peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
Marita Lindqvist Community Manager
Saathan sähköpostia, kun Visman asiakaspalvelu on päivittänyt tukipalvelukanavalla tikettiisi vastausta? Jos et, luethan tämän artikkelin ja otat tarvittaessa yhteyttä organisaatiosi IT-tukeen.
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎15-08-2019 14:48
Onko Visman tukipalvelukanavan käyttö jo tuttua?
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎15-08-2019 14:25
Oletko jo ehtinyt tutustua Visman Community-asiakassivuihin?          
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎24-06-2019 12:35
Kaikille, joilla on on aiemmin ollut pääkäyttäjärooli, on viety uuteen tukipalvelukanavaan rooli, jolla näkee kaikki kyseisen asiakkuuden tukipalvelupyynnöt koskien kyseistä tuotetta.   Sijaisille on hyvä pyytää tarvittava rooli, jotta pääsevät käsittelemään tukipalvelupyyntöjä.   Palvelupyyntöä tehdessänne valinnalla Yksityinen, voitte päättää, haluatteko, että muut käyttäjät näkevät palvelupyynnön. Kun valinta on päällä, silloin vain kyseinen käyttäjä näkee ko. palvelupyynnön. Kun tämä valinta on pois päältä, näkyy palvelupyyntö kaikille tukipalvelukanavan käyttäjillenne. Voitte muuttaa valintaa siinä vaiheessa, kun kommentoitte palvelupyyntöä.   Sähköpostiherätteitä ei tällä hetkellä pysty uudessa tukipalvelussa valitsemaan organisaation toisille pääkäyttäjille. (Eli aiemmin, kun oli kiinnitetty muita pääkäyttäjiä palvelupyynnölle, niin joissakin organisaatioissa myös näille erikseen valituille henkilöille syntyi sähköpostiheräte siitä että palvelupyyntöä on päivitetty). 
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎27-05-2019 08:59
  Olemme julkaisseet Titania Toimintalähtöisen suunnittelun osalta koosteen, jossa kerrotaan yleisesti toimintalähtöisestä suunnittelusta ja käyttöönoton aloituksesta.   Lue lisää artikkelista ja lataa itsellesi materiaali.
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎22-05-2019 15:46
Titania - Suunnittelu ja Laskenta on terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työvuorosuunnittelua varten toteutettu sovellus, joka soveltuu erilaisten organisaatioiden ja yksiköiden toimintamalleihin. Sovellus mahdollistaa monimuotoisen työvuorosuunnittelun, jossa suunnitelmaan voidaan viedä pohjalle useita käytännön kannalta tärkeitä tietoja, kuten työntekijän toiveet, henkilöstön pätevyydet sekä kiertävät työvuorolistat. Sovellukseen on toteutettu yleisimpien julkisten ja yksityisten terveys- ja sosiaalipalvelualojen työehtosopimusten määräykset: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Lääkärisopimus, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, Terveyspalvelualan työehtosopimus, Valtion virka- ja työehtosopimus, Yksit. sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva työehtosopimus ja Apteekkisopimus Suunnittelun apuna voidaan ohjelmaan määritellä jokaisen yksikön henkilötarve päivätasolla. Tämän määrityksen avulla ohjelma laskee yksikön henkilömäärää suunnittelua tehtäessä ja helpottaa näin henkilöstön sijoittelua. Suunnitelman julkaisun jälkeen toteutuneita työvuoroja voidaan käsitellä jo suunnitelman edetessä tai vasta jakson päätyttyä. Ohjelmasta on ajettavissa laajoja ja yksityiskohtaisia tilastoja sekä raportteja. Katso myös Titania Suunnittelu ja laskenta lisäosat esittely -artikkeli.   Lisätietoja Visman Titania myynnistä ja asiakaspalvelusta. Pääkäyttäjät voivat tiedustella ominaisuutta 'Support'-toiminnon kautta palvelupyynnöllä. 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎22-05-2019 15:44
Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on nimensä mukaisesti työvuorosuunnittelua, jonka lähtökohtana ovat suunnittelupisteen toiminta ja toiminnan toteuttamisen edellyttämä henkilöstön määrä ja osaaminen. Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on mahdollista organisaation tarpeen mukaan ottaa käyttöön joko laajan tai kevyen käyttöönoton muodossa. Kevyessä käyttöönotossa toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu otetaan käyttöön suunnittelupistekohtaisesti, eli käyttöönotto tehdään jo olemassa olevissa suunnittelupisteissä. Laajassa käyttöönotossa koko organisaation, tai tietyn organisaation osan, työvuorojen suunnitteluprosessi uudistetaan toimintalähtöisen suunnittelun näkökulmasta. Tällöin voidaan myös suunnittelupisteitä miettiä uudelleen ja yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi.   Titania Sähköinen asioinnin - esite on ladattavissa 'Liitteet'-otsikon alta.   Lisätietoja Visman Titania myynnistä ja asiakaspalvelusta. Pääkäyttäjät voivat tiedustella ominaisuutta 'Support'-toiminnon kautta palvelupyynnöllä. 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)    
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎22-05-2019 15:42
Titania  Sähköinen asiointi on selainkäyttöinen työntekijän, työvuorosuunnittelijan, esimiehen ja lähijohdon Titania – käyttöliittymä.  Titania Sähköinen asiointi mahdollistaa työvuorosuunnitteluun liittyvän tiedon välityksen sähköisesti ja korvaa turhat lippuset ja lappuset. Käyttöliittymä sisältää useita osioita, joita voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Titania Sähköisen asioinnin avulla on mahdollista muuttaa sähköiseksi  koko työvuorosuunnittelun prosessi työvuorotoiveista aina toteumalistojen arkistointiin asti.   Titania Sähköinen asiointi -esite on ladattavissa 'Liitteet'-otsikon alta.   Lisätietoja Visman Titania-myynnistä.  Pääkäyttäjät voivat pyytää 'Support'-toiminnon kautta lisätietoja palvelupyynnöllä. 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎21-05-2019 15:09
OmaTitania on selainkäyttöinen, eri kokoisille päätelaitteille mukautuva, responsiivinen sovellus, jonka kautta työntekijät pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään omia työaikatietojaan. Lue lisää artikkelista.  
Näytä koko artikkeli
Marita Lindqvist Community Manager
Käsittelemme Visman asiakaspalvelusssa saapuneita palvelupyyntöjä kiireellisyysluokitusten mukaan.   Kerrothan palvelupyynnössä pyyntösi vaikutuksen ja kiireellisyyden (palvelupyynnöissä erilliset valintapainikkeet).   Suosituksena on, että palvelupyyntö sisältäisi yhden yksittäisen asian. Näin palvelupyynnön käsittely on nopeampaa ja selkeämpää. Kokonaisvastaus voi viivästyä, jos palvelupyyntö sisältää monta eri kysymystä. Palvelupyyntöä voi käsitellä eri asiantuntijat.   Jos aiheesta on käyty keskustelua jo aiemmin, toiveena on, että pääkäyttäjä viittaisi uudessa palvelupyynnössä vanhan palvelupyynnön numeroon.   Palvelupyynnön otsikossa olisi hyvä olla aihetta kuvaava selite.   Palvelupyyntöön olisi hyvä mainita seuraavia tietoja: Kyseessä oleva Titania-sovellus (Suunnittelu ja laskenta, massalaskenta, kulunvalvonta jne.) Versionumero (esim. 18.2.3). Näet tiedon Titania - Ohje - Tietoja kautta. Titanian-näytön, raportin, tilaston, koodiston yms. nimitarkennukset. Mainitse esimerkki henkilö tai henkilöt Tuliko virheilmoituksia? Jos tuli, niin mitä? Ongelman kuvaus (mitä olisi pitänyt tulla tulokseksi, mitä tuli, mitä oli tehty aiemmin, onko tehty jotain muutoksia jne.). Lisätiedotus nopeuttaa asiantuntijoitamme ongelmanratkaisussa. Palvelupyynnön liitteeksi voit laittaa kuvakaappauksen virheilmoituksesta, Titania-näytöstä tms. Pyydämme yleensä esim. tes-laskenta kysymysten yhteydessä .tvt-tiedoston, jotta voimme tutkia tilannetta tarkemmin. Voit pääkäyttäjänä toimittaa .tvt-tiedoston meille jo heti siinä vaiheessa, kun teet palvelupyynnön. Ja varulta myös edellisen jakson .tvt.tiedoston. (Resurssienhallinta: Titania - Tvt-kansion alta työvuorotaulukon .tvt-tiedosto.)  
