peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Marita Lindqvist VISMA ‎19-03-2019 13:00
Keskitetty laskenta, jolla työvuorotaulukot lasketetaan keskitetysti yhdestä paikasta, yleensä pääkäyttäjä. Suunnittelupisteiden listansuunnittelijat muokkaavat taulukot valmiiksi ilmoitettuun päivämäärään mennessä eli tekevät Palkkaviennit- ja listat ajon / merkkaavat henkilöiden palvelussuhteet valmiiksi. Massalaskenta käy läpi parametritiedostossa annetut työvuorotaulukot määrätyltä jaksolta, laskee erilliskorvaukset ja muodostaa palkkoihin sisään luettavan aineiston. Massalaskennan ajosta muodostunut palkka-aineisto siirretään asiakkaan palkkajärjestelmän käyttöön organisaatiokohtaisesti sovitulla tavalla.   Lisätietoja saat Visma Public Oy:n myynnistä ja Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist VISMA ‎19-03-2019 12:57
TitaniaEncryptionService -palvelun (tietosujamuutokset 05/2018) käyttöönoton myötä vanhoja konekielisiä palkka-aineistoja ei voi enää yhdistellä.   Suosituksena on siirtyä käyttämään Titania Massalaskenta -sovellusta.   Titania Massalaskenta  Keskitetty laskenta, jolla työvuorotaulukot lasketetaan keskitetysti yhdestä paikasta, yleensä pääkäyttäjä. Suunnittelupisteiden listansuunnittelijat muokkaavat taulukot valmiiksi ilmoitettuun päivämäärään mennessä eli tekevät Palkkaviennit- ja listat ajon / merkkaavat henkilöiden palvelussuhteet valmiiksi. Massalaskenta käy läpi parametritiedostossa annetut työvuorotaulukot määrätyltä jaksolta, laskee erilliskorvaukset ja muodostaa palkkoihin sisään luettavan aineiston. Massalaskennan ajosta muodostunut palkka-aineisto siirretään asiakkaan palkkajärjestelmän käyttöön organisaatiokohtaisesti sovitulla tavalla. Lisätietoja saat Visma Public Oy:n myynnistä ja Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist VISMA ‎17-03-2019 16:08
Titania Suunnittelu ja laskenta on liitettävissä useisiin eri järjestelmiin ja siihen on asennettavissa monia lisäosia. Henkilöstöhallinto-liittymä mahdollistaa henkilö- ja palvelussuhdetietoja koskevien pohjatietojen sekä poissaolotietojen hakemisen Titania Suunnittelu ja laskentaan . Massalaskenta- liittymällä voidaan tuottaa palkka-aineisto koneellisesti useisiin eri palkkajärjestelmiin. Kulunvalvonta- liittymällä voidaan tuoda työaikaleimauksia toteuman pohjaksi useista eri järjestelmistä. Työaikapankki tarjoaa paikan tallentaa tehtyjä työtunteja pidettäväksi myöhemmin vapaa-aikana. Palkkatilastot tuottaa massalaskennan poiminta-aineistosta tilastokokonaisuuksia. Toiminnanohjaus-liittymä  toimii yksi- sekä kaksisuuntaisesti toiminnanohjauksen mobiiliratkaisujen kanssa. Työaikojen kuormittavuus -liittymä on yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa rakennettu toiminto, jolla työvuorosuunnittelija näkee suunnitelmansa henkilöstön kuormittavuuden. Tulevasta Optimoinnista (= automaattinen työvuorosuunnittelu) kerromme lisää vuoden 2019 aikana, kun uusia Titania versioita tulee julkaisuun. Lisäosat ovat maksullisia ominaisuuksia.   Erilliset järjestelmäkokonaisuudet Titania Lääkäripäivystykset-järjestelmällä voidaan hallinnoida sairaalalääkärien päivystystoimintaa ja korvausten maksua Titania Sähköinen asiointi-järjestelmällä  vaivatonta Titania-asiointia työntekijöille sekä työvuorosuunnittelijoille (erillinen esite)   Lisätietoja saat Visma Public Oy:n myynnistä ja Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)    
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist VISMA ‎17-03-2019 16:05
