Mijn Communities
Help

Releases Youforce Verzuim Management 2.0

Sorteren op:
In de releasenotes van december 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 1 december 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen. Algemene wijzigingen Mogelijkheid om domeinnaam en e-mailadres per partner aan te passen WAZO-formulier verbeterd Anciënniteitsdatum toegevoegd aan sidebar LEES MEER   Registreren betaald ouderschapsverlof LEES MEER   Algemene wijzigingen Mogelijkheid om domeinnaam en e-mailadres per partner aan te passen Als partner van Visma Verzuim DWC is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een andere domeinnaam (url) dan https://login.dotweb.cloud/ te gebruiken om als gebruiker in te kunnen loggen. Dit kan door één van onze Business Consultants worden ingesteld. Voorheen werd deze gewijzigde domeinnaam ook gebruikt als e-mailadres bij e-mails die werden verzonden vanuit de applicatie. Dan eindigde het e-mailadres op deze zelfgekozen domeinnaam, bijv. @partnernaam.nl.   Vanaf deze release is het mogelijk om voor dat e-mailadres een andere domeinnaam te kiezen dan voor de domeinnaam van de applicatie. Daarnaast is er een derde optie toegevoegd, waar een e-mailadres kan worden opgegeven voor niet afgeleverde e-mails, het zogenaamde Return-Path. Wanneer e-mails niet afgeleverd kunnen worden, kunnen deze naar dit door de partner vastgestelde e-mailadres worden verzonden.   Door bovenstaande nieuwe mogelijkheden, kan je je omgeving meer personaliseren. Verder vergroot het de herkenning en het vertrouwen richting gebruikers en de ontvangers van de e-mails. Een bijkomend voordeel is dat het helpt te voorkomen dat e-mails als spam worden aangemerkt. Je kunt de configuraties laten uitvoeren door een consultant van Visma Verzuim. WAZO-formulier verbeterd In Visma Verzuim DWC is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een WAZO-uitkering en deze te versturen naar het UWV. Dit aanvraagformulier is verbeterd doordat er bepaalde velden al worden vooringevuld. Op het moment dat het WAZO-formulier geselecteerd wordt en er sprake is van Aanvullend geboorteverlof is dit veld automatisch aangevinkt. Daarnaast is de geboortedatum van het kind reeds gevuld. Verder is het aantal weken geboorteverlof vooringevuld met het aantal weken geregistreerd in het geboorteverlof dossier minus 1 week regulier geboorteverlof.   Hiermee worden de velden van het formulier (linkerzijde) automatisch vooringevuld met de beschikbare gegevens. Het document (rechterzijde) wordt in de volgende geupdate. Anciënniteitsdatum toegevoegd aan sidebar In de verticale balk aan de zijkant (sidebar) is de anciënniteitsdatum toegevoegd. Dit betreft, in geval van overname, de datum dat de medewerker in dienst is gekomen van de rechtsvoorganger. Wanneer er een anciënniteitsdatum gevuld is voor het dienstverband, wordt de tooltip in de sidebar veranderd naar Indiensttredingsdatum (zie afbeelding).     Configuratie en registratie betaald ouderschapsverlof Zoals je hebt kunnen lezen in dit artikel, is het vanaf deze release ook mogelijk om in Visma Verzuim DWC het betaald ouderschapsverlof vast te leggen conform de wettelijk vastgestelde voorwaarden.   Dit is met een rolinstelling in te richten. Hieronder lees je meer over de configuratie en het vastleggen van het betaald ouderschapsverlof in Visma Verzuim DWC   De update van het nieuwe WAZO-formulier met de vooraf ingevulde gegevens voor het betaald ouderschapsverlof wordt in de release van januari opgeleverd.   Digipoort Het kunnen versturen van de WAZO-melding richting UWV zal in de release van januari ondersteund worden middels de Digipoort-koppeling. Maak je nog geen gebruik van de UWV-koppeling? Neem dan contact op met uw consultant.   Configuratie een registratie in Visma Verzuim DWC Betaald ouderschap kan in zowel het casemanagementportaal als het werkgeverportaal worden ingesteld.   Dit gaat als volgt: In het Admin-portaal is onder Basisgegevens >Dossiertypes de optie Betaald ouderschapsverlof toegevoegd. Hier kan de functionaliteit voor de dossiers worden geactiveerd. Verder is in dit portaal onder Toegangsbeheer > Rollen > Rol bewerken eveneens de optie toegevoegd. Betaald ouderschap dossier is nu te vinden onder het onderdeel Meldingen onder zowel Casemanagement als Werkgever. Hiermee kan de betreffende rol toegang krijgen tot de functionaliteit.   Door vanuit deze rol te gaan naar Dossiers en meldingen kan er worden gekozen voor Betaald ouderschapsverlof. De betreffende medewerker kan worden gevonden via het zoekveld, waarna de registratie kan worden gedaan. In het dossier van de betreffende medewerker zijn onder tabblad Betaald ouderschapsverlof de gegevens van de aanvraag in te zien en kan er eventueel een nieuwe aanvraag worden gedaan.   Afbeelding 1: Basisgegevens >Dossiertypes           Afbeelding 2: Toegangsbeheer > Rollen > Rol bewerken > Meldingen   Afbeelding 3: Dossiers en meldingen > Overige dossiers > Betaald ouderschapsverlof   Afbeelding 4: Betaald ouderschapsverlof melden   Afbeelding 5: Dossier medewerker > tabblad 'Betaald ouderschapsverlof'    
Volledig artikel weergeven
30-11-2022 09:12 (Bijgewerkt op 30-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 121 Weergaven
In de release notes van november 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 3 november 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen. Algemene wijzigingen Afzender SMS veranderd naar VismaVerzuim Afwezigheid automatisch geactiveerd Verbeteringen in registratie geboorteverlof Security blijvend van belang in Visma Verzuim DWC LEES MEER Werkgeverportaal Mogelijkheid om werkgevergebruikers verplicht in te laten loggen via SSO LEES MEER Rapportageportaal Scrollbar toegevoegd aan opgeslagen filters in rapportageportaal LEES MEER Algemene wijzigingen Afzender SMS veranderd naar VismaVerzuim De SMS functionaliteit van de mobiele telefoon is één van de tweefactorauthenticatie methodes om in te kunnen loggen in Visma Verzuim DWC. Voorheen werd deze verstuurd met afzender DotwebCloud. Vanaf nu is dit aangepast naar VismaVerzuim. Afwezigheid automatisch geactiveerd Wanneer een gebruiker afwezig is, kunnen de taken en autorisatie worden overgenomen door een andere gebruiker. Het instellen van deze afwezigheid kan worden gedaan in Mijn account middels Afwezigheid toevoegen. Hierbij was het noodzakelijk om het vinkje Actief aan te hebben staan om de afwezigheid ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Deze werd regelmatig door gebruikers vergeten, waardoor de taken niet werden overgenomen in de afwezigheidsperiode. Vanaf nu wordt het vinkje automatisch geplaatst wanneer de afwezigheid wordt gewijzigd of voor de eerste keer ingesteld. Dit voorkomt dat taken niet worden overgenomen. Verbeteringen in registratie geboorteverlof Als Visma Verzuim willen we blijven voldoen aan richtlijnen die het UWV stelt. Een voorbeeld hiervan is deze aanpassing in de registratie van het geboorteverlof. In het casemanagementportaal en werkgeverportaal kan geboorteverlof worden vastgelegd en verstuurd naar het UWV. Vanaf nu is de ingangsdatum van het verlof in te voeren en kan het geboorteverlof alleen worden aangevraagd na geboorte van het kind. Verder is in de applicatie verduidelijkt dat de eerste week het regulier geboorteverlof betreft en de weken 2 t/m 6 tot het aanvullende geboorteverlof behoren.     Security blijvend van belang in Visma Verzuim DWC De afgelopen periode is er naast bovenstaande ontwikkelingen ook veel aandacht besteed aan de veiligheid van de applicatie. Deze hoeveelheid werk is uitgevoerd aan de ‘achterkant’. Gezien de complexiteit en het feit dat dit niet zichtbaar is voor jou als gebruiker, wordt dit niet beschreven in de releasenotes. Meer informatie over het belang van veiligheid en hoe we dit laten terugkomen in de roadmap, lees je hier in deel drie van de toelichting op de roadmap. Werkgeverportaal Mogelijkheid om werkgevergebruikers verplicht in te laten loggen via SSO Vanaf deze release is er de mogelijkheid om werkgevergebruikers nu verplicht te laten inloggen via SSO. Dit was al mogelijk om in te stellen in het Admin portaal, maar is nu ook mogelijk voor werkgevergebuikers. Tijdens het wijzigen van een gebruiker kan het veld SSO Sleutel worden gevuld. Wanneer er een waarde aanwezig is verschijnt de optie SSO inloggen verplichten. Deze is standaard uitgevinkt.     Rapportageportaal Scrollbar toegevoegd aan opgeslagen filters in rapportageportaal Onder andere in het rapportageportaal is het mogelijk om persoonlijke filters aan te maken en op te slaan. Hiermee kunnen snel veelgebruikte rapportages worden gedraaid. Wanneer er veel filters waren opgeslagen, was het niet mogelijk naar beneden te scrollen om deze te selecteren. Vanaf deze release is dit opgelost en zijn alle opgeslagen filters te bereiken.      