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎17-05-2019 14:38
Tiesitkö, että Titaniassa on mahdollista ottaa käyttöön KVTES 19§ ja 4.mom  yleistyöajan kaksivuorotyön mukainen työaikamuoto?   Tässä työaikamuodossa ilta- ja yötyökorvaukset maksetaan koko työvuoron ajalta.   Jos teillä ei ole tämä henkilöstö vielä Titanian työvuorosuunnittelun parissa ja haluatte heille tehdä työvuorosuunnittelua, laittakaa 'Support'-valinnan kautta palvelupyyntö Titania-asiakastukeen. Voimme sitten edistää asiaa kanssanne.   Terveisin Titania-tiimi          
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎05-04-2019 13:29
Titania Suunnittelu ja laskenta on liitettävissä useisiin eri järjestelmiin ja siihen on asennettavissa monia lisäosia. Henkilöstöhallinto-liittymä mahdollistaa henkilö- ja palvelussuhdetietoja koskevien pohjatietojen sekä poissaolotietojen hakemisen Titania Suunnittelu ja laskentaan . Massalaskenta- liittymällä voidaan tuottaa palkka-aineisto koneellisesti useisiin eri palkkajärjestelmiin. Kulunvalvonta- liittymällä voidaan tuoda työaikaleimauksia toteuman pohjaksi useista eri järjestelmistä. Työaikapankki tarjoaa paikan tallentaa tehtyjä työtunteja pidettäväksi myöhemmin vapaa-aikana. Palkkatilastot tuottaa massalaskennan poiminta-aineistosta tilastokokonaisuuksia. Toiminnanohjaus-liittymä  toimii yksi- sekä kaksisuuntaisesti toiminnanohjauksen mobiiliratkaisujen kanssa. Työaikojen kuormittavuus -liittymä on yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa rakennettu toiminto, jolla työvuorosuunnittelija näkee suunnitelmansa henkilöstön kuormittavuuden. Tulevasta Optimoinnista (= automaattinen työvuorosuunnittelu) kerromme lisää vuoden 2019 aikana, kun uusia Titania versioita tulee julkaisuun. Lisäosat ovat maksullisia ominaisuuksia.   Erilliset järjestelmäkokonaisuudet Titania Lääkäripäivystykset-järjestelmällä voidaan hallinnoida sairaalalääkärien päivystystoimintaa ja korvausten maksua Titania Sähköinen asiointi-järjestelmällä  vaivatonta Titania-asiointia työntekijöille sekä työvuorosuunnittelijoille (erillinen esite)   Lisätietoja saat Visma Public Oy:n myynnistä ja Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)    
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist Community Manager ‎19-03-2019 13:00
Keskitetty laskenta, jolla työvuorotaulukot lasketetaan keskitetysti yhdestä paikasta, yleensä pääkäyttäjä. Suunnittelupisteiden listansuunnittelijat muokkaavat taulukot valmiiksi ilmoitettuun päivämäärään mennessä eli tekevät Palkkaviennit- ja listat ajon / merkkaavat henkilöiden palvelussuhteet valmiiksi. Massalaskenta käy läpi parametritiedostossa annetut työvuorotaulukot määrätyltä jaksolta, laskee erilliskorvaukset ja muodostaa palkkoihin sisään luettavan aineiston. Massalaskennan ajosta muodostunut palkka-aineisto siirretään asiakkaan palkkajärjestelmän käyttöön organisaatiokohtaisesti sovitulla tavalla.   Lisätietoja saat Visma Public Oy:n myynnistä ja Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli