Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Ny versjon av Payroll Onsdag 05. juni

Jenny Barlund

I går kveld bla det lansert en ny versjon av Visma.net Payroll. Her følger en oversikt over de viktigste endringene. Endringene i denne versjonen gjelder kun Employees / Payroll. Det forventes en ny versjon av Calendar 12. juni. 

 

 

Payroll

Trekke ferie løpende når en ansatt registrerer ferie i Calender

Du har nå mulighet til å velge at det skal trekkes ferie automatisk på de ansatte når de registrerer ferie i Calender. Dette gjelder når du velger å trekke ferie løpende ved ferieregistrering inne på Calender / Innstillinger / Ferieavtaler. 

1.png

 

Her velger du om du vil opprette en ny ferieavtale for å trekke løpende når en ansatt registrerer ferie eller om du endrer på en som allerede eksisterer. Velger du  å opprette en ny ferieavtale så må denne knyttes til de ansatte under Calender / Innstillinger / Innstillinger Ansatt / Ferie. 

 

Når en ansatt registrer ferie og timelisten er godkjent så vil trekket for ferie komme på lønnskjøringen slik: 2.png

Merk! Trekk av ferie løpende vil ikke påvirke ferieregistreringer i Calendar FØR juni måned. Dvs. at de feriedagene som allerede er registrert t.o.m. mai måned ikke vil påvirkes av endringen.   

 

 

Fagforening

Det er gjort en endring på fagforeningen slik at du kan velge om KID skal hentes fra fagforeningen eller den ansatte. 

3.PNG

 

Når du skal knytte fagforeningen til den ansatte, har du nå mulighet til å legge inn KID. 

4.png

 

Merk at dette gjelder kun de som har standard pakken av Payroll. For de som har basic pakken er det ingen endringer på fagforening. 

 

Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten har nå endret navn til Endringslogg. Det er kun navnet som er endret på denne rapporten.