Volledig artikel weergeven
02-11-2022 09:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 153 Weergaven
Releasenotes oktober 2022   In de releasenotes van oktober 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 6 oktober 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen. Algemene wijzigingen Bij toewijzen taak alleen geautoriseerde gebruikers zichtbaar Na 4 inlogpogingen wordt het account kortstondig geblokkeerd Alle vrije taken worden getoond bij het toevoegen van een taak URL voor Web Consult correct in een template weergegeven LEES MEER Casemanagement portaal Adres ingesteld als primair na import werknemer Openstaande bedrijfstaak navigeert naar bedrijfsdossier Tooltips op werknemerkaart Inhoud widget Laatste e-mailcommunicatie op dashboard LEES MEER Rapportage portaal Verzuim per organisatorische eenheid in rapport Statistieken LEES MEER Admin portaal Bijlage in e-mailsjabloon downloaden tijdens wijzigen LEES MEER Werkgever portaal Dossiersectie Rapportages en specificaties beschikbaar in werkgeverportaal LEES MEER   Algemene wijzigingen Bij toewijzen taak alleen geautoriseerde gebruikers zichtbaar Zowel een taak in een dossier als een vrije taak kan opnieuw worden toegewezen aan een andere gebruiker door de optie Toewijzen. De lijst toonde tot nu toe alle gebruikers en dus ook de gebruikers die niet voldoende permissie hebben om de taak uit te voeren. Met deze ontwikkeling worden alleen de gebruikers getoond die geautoriseerd zijn om de taak uit te voeren, overeenkomstig de configuratie in het admin portaal. Na 4 inlogpogingen wordt het account kortstondig geblokkeerd Na 4 foutieve inlogpgingen word je account voor 15 minuten geblokkeerd. Voorheen was dit 10 minuten. Hiermee voldoen we aan richtlijnen op het gebied van security zoals deze in de markt gangbaar zijn. Alle vrije taken worden getoond bij het toevoegen van een taak In het Admin portaal kunnen vrije taken worden aangemaakt middels de optie Workflow > Vrije taken. In het dossier is het met de knop Taak toevoegen mogelijk een van deze vrije taken aan het dossier toe te voegen. Wanneer er echter veel vrije taken zijn aagenmaakt in het Admin portaal, werden bij het taak toevoegen niet alle vrije taken getoond. Vanaf deze release is dit opgelost en worden alle vrije taken getoond. URL voor Web Consult correct in een template weergegeven In het Admin portaal is het mogelijk om een URL in te voeren om een Web consult te kunnen afnemen vanuit de agenda. Met de placeholder [[WEBCONSULT_LINK]] is deze URL in een document te plaatsen. Deze URL werkte echter niet. Met deze ontwikkeling is dit opgelost en kan een Web consult weer correct gecommuniceerd worden. Casemanagement portaal Adres ingesteld als primair na import werknemer Wanneer er in Visma Verzuim DWC werknemers worden geïmporteerd, wordt het telefoonnummer als primair ingesteld. Dit was echter niet het geval voor het adres. Vanaf nu wordt het eerste adres dat wordt geïmporteerd, ingesteld als primair. Dit is uiteraard achteraf te wijzigen in de werknemergegevens. Openstaande bedrijfstaak navigeert naar bedrijfsdossier Vanuit de openstaande takenlijst is er een mogelijkheid direct naar het betreffende dossier te navigeren. Voor bedrijfstaken werd echter niet genavigeerd naar de betreffende werkgever, maar naar een medewerker. Vanaf deze release is dit probleem opgelost. Deze optie is in te stellen in het Admin portaal via Overzichten > Taakoverzichten > Openstaande taken (of een ander takenoverzicht). Hier kan de optie Directe taakafhandelingsmogelijkjheid worden aangevinkt.   Tooltips op werknemerkaart Op de werknemerkaart zijn iconen te vinden voor de betreffende velden, zoals Roepnaam, Personeelsnummer en Geboortedatum. Om deze velden te verduidelijken worden vanaf nu tooltips weergegeven. Wanneer over het icoon wordt ‘gehooverd’ met de muis, wordt de naam van het betreffende veld getoond. Inhoud widget Laatste e-mailcommunicatie op dashboard Op het dashboard is het mogelijk om een widget weer te geven die de laatste e-mailcommunicatie laat zien (widget Laatste e-mailcommunicatie). In sommige gevallen werkte deze widget niet en bleef deze laden. Met deze ontwikkeling is dit opgelost en worden de laatst verstuurde e-mails weer getoond op het dashboard. Rapportage portaal Verzuim per organisatorische eenheid in rapport Statistieken In het rapport Statistieken is het nu mogelijk om statistieken per organisatorische eenheid te laten zien. In het rapport is de organisatiestructuur in- en uit te klappen, waardoor statistieken van onderliggende eenheden juist wel of niet worden getoond. Ook in de export wordt hier rekening mee gehouden. De structuur die is getoond op moment van exporteren, wordt eveneens in de export gepresenteerd.   Admin portaal Bijlage in e-mailsjabloon downloaden tijdens wijzigen In het admin portaal is een e-mailsjabloon aan te maken. Hierin is het mogelijk om een bijlage toe te voegen. Wanneer dit template wordt gewijzigd, is het vanaf nu ook mogelijk om de betreffende bijlage te downloaden.   Werkgever portaal Dossiersectie Rapportages en specificaties beschikbaar in werkgeverportaal In het werkgeverdossier is de sectie Rapportages en specificaties beschikbaar. Hierin worden rapportages op werkgeverniveau opgeslagen. Wanneer met een werkgevergebruiker werd ingelogd, was deze optie niet beschikbaar. Dit is vanaf nu In het werkgeverportaal wel het geval.  
Volledig artikel weergeven
04-10-2022 10:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 148 Weergaven
Algemene wijzigingen Placeholder ‘Vermoedelijke datum werkhervatting’ in documentsjabloon correct gevuld Voor een document is het mogelijk om in een sjabloon placeholders te plaatsen. Met deze placeholders worden bepaalde gegevens automatisch in het document geplaatst voor de betreffende medewerker. De placeholder ‘[[EXPECTED_FIRST_WORKING_DAY]]’ betreft Vermoedelijke datum werkhervatting in een zwangerschapsdossier’. Wanneer deze werd toegepast, werd deze datum niet in het document gevuld. Vanaf deze release is dit opgelost. Logboek registreert 'Ongeval?' Tot nu toe was het niet mogelijk mogelijk om te controleren of en wanneer het selectievakje voor 'Ongeval?' is uitgeschakeld. Om veiligheidsredenen is het wenselijk om hier inzicht in te hebben. Het logboek op medewerkerniveau is dan ook uitgebreid met wijzigingen in dit veld (‘Verzuim melding bijgewerkt’). De naam van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de wijziging worden getoond. Volledige Excel-export medewerkers Vanaf nu is het mogelijk om het complete overzicht van medewerkers in een Excel-export te downloaden. Voorheen werden alleen de medewerkers in de export getoond die op het scherm zichtbaar waren. Vanaf nu wordt het overzicht van medewerkers in zijn geheel geëxporteerd. Let op: geen afbeeldingen van externe locaties te uploaden Tot nu toe was het mogelijk om in Visma Verzuim DWC afbeeldingen te uploaden d.m.v. een externe link. Vanaf deze release accepteren we vanuit security overwegingen alleen afbeeldingen uit ons eigen domein. Dit betekent concreet dat bijv. in sjablonen alleen afbeeldingen geüpload kunnen worden die lokaal (zoals op je eigen computer) zijn opgeslagen. Hoe je de afbeelding in een sjabloon aanpast, zodat deze weer zichtbaar wordt, is in dit artikel te lezen. Medisch portaal Extra instellingen medisch portaal In de vorige release hebben we instellingen aan het medisch portaal toegevoegd, om zo als medische gebruiker bepaalde dagelijkse instellingen eenvoudig in te richten. Zoals aangegeven zijn deze uitgebreid met agenda- en sjablooninstellingen. Vanaf nu is het dan ook mogelijk om agenda’s en sjablonen te beheren vanuit het medisch portaal. De werking van deze opties is gelijk aan die van het Admin-portaal. Casemanagement portaal Extra invulvelden ZW ERD-dossier In een Verzuim + ZW ERD-dossier waren nog niet alle invulvelden beschikbaar. De volgende velden zijn toegevoegd: Vangnet Lopende afspraken en werkzaamheden Ongeval? Probleemanalyse opgesteld Plan van aanpak gemaakt Vanaf nu is de werking van dit type dossier gelijk aan een regulier verzuimdossier. Admin portaal Informatie over wijziging van contracten wordt vanaf nu weergegeven Wanneer contracten worden gewijzigd, kan dit een impact hebben op de lopende dossiers. Wanneer het onduidelijk is waarom zaken veranderd zijn in een lopend dossier, kan men nu zien wie er wanneer een wijziging heeft doorgevoerd. Hierdoor is de reden van de wijziging eenvoudiger te achterhalen. Vanaf nu is het dan ook zichtbaar welke gebruiker een contract het laatst heeft gewijzigd en op welk moment (datum en tijd) de wijziging heeft plaatsgevonden.       Mijn account Het veld 'Omgevingsnaam' kan worden gewijzigd bij gekoppelde accounts In ‘Mijn account’ kunnen accounts worden gekoppeld, zodat eenvoudig van de ene naar het andere account kan worden geswitcht. In het veld ‘Omgevingsnaam’ kun je een naam toekennen aan het het gekoppelde account. Dit was in dit scherm echter niet duidelijk. Met deze ontwikkeling is dit verbeterd.   Rapportage portaal Rapportage ‘Specificatie voor werkgever’ op te slaan in bedrijfsdossier In het rapportageportaal is het vanaf nu mogelijk om het rapport 'Specificatie voor werkgever' in het bedrijfsdossier op te slaan. In deze rapportage wordt het tijdschrijven in Visma Verzuim DWC vastgelegd. Dit is uiteraard van belang voor een juiste facturering.  Als standaardperiode wordt de voorafgaande maand aangehouden.  
