Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Redovisning av förmåner i AGI

Alice Helleday

Skatteverket.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergången till AGI innebär att alla ersättningar och förmåner som regel ska redovisas fortlöpande varje månad för varje betalnings­mottagare i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Detta har väckt frågor om hur förmåner som det saknas underlag för vid löneutbetalningstillfället ska hanteras. Det kan till exempel handla om förmåner som uppkommer under en tjänsteresa i slutet av månaden.

 

Skatteverket har förtydligat att skattepliktiga förmåner ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för den kalender­månad förmånen har getts ut till den anställda, såvida inte ett lagstadgat undantag gäller. I de fall arbetsgivaren måste invänta underlag för beräkning av förmånen från den anställda eller någon annan bör dock en förskjutning kunna godtas om den kan motiveras av skälig tid för upprättande av underlag, t.ex. reseräkning.

 

Vidare bör godtas att arbetsgivarens lönerutiner i vissa fall medför redovisning först nästkommande månad. En förskjutning av redovisningen får i dessa fall ske med en eller högst två månader. Någon generell rätt att förskjuta redo­visningen av sådana förmåner finns inte utan det är arbetsgivarens ansvar att ha rutiner som inte omotiverat senarelägger redovisningen.

 

Skatteverkets rättsliga vägledning i sin helhet

4 Kommentarer

Lägg gärna en kommentar om vilka produkter texten är publicerad för!

publicerat på P

Finns på Agda PS

 Publicerat på HR-plus 6 och HR-plus 8