avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Ny versjon - 6. juni '17

av Sandra Iselin Olsen (Oppdatert ‎04-12-2018 16:12 av Gunnar Glendrange VISMA )

I kveld, 6. juni kommer det en ny versjon av Visma.net HRM pakken som inkluderer Calendar, Employees og Payroll!

Det blir lagt ut en ny versjon av Visma.net HRM. Versjonen inneholder både kundeønsker og nye funksjoner. Denne artikkelen tar for seg de største endringene for nye og eksisterende kunder. 

Calendar 

Automatisk utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie

Automatisk funksjonalitet rundt utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie er en av de største endringene i denne versjonen. Dette innebærer at feriepenger utbetales og lønn for ferien trekkes automatisk i den måneden du har oppgitt som feriemåned under "Calendar / Innstillinger / Ferie / Ferieavtaler / Aktuell ferieavtale". Før dette utbetales og trekkes er det derfor viktig å sjekke at de ansatte har korrekt antall feriedager som skal behandles, samt at det er oppgitt korrekt feriemåned. Det er laget et eget brukertips for dette. Brukertipset finner du HER.

Godkjenning av timelister fra liste visning

Det er må mulig å godkjenne timelister fra "Liste" i kalenderen. Marker de ansatte du ønsker å godkjenne for, og trykk "Godkjenn".

 

Perioden til den ansatte vil bli godkjent (markert som grønn strek) i kalenderen til den ansatte. 


Employees

Valg av kontoplan

I oppstartveiviseren og på arkfanen "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering". Her har det kommet et nytt felt som heter "Kontoplan". Som standard er denne satt til "Egen kontoplan", og da vil ingen endringer bli gjort. Hvis du velger "Mamut standard kontoplan" eller "Norsk standard kontoplan", så vil systemet fylle ut alle disse kontoene og automatisk knytte seg til en kontotype. 

MERK! For eksisterende kunder som allerede har lagt inn kontoer og knyttet disse til kontotypene anbefales det å velge “Egen kontoplan”. Da dere mest sannsynlig allerede har lagt inn hovedbokskontoene manuelt. 

 

Payroll - integrert med Visma.net Financials

Sende regnskapsbunt til Visma.net Financials

Det er nå mulig å sende regnskapsbunten til Visma.net Financials under "Lønnskjøringer / Betaling og rapportering". 

For å kunne gjøre det må enkelte innstillinger sjekkes/gjøres først:

  • Kontoer, dimenasjonsdefinisjoner og dimensjonsverdier som benyttes i lønnskjøringen må også eksistrere i Financials. Dimensjonsdefinisjoner og verdier blir automatisk synkronisert fra Financials til Employees. 
  • Hvis du forsøker og sende regnskapsbunten til Financials og kontoer/dimensjoner mangler, vil du få en feilmelding om dette. 
  • Under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering", må eksportformatet settes til "Visma.net Financials". For nye kunder som starter opp vil dette feltet også være tilgjengelig i oppstartveiviseren. 

MERK!  MVA-håndtering støttes ikke i denne versjonen. Hvis du må håndtere MVA, må disse kostnadene legges på en midlertidig konto og korrigeres i Financials.

 

Dimensjoner 

Avdelinger, prosjekter og andre dimensjoner opprettet i Financials er tilgjengelig i hele Payroll-pakken.

 Ny status, "Advarsel" for skattekort - forbedring

Når skattekort informasjon ble sendt men ikke mottatt for alle ansatte, var statusen "Ikke sendt". Denne statusen er nå endret til "Advarsel".

Teksten i meldingen er også mer detaljert, det er ulike meldinger for:

  • Ansatte som Altinn indikerer at det ikke finnes skattekort for, og
  • Ansatte som det ikke er noe svar på i det hele tatt.

 

Rettet feil ved import av skattekort

Ansatte som hadde fødselsnummer som startet med 0 ble det ikke oppdatert skattekortinformasjon på. Dette er nå løst i denne versjonen.

 

For fullstening oversikt over nyheter og endringer i versjonen, anbefaler vi at leser versjonsnotatet i supportpanelet i Visma.net.