Volledig artikel weergeven
31-08-2022 07:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 167 Weergaven
    In de release notes van augustus 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 4 augustus 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen. Algemene wijzigingen Protocol vervangen voor USB-beveiligingssleutel als tweefactorauthenticatie Taak kan niet worden verwijderd wanneer er tijd op is geschreven Meer informatie wordt getoond over werknemers die uit dienst zijn Melding wanneer bestanden niet worden ondersteund om weer te geven in PDF Bij gebruik taakvoorwaarden wordt de correcte startdatum van de taak gehanteerd Signaal 'Ziek t.g.v. bevalling' nu beschikbaar Taak kan niet worden geannuleerd wanneer permissie om te verwijderen uit staat Placeholders in signalen rondom agenda functionaliteit Gebruiker wordt na 50 minuten gewaarschuwd dat je automatisch wordt uitgelogd Knop ‘Tijdschrijven’ in openstaande taken correct getoond LEES MEER Medisch portaal Instellingen medisch portaal portaal toegevoegd LEES MEER Protocol vervangen voor USB-beveiligingssleutel als tweefactorauthenticatie In Visma Verzuim DWC is inloggen middels tweefactorauthenticatie verplicht. Gebruikmaken van de USB-beveiligingssleutel één van de opties. Vanaf 27 juli wordt het huidige protocol voor tweefactor authenticatie met USB-key niet meer ondersteund door Google Chrome voor versie 98 en hoger. Om er voor te zorgen dat al onze gebruikers kunnen blijven inloggen met USB als tweede factor, heeft Visma Verzuim een nieuw protocol geïmplementeerd. Dit nieuwe protocol is daarom vervroegd gereleased op woensdag 27 juli. Wat betekent dit voor gebruikers van de USB-key? Na de release van 27 juli moet je als gebruiker de USB-key mogelijk opnieuw instellen. Hoe je dat kunt doen lees je in dit artikel. Om er voor te zorgen dat alle gebruikers zonder problemen gebruik kunnen blijven maken, is het van belang om je klanten hierover te informeren. Taak kan niet worden verwijderd wanneer er tijd op is geschreven Een taak waar tijd op is geschreven, kan vanaf nu niet direct worden verwijderd. Er volgt nu eerst een melding dat de geschreven tijd verwijderd dient te worden. De reden hiervoor is dat er anders een risico bestaat dat er geschreven tijd verloren gaat die wel gefactureerd had moeten worden. Wanneer de tijd eventueel verwijderd is, kan de taak alsnog verwijderd worden. Meer informatie wordt getoond over werknemers die uit dienst zijn Wanneer er sprake is van contractsoort ‘ZW ERD’ of ‘Verzuim +ZW ERD’ werden bij werknemers uit dienst niet alle gegevens in de zijbalk getoond. Vanaf nu wordt bij een openstaand dossier dezelfde informatie bij werknemers uit dienst getoond als bij werknemers in dienst. Zo zijn bijvoorbeeld het personeelsnummer en dienstverbandgegevens nu zichtbaar. Melding wanneer bestanden niet worden ondersteund om weer te geven in PDF In Visma Verzuim DWC worden vanaf de release van mei bestanden, die zijn geüpload vanuit de cockpit, omgezet naar PDF. Wanneer deze worden geopend, worden ze in PDF weergegeven in de applicatie. Sommige type bestanden werden niet goed weergegeven in PDF, waarna er een foutmelding werd getoond. Vanaf nu wordt er een melding getoond wanneer PDF niet wordt ondersteund. Downloaden van het originele bestand kan nog altijd, indien de gebruiker daar permissie voor heeft. Daarnaast hebben we in deze functionaliteit een aanpassing gedaan voor XML-bestanden. Dit bestandstype hebben we beschikbaar gemaakt voor het voorvertonen in PDF. Bij gebruik taakvoorwaarden wordt de correcte startdatum van de taak gehanteerd In sommige gevallen werden taken met een incorrecte startdatum opgeslagen. Wanneer twee taakvoorwaarden waren gekozen, werd de startdatum van het verzuimdossier gehanteerd voor de taak. Echter, deze taak zou moeten starten op de datum van de laatste gedeeltelijke herstelmelding. Met deze ontwikkeling is dat gerealiseerd. De twee taakvoorwaarden zijn: Aantal dagen verzuim / Groter dan of gelijk aan / [x] Verzuimpercentage verhoging/verlaging / Gelijk aan / Verzuimpercentage verlaging Gevolg voor bestaande taken Dit betekent dat de startdatum met terugwerkende kracht wordt aangepast voor alle taken die voldoen aan deze taakvoorwaarden. Signaal 'Ziek t.g.v. bevalling' nu beschikbaar In Visma Verzuim DWC was het al mogelijk een signaal te ontvangen wanneer een werknemer ziek t.g.v. zwangerschap werd gemeld. De functionaliteit rondom signalen is nu verder uitgebreid met ziek t.g.v. bevalling. Nu kan de gebruiker dan ook geattendeerd worden, zodra een verzuimmelding wordt gedaan met vangnet ‘Ziek t.g.v. bevalling’. In het scherm om een signaal toe te voegen kan nu dan ook worden gekozen voor signaal ‘Verzuim met vangnet ztg bevalling'.   Taak kan niet worden geannuleerd wanneer permissie om te verwijderen uit staat Wanneer bij een gebruiker de permissie om een protocoltaak of vrije taak te verwijderen uit staat, bleef het mogelijk om een taak in het dossier te annuleren. Met deze ontwikkeling is dit gelijk getrokken. Als in de taakinrichting het recht voor verwijderen uit staat, is de knop om de dossiertaak te annuleren niet aanwezig. Placeholders in signalen rondom agenda functionaliteit Bij het instellen van signalen is het mogelijk placeholders te plaatsen, waarmee bijvoorbeeld automatisch de naam van de werknemer wordt overgenomen in het signaal. Sommige placeholders rondom de agenda werkten niet correct, waardoor deze niet gevuld werden in het verstuurde signaal. Vanaf deze release worden de juiste gegevens weer gevuld in de signalen. Het gaat om de volgende placeholders: NAAM_AGENDA AFSPRAAK_DATUM_VOLLEDIG AFSPRAAK_BEGINTIJD AFSPRAAK_EINDTIJD Gebruiker wordt na 50 minuten gewaarschuwd dat je automatisch wordt uitgelogd In de vorige release hebben we gerealiseerd dat je als gebruiker pas na 60 minuten automatisch wordt uitgelogd i.p.v. na 30 minuten. De pop-up om je als gebruiker te waarschuwen dat je wordt uitgelogd, werd niet altijd getoond. Vanaf nu wordt deze altijd getoond na 50 minuten inactiviteit met de melding dat je 10 minuten later automatisch wordt uitgelogd. Knop ‘Tijdschrijven’ in openstaande taken correct getoond Wanneer de permissie om tijd te schrijven op een taak uit staat, is het vanzelfsprekend niet mogelijk dit op een taak te registreren. Echter, de knop ‘Tijdschrijven’ was in dat geval nog wel aanwezig in het scherm met openstaande taken. Met deze ontwikkeling is het zichtbaar zijn van deze knop gelijk aan de permissie ‘Taken tijdschrijven’ die per rol aan of uit kan worden gezet. Dit geldt voor zowel het casemanagement portaal als het werkgeverportaal. Instellingen medisch portaal portaal toegevoegd Om als medische gebruiker bepaalde dagelijkse instellingen eenvoudig in te richten, is de mogelijkheid tot beheer in het medische portaal toegevoegd. De volgende opties zijn toegevoegd aan de instellingen in het medisch portaal: Gebruikersbeheer Afwezigheid van gebruikers De werking van bovenstaande opties is gelijk aan die in het Admin-portaal. In de volgende release worden deze instellingen verder uitgebreid met agenda- en sjablooninstellingen t.b.v. het medisch portaal. Verzuimverloop in medisch dossier Daarnaast is het verzuimverloop vanaf nu zichtbaar in het medische dossier. Hiermee is het voor de medisch gebruiker niet nodig te switchen tussen het casemanagement portaal en het medisch portaal om het verzuimverloop in te kunnen zien  
Volledig artikel weergeven
02-08-2022 07:43 (Bijgewerkt op 02-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 139 Weergaven
  Algemene wijzigingen Na 60 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd uit Visma Verzuim DWC Na de release van afgelopen april werd een gebruiker, na 30 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd uit veiligheidsoverwegingen. Na feedback uit ondere andere de klankbordgroep en middels overleg met de Security & Privacy Officer is de duur verlengd naar 60 minuten. Verbeteringen in overzicht actieve en inactieve OE’s In de release van mei hebben we functionaliteit gereleased waarbij het mogelijk is om voor diverse organisatiestructuren te kunnen zien welke OE’s actief en inactief zijn. Hier zijn een paar verbeteringen in doorgevoerd. Zo wordt tijdens het klikken door de organisatiestructuur onthouden welke optie actief is. Daarnaast worden nu standaard alleen de actieve OE’s getoond. Filteren op ‘Code’ van organisatorische eenheid nu mogelijk Tijdens het aanmaken en bewerken van een organisatorische eenheid is het mogelijk om en code mee te geven. Vanaf nu is het mogelijk om op deze waarde (‘Code’) te filteren in overzichten. Dit kan in de overzichten ‘Openstaande taken’, ‘Verzuimdossiers’ en ‘Medewerkers’ middels het veld ‘Organisatorische eenheid’ in het filter. Controle op medische termen alleen op een volledig woord Er is een wijziging doorgevoerd in de controle op medische termen. Voorheen werd er ook gecheckt op medische termen wanneer deze in een woord verwerkt waren. Dit had soms vervelende consequenties. Zo resulteerde bijvoorbeeld de invoer van de straatnaam ‘Pieter Lastmankade’ in een waarschuwing, aangezien het medische woord ‘astma’ hier onderdeel van is. Vanaf nu wordt er alleen op volledige woorden gecontroleerd. Gedetailleerde logging van het inlogproces Om precies te kunnen volgen wie wanneer inlogt inclusief alle pogingen die daarbij horen, is de logging van het inlogproces binnen Visma Verzuim DWC significant verbeterd! Hiermee kunnen we jou als klant nog beter van dienst zijn op het gebied van service en houden we continu de security van Visma Verzuim op het hoogste niveau. Filtering op OE's met bedrijfsdossier mogelijk in overzicht ‘Werkgeverdossier’ Er is een aanpassing gedaan in het overzicht van werkgeverdossiers. Hier is een filter toegevoegd waardoor nu kan worden gezocht op de aanwezigheid van een bedrijfsdossier. Deze staat standaard op ‘Ja’. Alleen de OE’s met een bedrijfsdossier worden in dat geval getoond in het overzicht. Functietitels komen overeen tussen Visma Verzuim DWC en Planningsagenda.nl In het kader van de samenwerking tussen Visma Verzuim en Planningsagenda.nl worden functietitels correct weergegeven en komen dan ook overeen in beide applicaties. De juiste functie wordt dus doorgegeven aan Planningsagenda.nl. Werkgeverportaal Standaard notitie, document en upload te selecteren voor werkgever gebruikers Voor werkgever gebruikers is het nu mogelijk om een notitie, document of upload als standaard in te stellen. Zo is de werking tussen het werkgeversportaal en het casemanagement portaal op dit punt gelijk. Dit betekent dat de ingestelde standaarden geladen worden wanneer men één van de opties kiest in de cockpit. Voor de werkgeversrol is dit in het admin portaal in te stellen onder ‘Toegangsbeheer’ en daarna onder ‘Rolinstellingen doorvoeren’ en ‘Standaard werkgever rol’. Casemanagementportaal Engelse vertaling op diverse plekken toegevoegd Er zijn verschillende Engelse vertalingen toegevoegd aan Visma Verzuim DWC. Zo worden er opties op het dashboard, werkgeveroverzicht en de dossierpagina nu correct vertaald wanneer wordt gekozen voor de Engelse taal. Rapportageportaal Verbeteringen in Excel-export van rapportage ‘Specificatie voor werkgever’ Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het rapport ‘Specificatie voor werkgever’. Vanaf nu kunnen ook Excel-exports met veel data worden gegenereerd (20.000 regels en meer). De performance van dit rapport is dan ook significant verbeterd.  