Titania - Suunnittelu ja Laskenta on terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työvuorosuunnittelua varten toteutettu sovellus, joka soveltuu erilaisten organisaatioiden ja yksiköiden toimintamalleihin. Sovellus mahdollistaa monimuotoisen työvuorosuunnittelun, jossa suunnitelmaan voidaan viedä pohjalle useita käytännön kannalta tärkeitä tietoja, kuten työntekijän toiveet, henkilöstön pätevyydet sekä kiertävät työvuorolistat. Sovellukseen on toteutettu yleisimpien julkisten ja yksityisten terveys- ja sosiaalipalvelualojen työehtosopimusten määräykset: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Lääkärisopimus, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, Terveyspalvelualan työehtosopimus, Valtion virka- ja työehtosopimus, Yksit. sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva työehtosopimus ja Apteekkisopimus Suunnittelun apuna voidaan ohjelmaan määritellä jokaisen yksikön henkilötarve päivätasolla. Tämän määrityksen avulla ohjelma laskee yksikön henkilömäärää suunnittelua tehtäessä ja helpottaa näin henkilöstön sijoittelua. Suunnitelman julkaisun jälkeen toteutuneita työvuoroja voidaan käsitellä jo suunnitelman edetessä tai vasta jakson päätyttyä. Ohjelmasta on ajettavissa laajoja ja yksityiskohtaisia tilastoja sekä raportteja. Katso myös Titania Suunnittelu ja laskenta lisäosat esittely -artikkeli.   Lisätietoja saat Visman Titania-myynnistä tai Titania-asiakaspalvelusta https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist VISMA ‎17-03-2019 16:01
Titania - Sähköinen Asiointi on selainkäyttöinen työntekijän, työvuorosuunnittelijan, esimiehen ja lähijohdon Titania – käyttöliittymä. Sähköinen Titania  mahdollistaa työvuorosuunnitteluun liittyvän tiedon välityksen sähköisesti ja korvaa turhat lippuset ja lappuset. Titanian sähköinen asiointi sisältää useita osioita, joita voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Sähköisen asioinnin avulla on mahdollista muuttaa sähköiseksi  koko työvuorosuunnittelun prosessi työvuorotoiveista aina toteumalistojen arkistointiin asti.   Sähköisen asioinnin edut Työvuorotoiveet saa haettua yhdellä komennolla työvuorosuunnittelun pohjaksi Viimeisimmät työvuorosuunnitelmat  ja toteumatiedot ovat aina saatavilla Työvuorosuunnittelija saa jaettua työvuorosuunnitelmat ja niiden muutokset helposti kaikille työntekijöille ja koko organisaatiolle tiedoksi Työntekijät voivat itse tulostaa omat työvuorolistansa Työntekijät voivat itse tarkastella jakson aikaista tuntikertymää Sähköisen asioinnin perusosat Työaika (suunnitelma- ja toteumatietojen julkaisu) Työvuorotoiveet Toteumatietojen kirjaus Raportointi Taustarekisterit- ja käyttöoikeudet Sähköisen asioinnin lisäosat Toteumien vahvistaminen ja sähköinen arkistointi Mahdollistaa paperisten toteumalistojen tulostamisesta  ja säilyttämisestä luopumisen Yhteisöllinen suunnittelu Mahdollistaa yhteisöllisen työvuorosuunnittelun, jossa työntekijät suunnittelevat itse työvuoronsa yksikössä sovittujen pelisääntöjen mukaan. Varahenkilöstö – osio Työyksikkö voi itse tehdä varaukset suoraan Varahenkilöstön työvuorotaulukosta. Varahenkilöt näkevät omat tehtävä/sijoitustietonsa. Mahdollisuus lähettää  ilmoitukset varauksista ja peruutuksista tekstiviesteillä Työajan kuormittavuus Seuraa työergonomian toteutumista ja huomauttaa liian kuormittavista työvuoroyhdistelmistä Oma Titania Titanian selainkäyttöinen sovellus, joka toimii kaikissa päätelaitteissa, myös kännykässä. Oma Titanian kautta työntekijä voi missä ja milloin tahansa  tarkastella suunniteltuja ja toteutuneita työaikatietojaan,  tarkastella Titania Lääkäripäivystykset –sovellukseen kirjattuja päivystyksiä ja hälytystöitä. Oma Titania laajentuu jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla. Tulevaisuudelle on suunnitelmissa, että työntekijä voisi Oma Titanian kautta esimerkiksi kirjata työvuorotoiveita ja tehdä päivystysvarauksia. Lisäosat ovat maksullisia, hinnoittelusta saa lisätietoa Visma Public Oy:n asiakaspalvelusta.   Lisätietoja saat Visman Titania-myynnistä ja Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)
