Mine produkter
Hjælp

Om BPO

af Thor Lundehoj

I fanen "Om BPO Nordic" vil det være muligt at finde en præsentation af menneskerne bagved BPO Nordic.

 

Nedenfor finder du en præsentation af BPO Nordic, på dansk og engelsk.

 

Dansk:

I har outsourcet jeres lønadministration til os, og det valg vil vi gerne bekræfte jer i. 

 

Det er vigtigt for os, at I har tillid til, at vi gør vores bedste for at levere en god og korrekt løn til tiden. I kan stole på, at vi med vores mange års erfaring, har de nødvendige kompetencer, til at sikre at jeres  lønadministration udvikles både i forhold til service, systemunderstøttelse samt jeres ønsker og krav. 

 

Inddelingen af vores konsulentcenter 

Vores konsulentcenter er organiseret i grupper. Det betyder, at den enkelte gruppe har et fælles ansvar for de  kunder, de er tildelt. Det gælder både i forhold til dialogen i hverdagen, lønbehandling og udviklingen af vores  samarbejde.  

 

Det kan måske virke forstyrrende eller forvirrende, at I har flere konsulenter tilknyttet – men det er faktisk for at  sikre, at der er flere som kender til jer og de services, vi hjælper jer med i hverdagen. Dermed reduceres risikoen  for sårbarhed og afhængighed. Grupperne har stort fokus på at ensrette dokumentationen og sikre internt  videndeling. 

 

Vi ønsker, at I oplever, at vi bruger vores tid og ressourcer optimalt, og dermed giver jer den bedst mulige  kundeoplevelse. Dette kan vi ved, at vi fælles respekterer deadlines. 

 

Hvem er det du samarbejder med i dagligdagen? 

Vi ved, at det kan være distancerende at have outsourcet sin lønadministration, det vil vi gerne lave om på. Derfor  har vi lavet en kort præsentation, af de medarbejdere, der arbejder i jeres gruppe. 

 

Vi håber, det giver jer en bedre og mere personlig oplevelse.

____________________________________________________________________________________

 

English:

You have outsourced your payroll administration to us, a choice we would like to confirm to you. It is important to us, that you have confidence in the fact that we do our utmost to deliver good and  correct payroll on time. 

 

You can trust that we, with our many years of experience, have the necessary skills to ensure that  your payroll administration is in constant development, both when it comes to service, system  development as well as meeting your wishes and demands. 

 

Division of our consultants 

Our consultant centers are organized and divided into groups. This means that the individual  groups have a united responsibility for the customers assigned to their group. This applies both in  connection to the everyday dialog and communication as well as your payroll and the growth of  our cooperation. 

 

It might seem disturbing or confusing, to have multiple consultants assigned – But this is done to  ensure that more consultants know of you and the services we deliver to you daily. By doing this  we reduce the risk of vulnerability and dependence. The individual groups have big focus on  unifying documentation and ensuring knowledge sharing. 

 

We want you to experience that we use our time and resources optimally, thereby giving you the  best possible customer care. This is possible because of your mutual respect for deadlines. 

 

Who do you cooperate with daily? 

We know that it can be distancing to have outsourced your payroll administration, but we would  like to change that. Therefore, we have made a short presentation of the consultants who are working in your group