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 09:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
In de release notes van april 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 7 april vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. 1. Algemene wijzigingen In deze release zijn onderstaande algemene wijzigingen opgeleverd: Algemene verbeteringen Performanceverbetering Vertaling beschikbaar voor medisch portaal en agendaportaal Bevestiging bij verwijderen gekoppeld account Bewaartermijnen Einddatum en melddatum toegevoegd aan arbeid therapeutische basis Automatisch uitloggen na 60 minuten 1.1 Vertaling beschikbaar voor medisch portaal en agendaportaal De vertaling van ons product is nu ook beschikbaar in het agendaportaal en het medische portaal.     1.2 Bevestiging bij verwijderen gekoppeld account Wanneer een gebruiker in het bezit is van twee accounts is het mogelijk deze aan elkaar te koppelen via 'Mijn account'. Bij het ontkoppelen van een account volgt eerst bevestigingsscherm, waarna het account definitief ontkoppeld kan worden.         1.3 Bewaartermijnen Er gelden voor verschillende situaties verschillende bewaartermijnen. Verzuim/Re-integratie dossiers (2 jaar na einddatum dienstverband): Er bestaat geen wettelijke termijn voor het bewaren van een verzuim/re-integratiedossier. Het is echter redelijk om een verzuim/re-integratiedossier niet langer dan twee jaar na einddatum dienstverband te bewaren. Ook bij werknemers met een niet beëindigd dienstverband kunnen dossiers die langer dan 2 jaar geleden zijn gesloten verwijderd worden. Hierbij wordt alleen de inhoud van het dossier verwijderd. Dit bestaat al in enige vorm in DWC. Aanvulling is wel dat indien de werkgever geen eigen risicodrager Ziektewet is, de werknemer geen WGA- of medisch dossier heeft, kunnen de gegevens van de werknemer verwijderd worden. Dossiers van Eigen risicodragers Ziektewet (5 jaar na einddatum dienstverband): Indien de werkgever Eigen risicodrager Ziektewet is, dienen de verzuimgegevens voor een periode van 5 jaar bewaard te blijven. WGA dossiers (10 jaar na einddatum dienstverband): Indien de werknemer een WGA dossier heeft, dient dit dossier voor een periode van 10 jaar na uit dienst treden bewaard te blijven. Overige verzuimgegevens en re-integratiedossiers kunnen verwijderd worden. Medische dossiers (20 jaar na laatste bewerking in het dossier): Wanneer een werknemer een medisch dossier heeft, waarin langer dan 20 jaar geleden voor het laatst een toevoeging of wijziging is uitgevoerd, dient dit dossier verwijderd te worden door de bedrijfsarts. In de applicatie was het overzicht 'Bewaartermijnen' al beschikbaar, maar nu is dit ook beschikbaar binnen het dossier.     Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moet binnen de rol de volgende instellingen worden geactiveerd: Overige gegevens, om toegang te krijgen tot het tabblad binnen het dossier Bewaartermijnen inzien, om toegang te krijgen tot de bewaartermijnen Wanneer beide rolinstellingen zijn geactiveerd is de functionaliteit beschikbaar. Als de bewaartermijn van het dossier is verstreken, wordt binnen het tabblad 'Overige gegevens' getoond. Dossiers worden nooit automatisch verwijderd. Zowel de arbodienst al de werkgever moeten de dossiers voor zichzelf verwijderen.   Via deze button kan de datum van de bewaartermijn worden uitgesteld.         Via deze button wordt het dossier verwijderd voor het betreffende portaal. 1.4 Einddatum en melddatum toegevoegd aan arbeid therapeutische basis Om het werken op arbeid therapeutische basis beter te kunnen vastleggen is een einddatum en meldingsdatum toegevoegd. Bij het invullen van een tweede regel zal de eerste regel een einddatum krijgen van de startdatum van de tweede regel.     1.5 Automatisch uitloggen na 30 minuten Wanneer een gebruiker 30 minuten inactief de applicatie open heeft staan, zal uit veiligheidsoverwegingen de applicatie zich automatisch afmelden. 2. Agendaportaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Agenda portaal: De agenda is toegevoegd als kolom aan de reserveringen en geplande afspraken Verbeterd kleuronderscheid bij agenda selectie Naam agenda toegevoegd bovenaan pagina Alle agenda's te selecteren in de reserveringen en geplande afspraken De filter en sorteerfunctie in de reserveringen en geplande afspraken is geoptimaliseerd Afspraak met één klik te openen 2.1 De agenda toegevoegd als kolom in reserveringen en geplande afspraken  In de overzichten 'reserveringen' en 'geplande afspraken' is een kolom toegevoegd, namelijk de kolom 'Agenda' waarin de naam van de agenda wordt getoond.     2.2 Verbeterd kleuronderscheid bij agenda selectie Er is een beter kleuronderscheid aangebracht bij de agenda selectie, zodat de selectie voor de gebruiker beter opvalt.   Nieuwe situatie                      Oude situatie                                                          Oude s     2.3 Naam agenda toegevoegd bovenaan pagina De naam van de agenda is toegevoegd bovenaan de pagina waar de maand en het weeknummer ook getoond wordt.             2.4 Alle agenda's te selecteren in de reserveringen en geplande afspraken In de overzichten 'Reserveringen' en 'Geplande afspraken' is het mogelijk om te filteren op één of meerdere agenda's. Het is nu ook mogelijk om alle agenda's te (de)selecteren.       2.5 De filter en sorteerfunctie in de overzichten zijn geoptimaliseerd In de overzichten 'Reserveringen' en 'Geplande afspraken' is het mogelijk om te filteren en te sorteren. Deze werkten niet volgens verwachting, daarom zijn deze geoptimaliseerd. 2.6 Afspraak met één klik te openen Een afspraak binnen de agenda is nu met één klik te openen, waar voorheen eerder een dubbelklik noodzakelijk was. 3. Rapportage portaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Rapportage portaal: Facturatieoverzicht uitgebreid met kolommen 3.1 Facturatieoverzicht uitgebreid met kolommen Het facturatieoverzicht is uitgebreid met de kolom 'Juridisch entiteit' hierdoor kan er sneller en efficiënter de juiste inzichten worden verkregen. 4. Casemanagementportaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Casemanagement portaal: Tabblad verrichtingen uitgebreid met kolommen 4.1 Tabblad verrichtingen uitgebreid met kolommen Voor een beter overzicht in de geregistreerde verrichtingen is het tabblad uitgebreid met de volgende kolommen: Uitvoerdatum Meldingsdatum Uitgevoerd door Stukprijs/uurtarief Doorbelast ja/nee             5. Opgeloste issues 2 e lijn Hieronder volgt een opsomming van de RD-nummers (in oplopende volgorde) die afgelopen periode en met deze release zijn opgelost. Dit nummer wordt gecommuniceerd via onze supportafdeling als je aanvraag vanuit de 2de lijn opgelost moet worden. In dit overzicht kan er dus gecontroleerd worden of je aanvraag met het gekoppelde issue is opgelost.   VV-18 VV-25 VV-26 VV-27 VV-35 VV-37 VV-38 VV-40 VV-41 VV-76 VV-88 VV-95 VV-101 VV-102 VV-103 VV-104 VV-105 VV-106 VV-110 VV-111 VV-112 VV-113 VV-118 VV-135 VV-137 VV-138 VV-139 VV-141 VV-150 VV-156 VV-157 VV-170 VV-171 VV-175 VV-185 VV-186 VV-187 VV-190 VV-196 VV-197 VV-200 VV-237 VV-242 VV-244 VV-245 VV-258 VV-261 VV-263 VV-264 VV-274 VV-278 VV-280 VV-284 VV-286 VV-287 VV-288 VV-290 VV-309 VV-328 VV-336 VV-344 VV-359 VV-376 RD-6856 RMC-1880 RD-6861 RD-7001    
Volledig artikel weergeven
01-04-2022 13:40 (Bijgewerkt op 10-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 315 Weergaven
  In de release notes van juni 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 2 juni 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen. Algemene wijzigingen Buttons voor ziek- en herstelmelden toegevoegd aan het dossier van de medewerker Voor verzuimcoördinatoren en casemanagers, die gebruik maken van het casemanagement portaal, was het niet gebruiksvriendelijk om een medewerker ziek te melden die nog niet eerder ziek was geweest. De gebruiker moest in dat geval de betreffende medewerker zoeken via de optie ‘Dossiers en meldingen’ en deze vanuit daar ziek of hersteld melden. Nu is het in het dossier van de medewerker direct mogelijk om ziek of hersteld te melden middels een button op het tabblad ‘Gegevens’.     De ontvanger van een e-mail wordt altijd getoond In sommige gevallen werd de ontvanger van een e-mail niet getoond. Dit was bijvoorbeeld het geval in het dossier van een medewerker. De ontvanger van een e-mail wordt nu consequent getoond in alle schermen. UWV-document ‘Actueel oordeel' niet meer te wijzigen Het ‘Actueel oordeel’ is een UWV-document dat achteraf niet meer gewijzigd mag worden. In het werkgeversportaal was het mogelijk om dit document te exporteren naar een Word-document waardoor er wijzigingen aangebracht konden worden. Dit is nu niet meer mogelijk. Signalen worden naar een specifieke werkgever verstuurd In Visma Verzuim DWC kunnen signalen worden ingesteld voor een specifieke organisatorische eenheid binnen een specifieke werkgever. Echter werden deze signalen verstuurd voor alle medewerkers onder de specifieke werkgever niet rekening houdend met de specifieke organisatorische eenheid. Met deze ontwikkeling worden de signalen naar gebruikers van de juiste werkgever gestuurd. Dit is in te stellen via ‘Signaal bewerken’ , ‘Specifieke werkgevers’ en ‘Specifieke organisatorische eenheden’. Het verzuimoverzicht is verwijderd uit het zwangerschapsdossier In het zwangerschapsdossier was onder tabblad ‘Verlof verloop’ het verzuimoverzicht zichtbaar. Echter, alle informatie die in dit verzuimoverzicht wordt getoond, is reeds aanwezig onder tabblad 'Gegevens'. Om het onnodig tonen van dezelfde informatie te voorkomen, is het verzuimoverzicht verwijderd uit het tabblad ‘Verlof verloop’. Mijn account Gelinkte accounts die nog niet geaccepteerd zijn worden getoond Wanneer een account is gelinkt, maar nog niet geaccepteerd, was deze nog niet te zien in het Mijn account gedeelte van Visma Verzuim DWC. Het was dan ook niet duidelijk welke accounts worden gelinkt. Deze accounts zijn nu ook zichtbaar met status ‘Pending’ of ‘In afwachting’ onder de menuoptie ‘Gelinkte accounts’. Omgevingsnaam te wijzigen in gelinkte accounts Voor gebruikers was het niet altijd duidelijk naar welke rol ze "switchten", aangezien de omgevingsnaam van het gekoppelde account in sommige gevallen onduidelijk was. Deze naam kon echter niet meer worden gewijzigd wanneer deze naam eenmaal is ingesteld. Nu is het mogelijk om deze naam te wijzigen. Casemanagementportaal Aanmaakdatum van documenten wordt getoond in de dossier export In een verzuimdossier kunnen veel documenten met dezelfde document naam worden aangemaakt. Om hier meer overzicht in te krijgen, is het het wenselijk om de datum te zien wanneer het document is aangemaakt. Dit is nu aan de export van het dossier toegevoegd. Werkgeverportaal Roepnaam toegevoegd aan zoekresultaten In het scherm met ‘Zoekresultaten’ is de roepnaam van de medewerker toegevoegd. Dit maakt het, bijvoorbeeld in geval van identieke achternamen, makkelijker om de juiste medewerker te vinden in de zoekresultaten. In het casemanagement portaal en medisch portaal was dit al aanwezig. Dit is nu ook toegevoegd aan zoekresultaten in het werkgeversportaal. Medisch portaal Sortering toegevoegd aan de velden ‘Oorzaak’ en ‘Aandoening’ toe te voegen Bij het toevoegen van een diagnose is het mogelijk om een oorzaak en een aandoening te kiezen. Vanaf nu zijn de waardes in velden ‘Oorzaak’ en ‘Aandoening’ gesorteerd op alfabet/nummering. Dit maakt het makkelijker om de juiste waarde te kiezen in dit menu.  
