at f.eks. etterspørsel fra kunder og ledertider fra leverandører hensyn tas ved generering av bestillings forslag for ulike varer.

Følgende metoder for bestillingforslag som baserer seg på min/maks verdier, er tilgjengelige for de som bruker Visma.net Logistics

 • Min. /max etterfylling
 • Fast gjennbestillingsmengde ved etterfylling

Visma.net Logistics Advanced 

Funksjonalitet som beskrives i denne delen, lanseres kommersielt i versjon 5.31, og  krever at man abonnerer på tilleggsmodulen Visma.net Logistics Advanced.

Lagerstyring med flere lagrersteder (flerlager)
I Visma.net Logistics Advanced har man muligheten til å definere og jobbe med flere lager. Dette gir unike muligheter og fleksibilitet til å arbeide med lagermodeller som støtter flere fysiske og/eller virtuelle lagre. Du kan f.eks. dele en stor fysisk lagringsplass i flere virtuelle områder, eller du kan ha et hovedlager for innkjøp som forsyner alle utsalgslagrene dine etter behov. Rullerende varetelling
Med muligheten for rullerende varetelling gjennom hele året, kan kostnader reduseres. Behovet for å stenge butikken i forbindelse med full varetelling, kan reduseres kraftig. En fullstendig varetelling kan imidlertid kombineres med rullerende varetelling.

Rullerende varetelling kan gjøres etter følgende prinsipper:

 • Per vare, per omløpsklasse, per abc kode, per syklus eller per vare profil
 • Telling kan gjøres for et bestemt eller flere lagre
 • Telling kan gjøres for en lokasjon på et lager

Avansert bestillingsforslag basert på historiske data (f. eks sesong)
Visma.net Logistics har utvidet og sofistikert funksjonalitet som bidrar til at bestillingsforslag for etterfylling/påfylling av lager, kan gjøres basert på historiske data. For å få tilgang til funksjonaliteten må man ha kjøpt Visma.net Financials Advanced. Funksjonen gir fleksibilitet som bidrar til at du kan redusere leveransekostnader, unngå å gå tom for varer, minimere bestilling og lagring ukurante og overflødige varer, øke kundetilfredsheten din og forbedre kontantstrømmen.

Verdiene for sikkerhets-lager, bestillingspunkt og max lager vil automatisk genereres basert på historiske data etter følgende to modeller:

 • Metode for bevegelig gjennomsnitt
 • Bruk av sesong start og sesong slutt for prognostisering