cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Labels
Sort by:
Saiman henkilöstötietoja saadaan siirrettyä Netvisoriin tietoturvallisesti ja automatisoidusti vakioliittymän kautta. Liittymässä siirretään yrityksen henkilöstön työsuhde-, palkka- ja poissaolotietoja pääsääntöisesti Saimassa asetettavien koodien mukaan.   Koodit ovat Saimassa pääkäyttäjän määriteltävissä (poislukien maksuryhmä) järjestelmän asetuksissa. Samat koodit tulee asettaa Netvisorin päähän vastaavalle tiedolle. Tehtävänimike on poikkeus, sillä se siirretään Saiman nimi-tiedolla ja tieto ylikirjoitetaan Netvisorin päässä henkilölle (palkansaajan ammattinimike).   Saiman päähän pitää asettaa koodit seuraaville tiedoille: poissaolotyypit lomasaldotyypit palkanlisät (ns. palkkalajit) palkkaryhmä Aseta koodit Saimaan ja aseta sen jälkeen samat koodit Netvisorin päähän. Maksuryhmä tiedon koodit ovat vakiot. Jos asetuksiin tulee muutoksia, muista päivittää kooditus molempiin järjestelmiin.   Liitteenä olevasta tiedostosta löydätte tarkennetut määrittelyt liittymän toiminnasta.   Jos olette kiinnostuneet liittymän käyttöönotosta, voitte olla yhteydessä meihin Palvelukanavan kautta.
View full article
Lomasaldojen vieminen koko yrityksen henkilöstölle on tehty helpoksi. Voit viedä lomasaldot järjestelmään joko massa-ajona excel-tiedostona tai tallentaa tiedot manuaalisti työntekijöiden  tietoihin.  Alla on listattuna seikat, jotka tulee muistaa tarkistaa saldojen päivityksen yhteydessä.   Valmistelut: Järjestelmään tulee luoda lomasaldotyypit (vuosiloma, talviloma, bonusvapaa,....) ja valita niille haluttu lomapäivien laskentatapa Lomasaldotyypit tulee muistaa kohdistaa lomasaldokausille eli muista luoda joka vuosi uudet, vuoden mittaiset lomasaldokaudet järjestelmään ja linkittää lomasaldotyypit niihin. Lomasaldojen päivitys tiedostotuonnin avulla: Järjestelmä luo sinulle massapäivitystä varten Tiedostotuonti-sivulta valmiin excel-pohjan, johon voit kopioida palkanlaskennan toimittamat lomasaldotiedot. "Data"-välilehti pitää sisällään tuotavat tiedot, jokainen työntekijä omalla rivillään "Määritykset"-välilehti antaa lisätietoja kenttien täyttämisestä Data-välilehdelle  "Lomasaldotyyppi vaihtoehdot"-välilehti kertoo järjestelmään tallennetut lomasaldotyypit. Jos huomaat, että jokin tyyppi puuttuu listasta niin 1. Tallenna se järjestelmään 2. Muodosto malliexcel uudestaan ja 3. Tarkista, että tallentamasi lomasaldotyyppi löytyy ko välilehdeltä.  " Lomasaldokausi vaihtoehdot "-välilehti listaa järjestelmään tallennetut lomasaldokaudet.  Jos huomaat, että jokin kausi puuttuu listasta niin 1. Tallenna se järjestelmään 2. Muodosto malliexcel uudestaan ja 3. Tarkista, että tallentamasi lomasaldokausi löytyy ko välilehdeltä. Lomasaldot tulee kirjata oikealle lomasaldotyypille.  Kopioi  " Lomasaldotyyppi vaihtoehdot "- välilehdeltä  lomasaldotyypin  nimi  omaan sarakkeeseensa tuontiexcelin " Data "- välilehdelle. Lomasaldot tulee kohdistaa oikein kullekin lomasaldokaudelle. Kopioi "Lomasaldokausi vaihtoehdot"- välilehdeltä kauden nimi omaan sarakkeeseensa tuontiexcelin "Data"- välilehdelle. Jos saldon kulutukseen liittyy rajoituksia lauantaiden kulutuksista, voit kirjata ne desimaalilukuna sarakkeeseen "Lauantairajoitus". "Lisätietoja"- sarakkeeseen voi kirjata tekstimuotoista lisätietoa työntekijän saldoista. HUOM! Ole tarkka, että et muuta järjestelmäasetusten tekstien kirjoitusasua! "Vuosiloma" ja "vuosiloma" käsitellään eri tietueina tiedoston sisäänluvun yhteydessä.  Lomasaldojen päivitys manuaalisti: Avaa työntekijän tiedot ja "Lomat ja poissaolot"-välilehti Siirry "Lomasaldot"-näkymään ja kirjaa lomasaldo halutulle lomasaldotyypille ja muista valita oikea lomasaldokausi. Muuta muistettavaa: Huomioi, että tallennat tuontitiedoston .xls-formaatissa (vanha tiedostomuoto, älä käytä .xlsx) Samalle henkilölle voi tuoda useampia lomasaldoja samassa tiedostossa. Tiedot tulee jakaa omille riveilleen lomasaldokausittain. Tuotavat lomasaldot ylikirjoittavat vanhat, järjestelmässä jo olemassa olevat saldot. Huomioi, että tuot siis aina ajantasaiset, työntekijällä käytössä olevat lomasaldot. Järjestelmä ei suorita laskutoimituksia tässä yhteydessä vaan puhtaasti tallentaa uuden tiedon vanhan päälle. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa virheestä, jos saldoa viedään liian vähän suhteessa jo käytettyihin päiviin.
View full article
Saiman "Lomat & Poissaolot"-moduulissa hallitaan pääkäyttäjän ja HR:n toimesta lomien ja poissaolojen kalenterinäkymässä näkyviä vapaapäiviä. Vapaapäivät vaikuttavat mm. lomasaldojen kulutuksen laskentaan.    Vapaapäivät tulee luoda joka vuodelle erikseen, joten tämä tulee muistaa tehdä tarvittaessa vuosittain.    Jos järjestelmää käyttää työntekijöitä useammasta maasta, voidaan vapaapäivät asettaa maakohtaiseksi, jolloin työntekijä näkee vain oman maan vapaapäivät kalenterissaan.   Vapaapäiviin on mahdollista liittää tieto työehtosopimuksesta eli jos työntekijälle on työsuhdetiedoissa valittuna jokin työehtosopimus niin järjestelmä näyttää työntekijälle myös ko työehtosopimukseen liitetyt vapaapäivät.  
View full article
Saiman moniin toimintoihin liittyy erittäin tärkeänä tekijänä hyväksyntäprosessi ja hyväksynnät. Työsopimusmuutokset, palkankorotukset, poissaolot tai rekrytointiluvat tulee hyväksyttää muilla järjestelmän käyttäjillä. Järjestelmä huolehtii viestin välittämisestä eteenpäin sekä prosessin hallinnasta. Hyväksyntiin voi liittää myös tarvittaessa kommentteja.   Alla on kuvattuna toiminnoittain järjestelmän oletushyväksyntäketjut, jotka määritellään käyttöönoton yhteydessä. Oletushyväksyntäketjuihin on mahdollista tehdä muutoksia tietyin rajoituksin.    Toiminto Esittäjä Hyväksyjä Uusi työsuhde Esimies HR Työsuhdemuutos Esimies HR Uusi palkka Esimies HR Palkkamuutos Esimies Esimiehen esimies Palkkiot Esimies Esimiehen esimies Poissaolot ja lomat Alainen Esimies Kehityskeskustelut (dokumentti) Esimies/Alainen Esimies/Alainen  Kehityskeskustelut (tavoitteet) HR Esimies/HR Rekrytointilupa Esimies X määrä hyväksyjiä samasta organisaatiosta
View full article
"Lomat & poissaolot"-moduulia käytettäessä pääkäyttäjän/HR:n tulee määritellä poissaolotyypit ja niiden tarkenteet. Poissaolotyyppi on yläkategoria, jonka alle lisätään tarkenteet.    Poissaolotyypit ja niiden tarkenteet tulee usein täsmäyttää palkanlaskennan palkkalajeihin ja koodittaa Saimassa olevat poissaolotarkenteet vastaavilla koodeilla, jotta esimerkiksi tieto siirtyy oikein liittymien kautta palkanlaskentaan.   Jokaiselle poissaolotyypille ja tarkenteelle voidaan määrittää käännökset järjestelmän eri kielille koodit (liittymiä varten) aputeksti (näytetään infona käyttäjälle kalenterinäkymässä) Käyttöliittymän kautta voidaan hallita poissaolotyyppien järjestystä kalenterinäkymän listassa. Lisäksi poissaolotyyppien ja tarkenteiden linkitykset näkee avaamalla tarkennelistan +/- painikkeesta.   Esimerkki poissaolotyypistä ja sen tarkenteista:  Sairausloma (poissaolotyyppi) Sairausloma- oma ilmoitus (tarkenne) Sairausloma lääkärintodistuksella (tarkenne) Lopputulemana järjestelmä näyttää sairauslomailmoitusta tekevälle työntekijälle halutut vaihtoehdot lisäinfon ja vapaan tekstikentän kera.  