Volledig artikel weergeven
03-06-2022 15:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven
Inleiding In de releasenotes van mei 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 5 mei 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen. Algemene wijzigingen Weergave actieve en inactieve OE's Bestanden worden na openen niet automatisch lokaal opgeslagen Signaal 'Agenda' uitgebreid met type afspraak Meldingsdatum en einddatum toegevoegd aan ‘AT-basis’   In deze release zijn onderstaande algemene wijzigingen opgeleverd:   Weergave actieve en inactieve OE's In de diverse organisatiestructuren is het nu mogelijk om aan te geven welke informatie er zichtbaar moet zijn in de structuur. De keuzes zijn ‘Actieve OE’s’ (organisatie eenheden) of de ‘Actieve en inactieve OE’s’. Wanneer beide zichtbaar zijn zullen de inactieve OE’s lichtgrijs weergegeven worden.       Bestanden worden na openen niet automatisch lokaal opgeslagen In Visma Verzuim DWC worden vanaf nu bestanden, die zijn geüpload vanuit de cockpit, omgezet naar PDF en zijn als PDF in te zien in de applicatie. Voorheen was het alleen mogelijk de originele bestanden te downloaden. Deze worden om privacy- en securityredenen eerst naar PDF geconverteerd. Dit geldt voor alle type bestanden. Het downloaden van de PDF en het originele bestand is mogelijk, maar dan moet hier een rolpermissie voor de betreffende rol aangezet worden.   Signaal 'Agenda' uitgebreid met type afspraak Bij de signalen kan met kiezen voor het type ‘Agenda’. Dit type is uitgebreid met de optie ‘type afspraak’ Daardoor is het nu mogelijk om per type afspraak een signaal te sturen in plaats van alle afspraken.   Meldingsdatum en einddatum toegevoegd aan ‘AT-basis’ In het werkgeversportaal en casemanagement portaal zijn voor de ‘Arbeidstherapeutische basis’ de meldingsdatum en einddatum toegevoegd. De gebruiker kan nu instellen wanneer het ingestelde AT-percentage eindigt.   Agendaportaal Feestdagen zichtbaar in de agenda Agenda export uitgebreid Verrichting aan afspraak te koppelen   In deze release zijn onderstaande wijzigingen opgeleverd in het agendaportaal:   Feestdagen zichtbaar in de agenda In het Admin-portaal zijn feestdagen in te stellen. Deze waren echter niet zichtbaar in de agenda. De feestdagen worden nu ook in de agenda getoond. Het is niet mogelijk om op een feestdag een afspraak te plannen.   Agenda export uitgebreid In de agenda export van de geplande afspraken, zijn twee extra kolommen toegevoegd. Dit zijn de kolommen mobiel en verjaardag. De kolom ‘mobiel’ toont het telefoonnummer (privé primair) en de kolom ‘verjaardag’ toont de geboortedatum van de werknemer.       Verrichting aan afspraak te koppelen Het was niet mogelijk om een afspraak in de agenda te maken, aangezien verrichtingen niet konden worden geselecteerd in de afspraak. Dit is nu opgelost. Rapportageportaal Nieuw rapport ‘AT-basis’   In deze release zijn onderstaande wijzigingen opgeleverd in het rapportageportaal:   Nieuw rapport ‘AT-basis’ Het rapport AT (arbeidstherapeutische)-basis is toegevoegd aan het rapportageportaal. Er is een periode te selecteren waarin de werknemers vallen met de betreffende AT startdatum. De volgende velden worden in dit rapport getoond:   Personeelsnummer Werknemer Eerste ziektedag Startdatum verzuimverloop AT startdatum AT einddatum AT % Meldingsdatum
Volledig artikel weergeven
05-05-2022 08:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 300 Weergaven
In de releasenotes van maart 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 3 maart 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. Algemene wijzigingen In deze release zijn onderstaande algemene wijzigingen opgeleverd: Algemene verbeteringen Performanceverbeteringen Bedrijfsarts op organisatie eenheid tonen in dossier Grijze taken afronden Verrichting op bedrijf-, RI&E en PMO dossier Bedrijfsarts op organisatie eenheid tonen in dossier Het is mogelijk om een bedrijfsarts te koppelen aan een organisatorische eenheid (OE). In deze situatie zal deze gekoppelde bedrijfsarts op OE nu ook getoond worden in het dossier van de medewerker.  Een bedrijfsarts kan natuurlijk ook op de onderliggende OE worden vastgelegd. Dan zal deze bedrijfsarts getoond worden in het dossier van de medewerker, meegenomen worden in o.a. de UWV documenten en sjablonen.  Als voorbeeld: Werkgever 1 - Bedrijfsarts A Afdeling 1 - Geen bedrijfsarts gekoppeld Afdeling 2 - Bedrijfsarts B Afdeling 2.1 - Bedrijfsarts C Werkgever 2 - Geen bedrijfsarts gekoppeld Medewerkers van Afdeling 1 krijgen bedrijfsarts A gekoppeld in het dossier. Medewerkers van Afdeling 2 krijgen bedrijfsarts B gekoppeld in het dossier. Medewerkers van Afdeling 2.1 krijgen bedrijfsarts C gekoppeld in het dossier. Medewerkers van Werkgever 2 krijgen geen bedrijfsarts gekoppeld in het dossier. Deze kan alsnog gekoppeld worden op dossierniveau. Deze functionaliteit was in de vorige release al uitgeleverd, maar nu is er een specifiek veld toegevoegd voor de bedrijfsarts op organisatieniveau. Naast dit veld blijft het veld 'bedrijfsarts dossier' beschikbaar, om indien nodig een andere bedrijfsarts te selecteren dan de bedrijfsarts van de organisatie. Grijze taken afronden In enkele gevallen komt het voor dat in het dossier grijze taken zichtbaar zijn die voor geen enkele rol af te ronden zijn. Vaak zijn dit taken welke (in)direct zijn aangemaakt of gekoppeld aan een verwijderde gebruiker of de taak zelf is verwijderd in het admin portaal. Een hoofdgebruiker kan deze grijze taken nu altijd bewerken en afronden. Verrichting op bedrijf-, RI&E en PMO dossier Het kunnen toevoegen van verrichtingen ten behoeve van de facturatie is uitgebreid naar de dossiertypes: Bedrijfsdossier RI&E dossier PMO dossier Hierdoor kan er nu ook op werkgeverniveau verrichtingen worden vastgelegd en worden gefactureerd. Welke verrichtingen kunnen worden vastgelegd in de dossier wordt bepaald vanuit de inrichting. De inrichting van de verrichting wordt gemaakt in het Admin portaal | Facturatie | Verrichtingen. Je kan per verrichting bepalen voor welk dossiertype deze verrichting geldt. Datum in dienst getoond in verzuimverloop De datum in dienst van de medewerker wordt getoond binnen het verzuimverloop. Naamgevingen aangepast Er werden verschillende termen gebruikt voor: Personeelsnummer Medewerker Dit is aangepast. Overal wordt nu de term 'personeelsnummer' en 'werknemer' gebruikt. De overzichten zijn niet gewijzigd. Dit kan de beheerder zelf wijzigen indien gewenst. Admin portaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Admin portaal: Optimalisatie verwijderen taken Optimalisatie inactieve werkgevergebruikers Optimalisatie verwijderen taken Als een taak wordt verwijderd in het admin portaal, dan wordt deze binnen het dossiers niet verwijderd als het een openstaande taak betreft. Als de verwijderde taak een toekomstige taak is binnen het dossier, dan zal deze ook in het dossier verwijderd worden. Optimalisatie inactieve werkgevergebruikers Het sorteren op de kolom 'laatst ingelogd op' is geoptimaliseerd. De kolom wordt nu op- of aflopend gesorteerd op datum. Daarbij zijn tevens de problemen verholpen bij het weer activeren van gebruikers vanaf een tweede pagina. HR portaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het HR portaal: Rapportage Jubilea Rapportage jubilea Wanneer je gebruik maakt van het HR portaal, dan heb je nu de beschikking over een nieuw rapport. Het rapport Jubilea. Om gebruik te kunnen maken van dit rapport moet er binnen de rol de rolinstelling Rapportage |  'Jubilea' worden geactiveerd.   Casemanagement portaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het casemanagementportaal: Communicatie toestaan standaard geactiveerd Communicatie toestaan standaard geactiveerd Bij het toevoegen van een werkgever stond de optie 'communicatie toestaan' standaard uit. Echter is deze optie onder andere noodzakelijk voor het kunnen versturen van signalen. Om deze reden wordt deze optie nu standaard geactiveerd. Opgeloste issues 2e lijn Hieronder volgt een opsomming van de ontwikkelnummers die afgelopen periode en met deze release zijn opgelost. Dit nummer wordt gecommuniceerd via onze supportafdeling als je aanvraag vanuit de 2de lijn opgelost moet worden. In dit overzicht kan er dus gecontroleerd worden of je aanvraag met het gekoppelde issue is opgelost. Enkele issues zullen worden uitgelicht. Signalen | Signaaltype 'ziekmelding langer dan x dagen' Dit signaal werd meerdere keren verstuurd naar de gebruiker. Dit probleem is verholpen en zal nu één keer wordt gestuurd. Import| Einddatum dossier is startdatum herstel Wanneer een herstel regel via een verzuimimport werd geïmporteerd werd het dossier afgesloten met de datum van import in plaats van de datum herstel. Dit probleem is verholpen. Door binnen het verzuimverloop de herstelregel opnieuw op te slaan, wordt de einddatum de datum van herstel. Overzicht opgeloste issues RD-6164        RD-6920         RMC-1726 RD-6644        RD-6941         RMC-1732 RD-6661        RD-6965         RMC-1741 RD-6784        RMC-1214      RMC-1794 RD-6852        RMC-1438      RMC-1796 RD-6857        RMC-1623      RMC-1840 RD-6872        RMC-1625      RMC-1860 RD-6877        RMC-1628      RMC-1874 RD-6906        RMC-1648      RMC-1875 RD-6914        RMC-1682      RMC-1877  
Volledig artikel weergeven
01-03-2022 08:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 278 Weergaven
We werken hard aan het werk om de verdere professionalisering van het software development proces te realiseren. Hiervoor werken we veel samen met de globale Visma organisatie en gebruiken we de best practices uit gerenommeerde onderzoeken zoals State of Devops. Vaker deployen = meer klantwaarde Een belangrijk resultaat uit dit onderzoek is de correlatie tussen de deployment frequentie en de klantwaarde die het product oplevert. Hoe vaker het product wordt gedeployed, hoe meer klantwaarde er wordt opgeleverd; blijkt uit het onderzoek! Wij gaan in 2022 investeren om onze deployment frequentie te versnellen. Dit is niet iets wat we zomaar realiseren, het vereist constante inzet en toewijding van ons team. We zijn bijzonder gemotiveerd om hard te werken aan het opleveren van meer klantwaarde! Deze investering gaat leiden tot veranderingen in ons deployment schema, we gaan hierin meer flexibiliteit introduceren om de uiteindelijke versnelling te kunnen realiseren. We gaan ook investeren in het automatiseren van het deployment proces en het testproces. Daarbij zorgen wij uiteraard dat we op elke plek de juiste technologie gebruiken. Omdat we ook op het gebied van cultuur investeren, vereist dat een ander gedachtegoed van onze medewerkers en ook onze klanten! Meer meten = sneller waarde leveren Om succesvol te zijn zullen we nauwkeuriger gaan meten; het al oude gezegde meten is weten geldt ook binnen software development! Uit het State of devops onderzoek is een hele duidelijke en positieve correlatie te zien tussen bedrijven die meer meten en sneller waarde leveren aan klanten. We zijn bijzonder blij om onderdeel te zijn van de krachtige Visma group, die ons met raad en daad in dit proces ondersteunt! Wij sluiten dan ook aan bij het bewezen Software Delivery and Operational Performance (SDOP) programma. Dit is specifiek bedoeld om bovenstaande verbeteringen te realiseren! In onze frequente product updates houden we je regelmatig op de hoogte over deze investering en krijg je een kijkje in onze keuken.  
