avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Kurser för snabb implementation

(updated by Patricio Beck VISMA ‎14-08-2019 13:10 )

Visma Construction Kurser.png


Användarvänlighet i första rum

Ett tekniskt hjälpmedel eller ett datorprogram är inte till någon nytta om man inte vet hur man skall hantera redskapet för att underlätta verksamheten. Vi har jobbat aktivt med att digitalisera byggarbetsplatser i över fjorton års tid och har därför sett det mesta gällande hur digitala verktyg som Skyddsrond, Byggdagbok, och Elektronisk Personalliggare kan spara (och tjäna in) pengar åt företag i byggsektorn.

 

Visma Construction är designat med användaren i fokus och tanken med systemet är att användarna på fältet inte ens skall behöva reflektera över att de använder Visma Construction. Många av våra kunder ersätter ett helt analogt system (= papper och penna) med ett automatiserat molnbaserat system vilket innebär att ett väldigt stort tekniskt steg tas i ett kliv. För att organisationen ifråga skall kunna tillgodogöra sig de möjligheter som ett modernt digitalt tidrapporteringssystem innebär är det därför enligt vår erfarenhet bäst att i implementeringsfasen låta berörd personal ta del av en utbildning.

 

Kurser för snabb implementation – produkten och lagen

Vi har stor erfarenhet av att utbilda organisationer i hur man använder våra produkter för att de berörda parterna ska komma upp på fötter så snabbt som möjligt när det gäller elektronisk personalliggare, ID06-kort och digital tidrapportering och administration i sin helhet. Vår kompetens sträcker sig dock även utöver det rent tekniska och vi kan även bringa klarhet i frågor som rör exempelvis de juridiska aspekterna kring exempelvis lagen om Elektronisk Personalliggare och ID06. Efter att ha jobbat med att införa digitala tidrapporterings- och administrationssystem i byggbolag har vi även stor erfarenhet av hur man ska lägga upp arbetet och utformningen av rutiner som gör att arbetet fortlöper så smidigt som möjligt.

 

Vi på Visma Construction vet dessutom att var organisation och vart företag är olika. Därför har vi också möjlighet att skräddarsy våra utbildningar så att de kommer väl till pass för just er. Antingen kan ni komma till vårt kontor Lindhagensgatan 94 eller så kan vi köra utbildningen över internet eller, om det passar er bättre, så kan vi komma ut till er och visa hur man arbetar med exempelvis digital tidrapportering i byggsektorn och elektroniska personalliggare. Vilka delar av personalen som ingår i utbildningen (om samtliga byggarbetare skall utbildas, eller om enbart den administrativa delen av personalen skall ha en genomgång) är givetvis upp till er.

 

Oavsett hur utbildningen utformas eller vilka av era medarbetare som deltar är vår erfarenhet att det absolut bästa sättet att komma igång med digital tidrapportering är att åtminstone direkt berörd personal går en utbildning i systemet. De kostnader som det medför i form av kostnader samt tid tjänas snabbt in då man får en flygande start och direkt kan börja använda sig av de fördelar och möjligheter som det elektroniska byggsystemet medför. Att omedelbart efter installationen och konfigurationen kunna växla över och börja arbeta effektivt gör att man direkt börjar tjäna pengar genom de möjligheter som ges, istället för att tvingas vända sig till den tekniska supporten med frågor om enklare manövrar såsom hur man bjuder in underentreprenörer eller skapar nya projekt.

 

Just på grund av den dubbla effekten man får av att dels komma igång med effektiviseringsarbetet så snabbt man kan och att man slipper den alternativkostnaden av att personal måste lägga arbetstid på att lära sig systemet är vår erfarenhet att en utbildning för berörda parter vid tidpunkten för införskaffandet av systemet betalar tillbaka sig mångfalt.

 

Kontakta oss

Telefon: 0840808879 eller kundservice@movenium.com