View full article
Saima pitää sisällään paljon tietoa, jota on tarve siirtää myös muihin järjestelmiin. Saima on siis masterdatajärjestelmä, jonka avulla pystytään ajantasaistamaan ja päivittämään tietoja monessa järjestelmässä yhtä aikaa. Henkilöstön tiedot on mahdollista siirtää mm. palkanlaskennan järjestelmään ja työpaikat voidaan julkaista eri palveluissa sekä tietysti yrityksen omilla kotisivuilla ja intranetissä.   Alla on listattuna Saiman liittymät muihin järjestelmiin. Vakioliittymä tarkoittaa sitä, että liittymä on vakiomuotoinen ja helposti käyttöönotettavissa. Muiden liittymien osalta vaaditaan aina räätälöintiä ja tarkempia määrittelyjä, jolloin kyseessä on asiakaskohtainen toteututus. Lisäksi henkilöstönhallinnossa ja rekryssä on olemassa REST API rajapinta, josta voidaan hakea joko henkilöstön tai avoimien työpaikkojen tietoa.   Saima ja henkilöstönhallinto Palkanlaskenta ja taloushallinto: Personec W Administer Mepco Tikon Silta Netvisor (vakioliittymä) Agda Hogia Muut järjestelmät: M2 (vakioliittymä) L7 (vakioliittymä) EazyBreak (vakioliittymä) Tiima Maraplan Sonet Saima ja autentikointi SAML SP Saima ja rekrytointi Julkaisukanavat vakioliittymällä: Monster Oikotie TE-palvelut LinkedIn Ejobs Blocket Finno.no Arbetsförmedlingen (Ruotsin TE-toimisto) SuperJob (Venäjä, vain työpaikan julkaisu) HeadHunter (Venäjä, vain työpaikan julkaisu) Muut palvelut: RecRight-videohaastattelutyökalu (vakioliittymä) Tableau-raportointityökalu Soveltuvuusarviointi: Assessio Hucama
View full article
Lomat& poissaolot-moduulissa on katselmointinäkymä, joka näyttää käyttäjälle hänen hyväksyntäänsä odottavat tai hyväksytyt/hylätyt poissaolot.   HR näkee koko henkilöstön poissaolot, esimies näkee suorien alaisten poissaolot sekä mahdollisten alaisten alaisten.    HR pystyy hyväksymään poissaoloja esimiesten puolesta ja esimies voi hyväksyä vain omien, suorien alaisten poissaoloja. Erillisellä järjestelmän tausta-asetuksella saadaan järjestelmään toiminto, jolla esimiehen esimies pääsee hyväksymään alaisten poissaoloja.    
View full article
Lomat & poissaolot-moduulin asetuksissa tulee määritellä käytössä olevat lomasaldokaudet. Kaudet ovat vuoden mittaisia ajanjaksoja, jona aikana kutakin lomasaldotyyppiä voidaan käyttää. Oletuksena järjestelmä kuluttaa kutakin lomasaldotyyppiä vanhimmasta kaudesta alkaen.   HR-roolin omaava käyttäjä pääsee tekemään ylläpitotyötä lomasaldokausien- ja tyyppien osalta. Lomasaldotyypeille tulee muistaa luoda vuosittain omat lomasaldokaudet.   Lomasaldokauden asetuksissa määritellään nimi ja alkupäivämäärä. Kausi on oletuksena aina vuoden mittainen ajanjakso.    
View full article
Lomien hallintaa varten "Lomat & poissaolot"-moduulissa tulee luoda lomasaldotyypit, jotka ovat yrityksessä käytössä. Lomasaldotyyppejä voi olla rajaton määrä ja niitä pystyy myös passivoimaan käytön jälkeen.   Saimassa pystytään määrittelemään tapa, miten lomasaldoa kulutetaan (Lomapäivien laskentatapa-asetus). Lomaa voidaan kuluttaa esimerkiksi vuosiloman lailla (lauantaisääntö, irtopäivät) tai arkipäiviltä (ma-pe). Voit lukea lisää Saiman vuosilomalaskennasta täältä.   Lisäksi Saimaan on luotu mahdollisuus anoa puolipäivälomia. Tämän asetuksen avulla esimerkiksi joillakin aloilla käytössä olevat pekkaset voidaan hallita Saiman kautta. Puolipäiväloman pystyy asettamaan aamu- tai iltapäivän puolelle.   Lomasaldotyypille määritellään Koodi (siirretään liittymässä, tulee yleensä täsmätä palkanlaskennan palkkalajikoodiin) Nimi Lomapäivien laskentatapa Arkipäivät (ma-pe) Arkipäivät (ma-pe) & puolipäivälomat Lauantaisääntö Lauantaisääntö (ei automaattista lauantailaskentaa) Passiivinen (valitaan kun lomasaldotyyppi poistuu käytöstä, käytössä ollutta lomasaldotyyppiä ei voi poistaa järjestelmästä) "Viimeinen arkipäivä valitsee viikonlopun"-asetus  