Volledig artikel weergeven
31-01-2022 08:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
In de release notes van februari 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 3 februari 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. Algemene wijzigingen In deze release zijn onderstaande algemene wijzigingen opgeleverd: Algemene verbeteringen Performanceverbeteringen Dossierinhoud verwijderen door hoofdgebruiker Bedrijfsarts gekoppeld aan organisatie eenheid getoond in dossier Dossierinhoud verwijderen door hoofdgebruiker Binnen het dossier was het niet mogelijk om alle dossierinhoud te verwijderen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een verstuurde vragenlijst. Het is nu mogelijk om deze vragenlijst ook te verwijderen. Na het klikken op de prullenbak button, opent een bevestigingsscherm. Bedrijfsarts gekoppeld aan OE getoond in dossier Het is mogelijk om een bedrijfsarts te koppelen aan een organisatorische eenheid (OE). In deze situatie zal deze gekoppelde bedrijfsarts op OE nu ook getoond worden in het dossier van de medewerker.  Een bedrijfsarts kan natuurlijk ook op de onderliggende OE worden vastgelegd. Dan zal deze bedrijfsarts getoond worden in het dossier van de medewerker, meegenomen worden in o.a. de UWV documenten en sjablonen. Voorbeeld Werkgever 1 - Bedrijfsarts A Afdeling 1 - Geen bedrijfsarts gekoppeld Afdeling 2 - Bedrijfsarts B Afdeling 2.1 - Bedrijfsarts C Werkgever 2 - Geen bedrijfsarts gekoppeld Medewerkers van Afdeling 1 krijgen bedrijfsarts A gekoppeld in het dossier. Medewerkers van Afdeling 2 krijgen bedrijfsarts B gekoppeld in het dossier. Medewerkers van Afdeling 2.1 krijgen bedrijfsarts C gekoppeld in het dossier. Medewerkers van Werkgever 2 krijgen geen bedrijfsarts gekoppeld in het dossier. Deze kan alsnog gekoppeld worden op dossierniveau. Medisch portaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Medisch portaal: Cascode R606 - long-COVID is toegevoegd Cascode R606 - long-COVID is toegevoegd In het medische portaal is de Cascode R606-long covid toegevoegd. Deze kan, bij aandoening, worden geselecteerd binnen de diagnose. Tevens is deze toegevoegd aan de rapportages. Rapportage portaal In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Rapportage portaal: Uitbreiding kolommen facturatie overzicht Uitbreiding kolommen facturatie overzicht Het facturatie overzicht heeft een uitbreiding gekregen om de kolommen die er getoond worden. Onderstaande kolommen zijn nu beschikbaar in het overzicht van links naar rechts: Meldingsdatum Uitvoerdatum Uitgevoerd door (Naam) Naam verrichting Doorbelast Factuur omschrijving Geschreven tijd (minuten) Aantallen (stuksprijs) Eenheid (stuksprijs of uurtarief) BTW Percentage BTW Prijs Naam medewerker Personeelsnummer Werkgeverindeling Werkgever Afdeling Dossiernummer Dossiertype ERD (ja/nee) Dienstverlening Contract Opgeloste issues 2 e lijn Hieronder volgt een opsomming van de RD-nummers (in oplopende volgorde) die afgelopen periode en met deze release zijn opgelost. Dit nummer wordt gecommuniceerd via onze supportafdeling als je aanvraag vanuit de 2de lijn opgelost moet worden. In dit overzicht kan er dus gecontroleerd worden of je aanvraag met het gekoppelde issue is opgelost. RD-6495 RD-6643 RD-6872 RD-6899 RMC-1214 RMC-1438 RMC-1510 RMC-1552  RMC-1725 RMC-1726 RMC-1727 RMC-1732 RMC-1741 RMC-1794 RMC-1826 RMC-1849        
Volledig artikel weergeven
31-01-2022 08:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 267 Weergaven
Nieuw Beveiligd e-mailen uitgebreid Bij de keuze voor beveiligd e-mailen moest de geboortedatum van de betreffende medewerker worden opgegeven om de e-mail te kunnen lezen. Voor een e-mail naar een niet-medewerker, bijvoorbeeld een externe specialist, is de geboortedatum niet beschikbaar als verificatie-gegeven. Om beveiligd e-mailen in deze situaties mogelijk te maken,  is deze functionaliteit uitgebreid. De persoon ontvangt nu een sms-code en zodoende de e-mail openen. Type UWV Taak niet meer uit te stellen Bij Workflow > Protocoltaken kan je per protocoltaak het type aangeven. Vanaf deze release kunnen gebruikers de t aken in een dossier, die je inricht met het type UWV, niet uitstellen. Een taak waar dit van belang is, is bijvoorbeeld de 42 e week melding. Diverse overzichten adminportaal uitgebreid In diverse overzichten is de kolom Delen met medewerkersportaal toegevoegd. Hierdoor is het voor de beheerder makkelijker te zien of bepaalde documentatie ook naar het medewerkersportaal wordt verstuurd. Documentsjablonen - Nieuwe placeholders In de configuratie van documentsjablonen is een aantal nieuwe placeholders toegevoegd: Hem/Haar - deze toont Hem of Haar op basis van geslacht Zijn/Haar - deze toont Zijn of Haar op basis van geslacht Pad: Admin portal > Sjablonen > Document > [selecteer document / of voeg nieuw sjabloon toe] > placeholders > categorie Werknemer UWV Formulier als bijlage bij een e-mail Als je een e-mail vanuit het systeem stuurt, kan je meerdere bijlagen toevoegen vanuit het dossier van de medewerker. Het is nu ook mogelijk om het UWV-formulier te kiezen als bijlage. Signalen - Nieuwe signalen Ongeval met regres. Gewijzigd en verbeterd Tabblad Autorisaties Als je Medewerkergegevens raadpleegt, zie je op het tabblad Autorisaties wie er toegang heeft tot de medewerkergegevens.  Dit is conform de AVG. In dit overzicht zijn onder andere 06-nummers en e-mailadressen van de gebruikers zichtbaar . Vanaf deze release kan je instellen of het 06-nummer en het e-mailadres wel of niet worden getoond in dit overzicht. Je stelt dit in per rol:  Werkgeverbeheer > [selecteer werkgever] > rollen > [selecteer rol] Taalprofiel Engels Het taalprofiel Engels is uitgebreid zodat de dekking van vertalingen groter is.  Visueel maken als het systeem aan het laden is Het kan voorkomen dat het laden van een overzicht enige tijd duurt. De gebruiker kan dit ervaren als "het systeem reageert niet". Om dit te voorkomen, wordt het vanaf deze release duidelijk gemaakt dat het systeem nog aan het laden is. Overzichten uitgebreid Vanaf deze release is het mogelijk om in diverse overzichten de kolom Beschikking toe te voegen. Tevens is het mogelijk om op een beschikking te filteren. Medewerker informatie uitgebreid Als je medewerkergegevens raadpleegt, zie je linksboven het menu een samenvatting van deze medewerkergegevens. Vanaf deze release is het ook mogelijk  om de leidinggevende van de medewerker te tonen in deze samenvatting.  Voorwaarde is dat de leidinggevende aan de medewerker is gekoppeld. Agendaportaal Afsprakenoverzicht aangepast Als een gebruiker een afspraak maakt, kan hij kiezen voor een vrij in te vullen titel of een specifieke verrichting.  In de afspraken-overzichten werd standaard de verrichting getoond. A ls er geen verrichting bekend is, wordt vanaf  deze release de titel weergegeven in het overzicht. Dagplanning printen Vanaf deze release is bij het printen van de agenda een specifieke datum te kiezen. Alleen de gegevens van deze datum worden vervolgens geprint. Rapportageportaal Algemeen In rapporten wordt nu bovenaan in het rapport getoond welke filters en instellingen er zijn gebruikt. Hiermee is het duidelijk waarop de gegevens in het rapport zijn gebaseerd. Verzuimanalyse Het rapport is uitgebreid met de kolommen FTE & Duur (in uren). Publishing Date : 6/11/2020
Volledig artikel weergeven
11-06-2020 19:04 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 234 Weergaven
In de releasenotes van november 2021 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op  donderdagavond 11 november 2021 vanaf 17.30 uur . De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. Algemene wijzigingen Algemene verbeteringen Performanceverbeteringen Preventief dossier inzichtelijk voor arbo of werkgever gebruikers Admin portaal Functionaliteit rondom verrichtingen uitgebreid Werkgeverportaal Wijziging in de zwarte autorisatie 'Geautoriseerd tot de volgende gebruiker met dezelfde rol' Opgeloste issues 2e lijn Overzicht van opgeloste issues 2e lijn Algemene wijzigingen Preventief dossier inzichtelijk voor arbo of werkgever gebruikers Wanneer een preventieve melding wordt aangemaakt, is het preventieve dossier alleen inzichtelijk in het portaal waar de preventieve melding is aangemaakt. Er zijn situaties waarbij je bijvoorbeeld als werkgever de arbodienst alsnog wil betrekken bij deze preventieve melding. Het is daarom wenselijk dat een preventief dossier, afhankelijk van de situatie, gedeeld kan worden met de arbodienst dan wel de werkgever. Het preventieve dossier is uiteraard alleen zichtbaar voor de gebruiker als deze toegang heeft tot het preventieve dossier.  Wanneer er een preventieve melding wordt toegevoegd, door bijvoorbeeld een werkgever gebruiker, dan wordt de gebruiker er op geattendeerd dat de inzichtelijkheid van het dossier na de melding kan worden gewijzigd. Het preventieve dossier wordt aangemaakt en geopend in het tabblad 'Gegevens'. De inzichtelijkheid staat standaard ingesteld op het portaal waar de melding is aangemaakt. Dit kan worden gewijzigd in: Inzichtelijk voor werkgever, het dossier is alleen zichtbaar in het wergeverportaal. Inzichtelijk voor arbo, het dossier is alleen zichtbaar in het casemanagement- en medisch portaal Inzichtelijk voor arbo en werkgever, het dossier is zichtbaar in het werkgeverportaal, casemanagement- en medisch portaal. Admin portaal Functionaliteit rondom verrichtingen uitgebreid Wanneer er een verrichting wordt aangemaakt in het Admin portaal, is het nu ook mogelijk om: Interne kostprijs vast te leggen.  Verrichting wel/niet te factureren. De inrichting hiervan is nu mogelijk, echter zal in een volgende release de rapportages op basis van deze nieuwe functionaliteiten verder worden uitgebreid. Werkgeverportaal Wijziging zwarte autorisatie In het werkgever gebruikersbeheer, is het mogelijk een gebruiker te autoriseren met de zwarte autorisatie 'Geautoriseerd tot de volgende gebruiker met dezelfde rol'. Bij deze autorisatie werd altijd gekeken naar een gebruiker met dezelfde rol. Dit is gewijzigd naar de basisrol. De basisrol wordt gekoppeld aan de rol. Een basisrol kan gekoppeld worden aan één of meerdere rollen. Deze wijziging betekent bijvoorbeeld dat onderstaande gebruiker A autorisatie heeft op locatie Rijssen. De autorisatie op locatie Rijssen komt te vervallen voor gebruiker A wanneer een gebruiker B met dezelfde basisrol wordt toegevoegd met een zwarte autorisatie op locatie Rijssen. Opgeloste issues 2 e lijn Hieronder volgt een opsomming van de RD-nummers (in oplopende volgorde) die afgelopen periode en met deze release zijn opgelost. Dit nummer wordt gecommuniceerd via onze supportafdeling als je aanvraag vanuit de 2de lijn opgelost moet worden. In dit overzicht kan er dus gecontroleerd worden of je aanvraag met het gekoppelde issue is opgelost. RD-6092 RD-6470 RMC-1453 RMC-1628 RD-6163 RD-6475 RMC-1491 RMC-1640 RD-6179 RD-6494 RMC-1523 RD-6189 RD-6536 RMC-1524 RD-6384 RD-6553 RMC-1531 RD-6395 RD-6555 RMC-1553 RD-6396 RMC-829 RMC-1584 RD-6408 RMC-1018 RMC-1602 RD-6410 RMC-1124 RMC-1620 RD-6469 RMC-1311 RMC-1625 Publishing Date : 11/5/2021