Näytä koko artikkeli
updated by Marita Lindqvist VISMA ‎17-03-2019 15:59
Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on nimensä mukaan työvuorosuunnittelua, jonka lähtökohtana ovat suunnittelupisteen toiminta ja toiminnan toteuttamisen edellyttämä henkilöstön määrä ja osaaminen.   Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on mahdollista organisaation tarpeen mukaan  ottaa käyttöön joko laajan tai kevyen käyttöönoton muodossa. Kevyessä käyttöönotossa toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu otetaan käyttöön suunnittelupistekohtaisesti, eli käyttöönotto tehdään jo olemassa olevissa suunnittelupisteissä. Laajassa käyttöönotossa koko organisaation, tai tietyn organisaation osan, työvuorojen suunnitteluprosessi uudistetaan toimintalähtöisen suunnittelun näkökulmasta. Tällöin voidaan myös suunnittelupisteitä miettiä uudelleen ja yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi.   Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun edut Työvuorosuunnittelua voidaan tehdä ilman yksikön toiminnan ja henkilöstön perusteellista tuntemista Työvuorosuunnittelu vie aiempaa vähemmän aikaa Mahdolliset resurssivajeet tai resurssiylitykset ovat helposti nähtävillä Suunnittelupisteen henkilöstön osaamisen taso ja mahdolliset osaamisvajeet ovat aiempaa helpommin havaittavissa. Henkilöstön osaaminen ja pätevyys voidaan koostaa raportille Laajan käyttöönoton avulla voidaan saavuttaa lisäksi myös seuraavia etuja: Työvuorosuunnittelu voidaan halutessa keskittää ammatti suunnittelijoille, jolloin yksikön esimiesten työaikaa vapautuu muuhun esimiestyöhön Käytettävissä oleva resurssit voidaan kohdentaa sinne, missä se toiminnan näkökulmassa on tarpeellisinta Resurssien liikuteltavuus eri yksiköiden välillä paranee Eri ammattiryhmien, esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien, työvuorot voidaan suunnitella samalla listalla Toiminnan muutokset, esimerkiksi loma-aikojen sulut ja sijaistarpeet voidaan huomioida suunnittelussa aiempaa tarkemmin Henkilöstön mahdollisuus työaika joustoihin ja vähemmän kuormittaviin työvuoroihin lisääntyy Titania - Toimintalähtöinen suunnittelu on Titania Suunnittelu- ja laskentasovelluksen perusosa, jonka käyttö kuuluu Suunnittelu- ja laskentaohjelman lisenssimaksuun. Osion onnistunut käytöönotto vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja suunnittelupisteen toiminnan pohjatietojen kartoitusta, joten suosittelemme ennen käyttöönottoa  yhteydenottoa Visman Titania asiantuntijoihin konsultoini titarpeen arvioimiseksi. Toimintalähtöinen suunnittelu on mahdollista yhdistää Titania Sähköisen asioinnin Yhteisölliseen työvuorosuunnitteluun. Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun pohjatiedot toimivat perustana työvuorosuunnittelun optimoinnille eli automaattiselle työvuorosuunnittelulle. Optimoinnista kerromme lisää vuoden 2019 aikana, kun uusia Titania versioita tulee julkaisuun.   Lisätietoja saat Visman Titania-asiakaspalvelusta. https://asiakassivut.aditro.com/ 010 4199 000 (arkisin 08:30-16:00)    
Näytä koko artikkeli