Passeli+ Standard
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Viimeisimmät aiheet

Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina kululajia, voidaan uusia kululajeja luoda joko kopioimalla olemassa olevan kululajin tiedot uuden pohjaksi tai tekemällä kokonaan uusi kululaji. Luodaan kululaji kopioimalla Avaa perustiedot -valikko ja valitse Kululajit Valitse kululaji, jonka tiedot kopioidaan uuden kululajin pohjaksi Paina työkaluriviltä Kopio -painiketta Anna kululajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein Tallenna kululaji työkalurivin Tallenna -painikkeella Luodaan uusi kululaji Avaa perustiedot -valikko ja valitse Kululajit Paina työkaluriviltä Uusi -painiketta Anna kululajille tarvittavat tiedot Tallenna kululaji työkalurivin Tallenna –painikkeella
Henkilön perustamisen jälkeen matkalaskulle voidaan valita henkilö jolle matkalasku luodaan. Avaa Perustiedot-valikko ja valitse Henkilöt Paina työkaluriviltä Uusi henkilö -painiketta Anna henkilön tiedot ao. kenttiin Paina työkaluriviltä Tallenna-painiketta
Henkilön perustamisen jälkeen matkalaskulle voidaan valita henkilö jolle matkalasku luodaan. Avaa Perustiedot-valikko ja valitse Henkilöt Paina työkaluriviltä Uusi henkilö -painiketta Anna henkilön tiedot ao. kenttiin Paina työkaluriviltä Tallenna-painiketta
Hyväksytyt matkalaskut kuitataan maksetuksi Matkalaskujen maksu -toiminnossa Avataan Matkalaskut-valikosta Matkalaskujen maksu Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Tarkistetaan, että tiedot ovat oikein Merkitään valitut matkalaskut maksetuiksi Kuittaa maksetuksi -painikkeesta Huom! Passeli+ Standard -ohjelmassa ei muodosteta pankkiin siirrettävää maksuaineistoa Katso video-ohje Hyväksytyt ja maksetut matkalaskut voidaan tulostaa Tarkistetaan ennen tulostusta ylävalikon Asetukset-valinnan takaa Lomakeasetuksista otetaanko kululajikohtainen lisätieto mukaan tulostukseen. Muutokset tallentuvat Käytä-napin painalluksella ja OK sulkee ikkunan. Matkalaskujen tulostus -toiminnossa voidaan tulostaa kaikki tulostamattomat matkalaskut tai valita, mitkä matkalaskut halutaan tulostaa. Tulostettavat matkalaskut valitaan Matkalaskujen tulostus -ikkunassa Ctrl-näppäin pohjassa voidaan hiirellä valita useita laskuja kerralla tulostukseen Valintojen jälkeen painetaan OK
Matkalaskut kirjataan Uusi matkalasku -kuvakkeesta avautuvassa kirjausikkunassa Valitaan kirjauspäivä ja henkilö Valitaan pankkitili tai annetaan halutut tilitiedot Annetaan matkalaskun selitetieto Kirjataan matkakulujen yksityiskohdat halutulla tarkkuudella Lopuksi tallennetaan tiedot työkalurivin Tallenna-painikkeella