Volledig artikel weergeven
05-11-2021 19:05 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 297 Weergaven
In de releasenotes van oktober 2021 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 7 oktober 2021 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. Algemene wijzigingen Algemene verbeteringen Performanceverbeteringen Adminportaal Overzicht dossier types gegroepeerd (In)activeren gebruikers medewerker portaal Opgeloste issues 2e lijn Overzicht van opgeloste issues 2e lijn Adminportaal Overzicht dossiertypes gegroepeerd Het overzicht van dossiertypes is opgedeeld in de volgende groepen om meer overzicht te creëren: Medewerker Medisch Bedrijf (In)activeren gebruikers medewerker portaal Het activeren en deactiveren van de gebruikers van het medewerker portaal is gewijzigd. De basisinrichting wordt gemaakt in Admin | Medewerker portaal | Instellingen | Samenwerkingsovereenkomst. Op basis van deze inrichting kunnen de gebruikers van het medewerker portaal verder worden geactiveerd dan wel gedeactiveerd. Navigeer naar het Admin portaal | Medewerker portaal. Selecteer 'Medewerker (in)activeren en uitnodiging. Selecteer de werkgever waarvoor je de gebruikers wil (in)activeren. Selecteer alle organisatie eenheden of een bepaalde organisatie eenheid. Selecteer één van de opties: Verstuur alleen naar niet eerder ingelogde gebruikers. Verstuur alleen naar nieuwe gebruikers. Maak gebruikers actief/inactief op basis van het samenwerkingsverband. Deze instelling kijkt naar de inrichting binnen Admin portaal | Medewerker portaal | Instellingen. Als, bijvoorbeeld, binnen deze instelling het medewerker portaal niet actief is, zullen de gebruiker inactief worden gemaakt. Werkgeverportaal In deze release zijn onderstaande wijzigingen opgeleverd in het werkgeverportaal: Extra kolommen toegevoegd aan export overzicht Medewerker Extra kolommen toegevoegd aan export medewerker Het exportoverzicht van de medewerker toont nu ook de volgende kolommen: Standplaats UWV aansluitnummer Loonheffingsnummer UWV sector UWV risicocode HR portaal In deze release zijn onderstaande wijzigingen opgeleverd in het HR portaal: Aanbieden medewerker document bij mutatie in contracttype Wijzigen BSN nummer medewerker Geen optie loonheffingskorting bij niet betaald contracttype Aanbieden medewerker document bij mutatie contracttype Momenteel is het mogelijk te bepalen welk document er aangemaakt moet worden bij bijvoorbeeld een verlenging, Er werd in die situatie geen rekening gehouden met het contracttype dat de medewerker reeds heeft. In deze release is er een extra type toegevoegd aan de werknemer documenten, namelijk het type 'doorstroom van --> naar' (1). Als dit type wordt geselecteerd kan er worden aangegeven voor welke doorstroom dit document aangemaakt moet worden. Bijvoorbeeld van dienstverband 'Uitzendkracht' (2) naar dienstverband 'Bepaalde tijd' (3). Wijzigen BSN nummer medewerker Er is een nieuwe rolinstelling toegevoegd 'Medewerker BSN wijzigen in werknemergegevens'. Deze rolinstelling maakt het mogelijk het opgegeven BSN nummer te wijzigen voor de medewerker in de medewerkergegevens. Geen loonheffingskorting bij niet betaald dienstverbandtype Bij een dienstverbandtype waarbij de optie 'niet betaald' is geactiveerd zal bij het in dienst nemen van een medewerker of bij een mutatie van een dienstverband geen optie worden getoond ten behoeve van de loonheffingskorting. Opgeloste issues 2 e lijn Hieronder volgt een opsomming van de RD-nummers (in oplopende volgorde) die afgelopen periode en met deze release zijn opgelost. Dit nummer wordt gecommuniceerd via onze supportafdeling als je aanvraag vanuit de 2de lijn opgelost moet worden. In dit overzicht kan er dus gecontroleerd worden of je aanvraag met het gekoppelde issue is opgelost. RD-5623 RD-6225 RD-6424 RD-6459 RD-5898 RD-6226 RD-6426 RD-5957 RD-6228 RD-6427 RD-5964 RD-6235 RD-6429 RD-6036 RD-6286 RD-6431 RD-6117 RD-6287 RD-6435 RD-6147 RD-6289 RD-6443 RD-6165 RD-6378 RD-6446 RD-6195 RD-6392 RD-6450 RD-6213 RD-6397 RD-6455 Publishing Date : 10/4/2021
Volledig artikel weergeven
04-10-2021 19:15 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven
In de releasenotes van september 2021 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 2 september 2021 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren. Per portaal wordt een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen. Algemene wijzigingen Performanceverbeteringen Agendaportaal Wijziging in zichtbaarheid anonieme afspraak Rapportageportaal Rapport actuele personeelslijst Rapport verzuimanalyse gedetailleerd - medewerker HR Portaal Velden ziekteverzekering gewijzigd Startdatum keten blijft leeg Rijbewijs verwijderd als legitimatiesoort Opgeloste issues 2e lijn Overzicht van opgeloste issues 2e lijn Algemene wijzigingen Afgelopen periode hebben we gewerkt aan de performance. Tijdens het inloggen van een gebruiker werd er veel geheugen gebruikt. Dit zorgde er voor dat het geheugen op de server snel vol liep en er geen connecties meer werden geaccepteerd. Dit zorgt voor zwarte schermen bij een gebruiker. Hiervoor hebben we nu een aanpassing gemaakt. Er worden nu alleen dossiers in het geheugen opgeslagen als de gebruiker specifiek voor deze dossiers is geautoriseerd. Met deze aanpassingen hebben we het geheugengebruik tijdens het inloggen gehalveerd. De performance blijft onze aandacht houden en we zullen hier blijvend in optimaliseren. Agenda portaal Wijziging in zichtbaarheid anoniem afspraak In verband met de AVG heeft er een wijziging plaats gevonden in het tonen van een anonieme afspraak van een medewerker. Als er een afspraak wordt ingepland met een verrichting die als 'anoniem' is ingesteld, dan wordt deze alleen nog maar getoond voor: De geplande medewerker | De afspraak is zichtbaar in het medewerker portaal. De agenda gebruiker, dit is de eigenaar van de agenda die de afspraken uitvoert, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. De gebruiker die de afspraak heeft ingepland. Voor alle overige gebruikers is de afspraak  niet  zichtbaar. Gebruikers die wel inzage hebben in de agenda zien de afspraak als 'niet beschikbaar' in de agenda, zoals in onderstaande afbeelding. Rapportage portaal Er zijn nieuwe rapportages beschikbaar. Rapport actuele personeelslijst ten behoeve van het HR portaal Rapport verzuimanalyse gedetailleerd - medewerker In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het Rapportageportaal. Rapport actuele personeelslijst Wanneer het HR portaal geactiveerd is binnen Visma Verzuim DWC, dan is er een nieuw rapport beschikbaar. Het rapport 'Actuele personeelslijst'. Het rapport toont de gegevens van de medewerkers met een actief dienstverband op de datum van het gegenereerde rapport, de datum van afdruk. Het rapport kan worden geactiveerd binnen de rol. Hiervoor moet onderstaand rapport worden geactiveerd: Werkgeverportaal | Instellingen | rollen | selecteer een rol en vink de optie HR rapporten en actuele personeelslijst aan. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. Rapport verzuimanalyse gedetailleerd - medewerker Er is, enkel voor de hoofdgebruikers, een extra rapport beschikbaar. Het rapport verzuimanalyse gedetailleerd - medewerker. Dit rapport toont dezelfde gegevens als de normale verzuimanalyse gedetailleerd, echter wordt er in dit rapport geen rekening gehouden met fluctuering in dienstverbanden. Het verzuim van een medewerker is gekoppeld aan het dienstverband. Normaliter wordt er in de verzuimanalyse gedetailleerd rekening gehouden met de einddatum van het dienstverband. Als er een openstaand verzuim is op een dienstverband met een einddatum van bijvoorbeeld 31-07-2021, dan wordt deze medewerker niet getoond in de verzuimanalyse gedetailleerd met een startdatum van 01-08-2021. In de nieuwe verzuimanalyse gedetailleerd - medewerker wordt er geen rekening gehouden met wijzigingen in de dienstverbanden en zal deze medewerker wel worden getoond. Dit rapport is vooral gemaakt voor organisaties die met flex contracten werken, waarbij de medewerker steeds kortdurende nieuwe dienstverbanden heeft. Het rapport is om AVG redenen alleen beschikbaar voor hoofdgebruikers. Alleen onze supportafdeling kan een gebruiker markeren als hoofdgebruiker. Het rapport kan worden geactiveerd binnen de rol. Hiervoor moet onderstaand rapport worden geactiveerd: HR portaal Het HR portaal blijven we vernieuwen en verbeteren om de gebruikers maximaal te blijven ondersteunen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. In deze release zijn onderstaande nieuwe functionaliteiten opgeleverd voor het HR portaal. Velden ziekteverzekering gewijzigd Startdatum keten blijft leeg Rijbewijs verwijderd als legitimatiesoort Velden ziekteverzekering gewijzigd De velden voor het vastleggen van de ziekteverzekering zijn gewijzigd. Er is nu een logischer volgorde voor het invullen van de gegevens. Daarnaast wordt nu alleen het registratienummer getoond in het overzicht. Startdatum keten blijft leeg De 'startdatum keten' blijft nu leeg wanneer een keten niet van toepassing is. Bijvoorbeeld als het om een contracttype gaat wat wordt uitgesloten van de keten, in deze situatie wordt deze niet gevuld. Rijbewijs verwijderd als legitimatiesoort Als werkgever ben je verplicht de identiteit van de werknemers te controleren. Voordat de werknemer in dienst komt. Een kopie wordt bewaard in het dossier van de werknemer. Tijdens de upload van een kopie vraagt Visma Verzuim DWC welk legitimatie soort het betreft. Er kan nu alleen nog een keuze gemaakt worden in: ID Paspoort Het rijbewijs kon eerder worden geselecteerd, maar op een rijbewijs staat geen nationaliteit vermeld. Daarom is dit geen geldige identiteitsbewijs voor de verificatieplicht. Opgeloste issues 2 e lijn In deze release is er tevens aandacht geweest voor de lopende issues. Waaronder een issue over de onderwerpregel binnen de agenda. Deze was niet meer beschikbaar na het bewaren van de afspraak. Dit probleem is met deze release verholpen. Hieronder volgt een opsomming van de RD-nummers (in oplopende volgorde) die afgelopen periode en met deze release zijn opgelost. Dit nummer wordt gecommuniceerd via onze supportafdeling als je aanvraag vanuit de 2de lijn opgelost moet worden. In dit overzicht kan er dus gecontroleerd worden of je aanvraag met het gekoppelde issue is opgelost. RD-5926 RD-6048 RD-6082 RD-6111 RD-6146 RD-5931 RD-6050 RD-6093  RD-6114 RD-6148 RD-5941 RD-6055  RD-6094 RD-6124  RD-6152 RD-5958 RD-6061  RD-6095  RD-6126 RD-6155 RD-5960 RD-6063 RD-6096 RD-6127  RD-6161  RD-5964 RD-6069 RD-6097  RD-6128  RD-6167  RD-5978 RD-6072 RD-6101 RD-6130  RD-6170  RD-5980 RD-6074  RD-6102 RD-6135 RD-5987  RD-6076 RD-6103  RD-6136 RD-6015 RD-6077 RD-6104 RD-6144 Publishing Date : 8/30/2021
