peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Työaikayhteenveto -raportti poistuu ja tilalle tulee käyttäjät -raportti 18.4.2017 tehtävässä tuotejulkaisussa.

Juha Kaksonen

Työaikayhteenveto -raportti poistuu ja tilalle tulee käyttäjät -raportti 18.4.2017 tehtävässä tuotejulkaisussa.

Miksi muutos tehdään?

Työaikayhteenveto -raporttia on käytetty tuntien raportointiin esimerkiksi palkanlaskentaa varten. Raportin ongelmana on kuitenkin ollut ettei käyttäjä ole itse voinut valita raportin näytettäviä arvoja ja tästä syystä raportti on mm. aiheuttanut paljon yhteysviive virheitä. Ongelmia on aiheuttanut myös liukumien raportointi(vaatii edistynyt työajanhallinta -lisäosan), koska raportti rajaa liukuman vain valitulle aikajaksolle. Jos on haluttu raportoida tunteja ja kokonaisliukumaa, on tiedot pitänyt hakea raportilla kahteen kertaan. Ensin tunnit ja sitten liukumat eri aikavälillä.

Käyttäjät -raportilla on jo nyt mahdollista hakea suurin osa samoista tiedoista kuin työaikayhteenveto -raportilla. Lisäksi Severan uudistuvan käyttöliittymän myötä raportointi rakennetaan kokonaan uusiksi ja tästä syystä muutos tehdään.

Miten muutos toteutetaan?

Kaikki aiemmat työaikayhteenveto -raportit muutetaan Käyttäjät -raporteiksi. Jos teillä on ollut työaikayhteenveto -raportteja tallennettuna, toimivat ne muutoksen jälkeen normaalisti. Suurin muutos tässä yhteydessä on, että tuntitiedot työlajeittain poistuvat kaikilta tallennetuilta raporteilta ja tilalla näytetään kokonaistuntimäärä. Muutos tehdään, koska yleisesti palkanlaskijoille riittää tieto tunneista eikä heillä ole tarve tietää mille työlajille tunnit on kirjattu. Raportti näyttää jatkossakin kokonaistunnit, ylityöt, poissaolot sekä aikakirjaukset tyypeittäin. Tarvittaessa työlajit on mahdollista lisätä raportille arvoksi, jos tuntitietoja halutaan raportoida työlajeittain.

Tuotejulkaisun jälkeen Käyttäjät -raportille on mahdollista saada myös enemmän tietoa mm. odotetut tunnit, Hyväksytyt tunnit/Hyväksymättömät tunnit, kokonaisliukumatieto edellisen kuun loppuun, omia KPI lukuja jne. Lisäksi raportille tulee valittavaksi uusina arvoina työlajit ja poissaolot.

kayttajat.JPG

Arvojen nimet raporteilla

Muutoksen jälkeen raporttien arvojen nimet muuttuvat allaolevan mukaisesti:

Työaikayhteenveto -raportin arvon nimiKäyttäjät -raportin arvon nimi
Työtunnit (Work total)Työtunnit (Work hours)
Tunnit (Hour total)

Tuntikirjaukset ja poissaolot (Hours and absences)

Poissaolot (Absence total)Poissaolot (Absences)
Ylityö yhteensä (Overtime total)Ylityö yhteensä (Overtime total)
Aikakirjaukset yhteensä (Time entry total)Aikakirjaukset yhteensä (Time entry total)
Liukuma ( Work hour balance)Liukuma (Work hour balance on time frame)
Laskutettavissa (Billable)Laskutettavat tunnit (Billable hours %)
Tuottava (Productive)Tuottava (Productive)