View full article
Saimassa työntekijät voivat itse anoa/ilmoittaa poissaoloja sekä tehdä myös loma-anomuksia. Poissaolon tai loma-anomuksen tallennuksen jälkeen järjestelmä lähettää hyväksyjälle, yleensä työntekijän suoralle esimiehelle, viestin hyväksyntää odottavasta poissaolosta tai lomasta.   Anomusta/ilmoitusta tehdessään työntekijä valitsee poissaolotyypin ja sen tarkenteen, halutessa on mahdollisuus kirjoittaa lisätietoa tekstikenttään. Kalenterista valitaan poissaolon ajankohta. Kalenteri näyttää punaisella järjestelmään määritellyt vapaapäivät, jotka vaikuttavat mm. lomasaldojen kulutukseen.   Poissaoloja ja lomia voi tallentaa työntekijän tietoihin myös esimies sekä HR-henkilö. Tuolloin niiden tila on automaattisesti hyväksytty.       Hyväksynnän voi tehdä joko suora esimies, esimiehen esimies (erillisen asetuksen kautta, oletuksena pois päältä) tai HR-roolin omaava henkilö. HR pääsee näkemään koko organisaation kaikki poissaolot/lomat, esimies näkee tiedot vain omien alaistensa osalta. Hyväksynnän pääsee tekemään työntekijän Lomat ja poissaolot-välilehden näkymästä "Listaa poissaolot" tai Lomat&poissaolot-moduulin Katselmointi-näkymän kautta.          
View full article
Saiman "Lomat & poissaolot"-moduuli on lisämoduuli "Henkilöstönhallinnan" oheen. Se on helposti käyttöönotettavissa joko järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tai myöhemmin. Käytännössä moduulin avulla hallitaan työntekijöiden lomien ja poissaolojen anomis- ja hyväksyntäprosessi sekä lomasaldojen hallinta.    Jos yrityksellä on tarve tarkemmalle työajan seurannalle ja poissaolojen kirjaamiselle yhdessä järjestelmässä, siihen sopiva tuote on Tiima.   Lisätietoa moduulin toiminnasta löydät näistä artikkeleista: Oletushyväksyntäketjut Katselmointi-näkymä Vapaapäivät Poissaolotyypit ja niiden tarkenteet Lomasaldotyypit Lomasaldokaudet Saiman lomalaskentasäännöt Lomien ja poissaolojen anominen sekä hyväksyntä Lomasaldojen vienti henkilöstölle
View full article
Saimaan on kehitetty edistyksellinen laskentamoottori, joka huomioi lomaa anottaessa ns. lauantaisäännön. Eli Saima huomioi säännön automaattisesti näyttäen loman anojalle reaaliaikaisesti käytössä olevat lomasaldot sekä lomapäivien kulutuksen anotulla lomajaksolla. Jos yrityksellä on Suomessa tyypilliseen tapaan (TES) kuusipäiväinen lomaviikkoa, niin Saimassa voidaan loman kulutusta laskea kahdella tavalla:   Lauantaisääntö Lomaa kuluttavat arkipäivät pl. vapaapäiviksi merkatut päivät Lauantai lasketaan arkipäiväksi Kokonaisena lomaviikkona käsitellään ma-su merkattu lomajakso (voi olla esim. merkattuna 3 viikkoa kerralla) Jokaista viittä lomapäivää kohden määräytyy yksi laskennallinen lauantai (lauantaisääntö) Jos lomapäivät eivät ole peräkkäisinä päivinä (vajaat viikot tms), huomioidaan tällöin irtopäivien laskentasääntö jokaista viittä käytettyä  lomapäivää  kohden määräytyy yksi laskennallinen lauantai lomapäiväksi Laskenta on lomasaldokausikohtainen Lauantaisääntö (ei automaattista lauantailaskentaa) Lomaa kuluttavat arkipäivät pl. vapaapäiviksi merkatut päivät Lauantai lasketaan arkipäiväksi Jos lomajaksoon osuu lauantaipäivä, vähentää se lomasaldoa Ei sisällä automaattista lauantailaskentaa, vaan lauantaipäivien merkkaaminen on käyttäjän vastuulla   Lomasaldotyypit "Arkipäivät (Ma - Pe)" sekä " Arkipäivät (Ma - Pe) & Puolipäivälomat" eivät kuluta lauantaipäiviä lomasaldolta missään tilanteessa, vaan ainoastaan arkipäiviä (Ma - Pe).  Lomasaldotyyppi "Arkipäivät (Ma - Pe) & Puolipäivälomat" antaa vielä anojan merkata haluaako olla poissa aamupäivän, iltapäivän vai koko päivän (Esim. pekkaset).
View full article
Links
Users online (390)