Volledig artikel weergeven
30-08-2021 15:01 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 239 Weergaven
Een medisch gebruiker heeft in 2.0 toegang tot zijn eigen portaal: het medisch portaal.  Ga naar het medisch portaal: Wanneer een medisch gebruiker inlogt in het systeem komt die uit in het dashboard.  Op het dashboard staan de basisgegevens. Het is afhankelijk van de inrichting wat de gebruiker ziet, aangezien het dashboard flexibel is in te richten.  Het dashboard kan bestaan uit: Cijfers: Actueel verzuimpercentage, ziekmeldingsfrequentie, gemiddelde ziekteverzuimduur, actieve dienstverbanden en het verzuimpercentage. De laatste wordt weergegeven in een grafiek. Korte overzichten met bijvoorbeeld de nieuwste taken, meest recente openstaande dossiers, laatst ontvangen signalen, aankomende afspraken (mits er een agenda is gekoppeld) en ontvangen e-mails. Verdere informatie zoals de FAQ en het laatste nieuws. Aan de linkerkant wordt het menu weergegeven wat de gebruiker ter beschikking heeft. Dit is afhankelijk van de inrichting en kan dus per omgeving verschillen. Het menu is onderverdeeld in: Dashboard Taken overzicht Openstaande dossiers Gesloten dossiers Medewerkers Hier zie je een overzicht van de medewerkers met een medisch dossier Links onderin heeft het systeem een zoek functie. Er kan door middel van de achternaam of geboortedatum naar medewerkers worden gezocht. Daarnaast kan er naar dossier en taken worden gezocht. Om eenvoudig te navigeren naar recent bekeken dossiers is er de functie ‘Recent bekeken’. Hierin wordt een overzicht getoond met dossier die recentelijk zijn geopend door de gebruiker. Door op de dossier regel te klikken wordt het dossier geopend. Bij het aanmaken van documenten of notities kan ervoor worden gekozen om de upload als concept op te slaan. De lijst met openstaande concepten kan worden beheert bij de functie ‘Concepten’.  Door middel van deze knop kan je direct een medisch preventief dossier aanmaken. Door middel van deze knop kan je direct een medisch dossier aanmaken. Medisch dossiers Een medisch dossier ziet er alsvolgt uit:  Vanuit het medisch dossier kun je verschillende handelingen verrichten door rechtsboven op de volgende knoppen te klikken: Diagnose toevoegen Cockpit openen (notitie, document, upload, UWV melding) Mailen UWV melding  Daarnaast heb je de aanvullende mogelijkheden: Exporteer dossier Document aanvraag Autorisaties Externe systemen Door de cockpit te openen kan de bedrijfsarts documenten/notities vanuit het medisch dossier in het verzuimdossier plaatsen. De werkgever kan deze documenten/notities vervolgens inzien vanuit dit verzuimdossier.  Het cockpit scherm ziet er alsvolgt uit: Publishing Date : 11/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-11-2020 16:32 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 255 Weergaven
Let op: het medewerkersportaal maakt geen onderdeel uit van de upgrade. Mocht je interesse hebben in het afnemen van het medewerkersportaal, neem dan contact op met je accountmanager. Wanneer een medewerker inlogt, wordt het dashboard geopend. Een medewerker kan in het medewerkersportaal zijn opgebouwde dossiers inzien. In het admin portaal worden bij de diverse content de optie ingericht of het met een medewerker gedeeld mag worden. Een gebruiker geeft vervolgens per content aan of het daadwerkelijk gedeeld mag worden. Afhankelijk van de inrichting en de rechten van de gebruiker is de volgende informatie en functionaliteit beschikbaar: Dashboard Het menu- item Dashboard. Ongelezen documenten Het aantal ongelezen documenten wordt getoond. Klik op de knop om een overzicht van de te lezen documenten te openen. De werkgever of arbodienst publiceert documenten op het medewerkersportaal. De medewerker wordt, afhankelijk van de inrichting, door middel van een sms of een e-mail geattendeerd op nieuw te raadplegen documenten. Te ondertekenen documenten Het aantal te ondertekenen documenten wordt getoond. Klik op de knop om een overzicht van de te ondertekenen documenten te openen. Bij het aanmaken van een UWV document kan de gebruiker aangeven of de medewerker het document online mag ondertekenen. Het document wordt na aanmaak in het medewerkersportaal beschikbaar gesteld. Op het dashboard wordt het aantal te ondertekenen documenten getoond. Na het ondertekenen van het document, wordt het document verwijderd uit dit overzicht en is het te raadplegen in het betreffende dossier.  Vragenlijsten Het aantal in te vullen vragenlijsten wordt getoond. Klik op de knop om een overzicht van de vragenlijst te open. Je ziet de titel van de vragenlijst, de status en de datum en tijdstip van het toevoegen van de vragenlijst. Actueel dossier Hier wordt een overzicht van de dossiers weergegeven, die zijn gekoppeld aan de medewerker.  Elk dossier heeft zijn eigen dossierindeling, waarin de gedeelde documenten worden getoond. Afhankelijk van de rechten en inrichting heeft de medewerker inzage in de verschillende dossiers, dossierindelingen en documenten. Mijn gegevens De persoonlijke gegevens van de ingelogde gebruiker worden getoond.  Gegevens leidinggevende De gegevens van de leidinggevende worden getoond. Eerst volgende afspraak wanneer een afspraak gepland staat, wordt deze ook getoond op het dashboard (zie afbeelding hieronder). Publishing Date : 11/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-11-2020 16:36 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 265 Weergaven
BIG Registratie Ga naar ‘Mijn account’ doormiddel van de pictogram rechtsboven in: BIG Registratie Voor toegang tot het medisch portaal van Dotweb, dient u uw BIG registratienummer op te geven. Op dit nummer zit een check. Wanneer deze klopt, zal er een groen vinkje verschijnen. Taakdelegatie Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te bepalen wie er onder zijn/ haar taakdelegatie valt. Indien u een gebruiker heeft aangewezen als taakgedelegeerde, heeft ook deze gebruiker toegang tot het medisch portaal. Afhankelijk van de autorisatie van deze gebruiker, ziet zij/ hij ook de medische dossiers van deze werknemer. Om een gebruiker aan te wijzen als taakgedelegeerde, zet u een vinkje voor de naam van de gebruiker. U kunt tevens een start en einddatum opgeven, indien dat gewenst is. Om de wijzigingen te bewaren, kiest u voor: Portalen Zodra u het BIG-nummer succesvol hebt opgeslagen, kunt u naar het medisch portaal switchen. Selecteer de pictogram rechts bovenin: Afhankelijk van de rechten voor uw account ziet u hier verschillende portalen waar u toegang tot heeft. Het medisch portaal biedt u als medische gebruiker bovenop het casemanagement portaal de mogelijkheid om een diagnose toe te voegen, het aanmaken van een medisch preventief dossier of documenten te maken met medische aard.  Voor een volledige uitleg over voor de medisch gebruiker verwijzen we je naar de instructie video. Publishing Date : 11/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-11-2020 16:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 259 Weergaven
Een werkgever of leidinggevende werkt vanuit het Werkgeversportaal. In het portaal kan verzuim worden beheerd. Het is afhankelijk van de inrichting wat er op het dashboard zichtbaar is, maar over het algemeen ziet een gebruiker het volgende bij gebruik van Verzuim Manager 2.0: Op het dashboard staan de basisgegevens. Het is afhankelijk van de inrichting wat de gebruiker ziet, aangezien het dashboard flexibel is in te richten.  Het dashboard kan bestaan uit: Cijfers: Actueel verzuimpercentage, ziekmeldingsfrequentie, gemiddelde ziekteverzuimduur, actieve dienstverbanden en het verzuimpercentage. De laatste wordt weergegeven in een grafiek. Korte overzichten met bijvoorbeeld de nieuwste taken, meest recente openstaande dossiers, laatst ontvangen signalen, aankomende afspraken (mits er een agenda is gekoppeld) en ontvangen e-mails. Verdere informatie zoals de FAQ en het laatste nieuws. Aan de linkerkant wordt het menu weergegeven wat de gebruiker ter beschikking heeft. Dit is afhankelijk van de inrichting. Het menu blijft in het gehele systeem beschikbaar. Het menu is onderverdeeld in: Dashboard Organisatiestructuur Medewerkers Medewerkers uit dienst Openstaande dossiers Openstaande taken Afspraken Links onderin heeft het systeem een zoek functie. Er kan door middel van de achternaam of geboortedatum naar medewerkers worden gezocht. Daarnaast kan er naar dossiers, taken en organisatorische eenheid worden gezocht. Om eenvoudig te navigeren naar recent bekeken dossiers is er de functie ‘Recent bekeken’. Hierin wordt een overzicht getoond met dossier die recentelijk zijn geopend door de gebruiker. Door op de dossier regel te klikken wordt het dossier geopend. Bij het aanmaken van documenten of notities kan ervoor worden gekozen om de upload als concept op te slaan. De lijst met openstaande concepten kan worden beheert bij de functie ‘Concepten’  Alle soorten dossier en meldingen worden aangemaakt in de functie ‘Dossiers en meldingen’. Het is afhankelijk van de rechten welke dossiers en meldingen de gebruiker kan zien.  Voor een volledige uitleg voor de leidinggevende verwijzen we je naar de demo video Publishing Date : 11/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-11-2020 16:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 309 Weergaven