Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

KOMMUNESAMMENSLÅING - ER DU GODT NOK FORBEREDT?

av Hilde Marie Jacobsen (Oppdatert ‎23-05-2018 10:25 av Anette Løken Austheim VISMA )

Hva bør du starte med i en tidlig fase?

 

En kommunesammenslåingsprosess er både kompleks og krevende.  Det oppstår muligheter og utfordringer som skal ivaretas på en god måte.  Vår anbefaling er derfor

 

Start nå!

 

Det finnes flere faser i arbeidet med en kommunesammenslåing.

  • Kartleggingsfasen

  • Planleggingsfasen

  • Gjennomføringsfasen

  • Overgangsfasen

  • Driftsfasen

 

 

Det er mye å ta hensyn til. Sammenslåingsprosessen skal ivareta sammenhengene mellom mennesker, organisasjon og teknologi i alle faser for å hente ut gevinster.

I denne artikkelen tar vi for oss kartleggingsfasen.  Hva som er viktig å tenke på og hvorfor.


1.Start i god tid

Digital sammenslåing tar tid og er utfordrende å gjennomføre.  Det forutsetter et godt forberedt løp, tilstrekkelig bemanning og effektiv gjennomføring av alle fasene. Det er viktig å jobbe systematisk med gevinstrealisering før, under og etter den digitale sammenslåingen.  

 

2. Kartlegg dine arbeidsprosesser

Mange aktiviteter, slik som analysering og kartlegging av dagens arbeidsprosesser og rutiner kan påbegynnes allerede i kartleggingsfasen.

 

Kartlegging av rutiner og arbeidsprosesser og hvordan disse støttes av digitale systemer er en viktig prosess for å avdekke muligheter for forbedringer.  Hvilke digitale løsninger skal videreføres, tilpasses eller nyanskaffes? Hvordan kan du best endre eksisterende rutiner for å kunne dra nytte av mulighetene i de digitale verktøyene?

 

3.  Involver menneskene

Det kan være vanskelig å implementere nye verktøy og å endre rutiner og oppfatning. Ansatte må involveres og få eierskap til arbeidsprosesser og systemer.

  

Se vår guide “ Slik kartlegger du dine arbeidsprosesser” til tips hvor du kan starte!

 

Skal vi starte reisen sammen?

 

Ta gjerne kontakt!

mail:  hilde.marie.jacobsen@visma.com

telefon: 900 91 593