annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Thor Lundehoj VISMA ‎16-07-2019 09:57 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 465 Visninger

Generelt om system til 6. ferieuge

 

Multiløn Erhverv 6.ferieuge system for funktionærer og timelønnede har til formål at hjælpe dig med administration af følgende:

 

 • Tildeling af 6.ferieuge dage eller timer efter gældende regler for grupper af medarbejdere
 • Reduktion af dage eller timer ved firedages uge.
 • Reducere antal 6.ferieuge dage eller timer efter gældende regler
 • Reduktion af tildelte dage eller timer ved fratrædelse i året
 • Tildeling af dage eller timer ved ansættelse i året
 • Danne grundlag for beregning af beløb til udbetaling
 • Afholdelse af 6.ferieuge dage eller timer via fraværsregistrering eller variabel transaktion
 • Udbetaling af 6.ferieuge dage eller timer
 • Ingen tildeling af 6.ferieuge dage eller timer

 

Bemærk: det er ikke muligt at kombinere 6. ferieuge dag og timer i samme kundeforhold.

 

Tildeling af 6. ferieuge

Tildeling foretages i maj måned eller ved ansættelse i året.

 

Hvis medarbejderen er ansat i lønperioden, beregnes hvor mange 6.ferieuge dage

medarbejderen skal tildeles, og hvis medarbejderen er fratrådt beregnes hvor mange 6.ferieuge dage medarbejderen reelt har ret til i forhold til fratrædelsesdatoen.

 

Dage beregnes ud fra FA standardoverenskomst §53 efter følgende perioder:

 

Antal dage ved

Ansættelse   

Fratrædelse

1.maj. – 31.juli              

5

1

1.august. – 31.oktober

4

2

1.november. – 31.december

3

3

1.januar. – 29.februar

2

4

1.marts. – 30.april.

1

5

 

Tildeling i perioden 1. januar til 30. april sker som sidste år. Det betyder, at Multiløn Erhverv tildeler for 2014 i perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015, også selv om sidste periode vedrører det næste kalenderår. 

 

Opsætning

Aktivering af tildeling sker for hver enkelt stillingskategori ved oprettelse af

 

 • Stillingskategorilønart 3801

Det betyder, at en stillingskategori kan holdes uden for tildeling.

 

Definition af hvilke grupper af medarbejdere som skal tildeles 6.ferieuge, styres af

 

 • Resultattabel 3800 Tildeling af 6.ferieuge

I resultattabellen kan indsættes følgende 3 værdier:

 

1

Tildeling af 6. ferieuge i dage

2

Tildeling af 6. ferieuge i timer

3

Løbende optjening – Bemærk: særlig opsætning, der kræver konsulentbistand

 

Resultattabellen kan opsættes for, Løngruppe, Stillingskategori, Lønramme eller Løntrin eller en kombination heraf. Det betyder, at værdi kan opsættes for grupper af medarbejdere, hvor disse deler et eller flere værdisæt.

 

Eksempel:

 

Resultattabel 3800.

Løngruppe

Lønramme

Løntrin

 

Løngruppe

Lønramme

Løntrin

Bagud

Forud

Timeløn

14 dags løn

F1

10

10

1

1

 

 

F2

10

10

1

1

 

 

  

I dette eksempel tildeles 6.ferieuge til medarbejdere som har:

Løngruppe F1, lønramme 10 og løntrin 10

Løngruppe F2, lønramme 10 og løntrin 10

 

Tildeling sker, da der i begge tilfælde findes værdi = 1, alle medarbejdere som IKKE opfylder ovennævnte betingelser, tildeles ingen dage.

 

Det er muligt at stoppe tildeling af dage på enkelte medarbejdere ved at oprette lønart 3799 som en fast lønart på medarbejderen.

 

Lønarter til 6. ferieuge

 

Lønart

Tekst

Lønartstype

Input

Funktion

1928

6.ferieuge stop

Fast

 

Stop for tildeling af dage til timebank

1960

6.ferieuge til Timebank

Stillingskategori

 

System tildeling af dage til timebank

3799

6.ferieuge stop

Fast

 

Stop for tildeling af dage

3800

       

3801

Tildeling af 6.ferieuge dage

Stillingskategori

 

System tildeling af dage

3815

Afholdt 6. ferieuge

Fravær

Dage

Afholdelse af 6. ferieuge dage

3816

Afholdt 6. ferieuge

Variabel

Dage

Afholdelse af 6. ferieuge dage

3821

6.ferieuge udbetaling

Variabel

Dage og sats

Udbetaler antal dage

gange sats i input

3822

6.ferieuge udbetaling

Variabel

Dage

Udbetaling af 6. ferieuge dage, selve udbetalingen omregner

dage til timer som derefter afregnes med timesats

 

Ved afholdelse af 6. ferieugedage nedskrives saldo i relevant år efter reglen om at de ældste dage bruges først.

 

Udbetaling af 6.feriuge dage er valgfri og foretages kun efter registrering på den enkelte medarbejder. Sats pr. 6.ferieuge dage til udbetaling omregnes således:

 

 • dage * 7,4 * arbejdstidsprocent = timer. Derefter timer * timesats = udbetaling.

6. ferieuge til timebank

 

Beregning af 6. ferieuge til timebank sker ved anvendelse af lønart

 

 • Stillingskategorilønart 1960 – 6. ferieuge til timebank

 

Dagene omregnes til timer og lægges i timebank med maj måneds løn.

Husk at stoppe evt. anden tildeling af 6. ferieuge med slutdato 30.4.XXXX.

 

Stop for tildeling af 6. ferieuge til timebank

Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt 6. ferieuge det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes

 

 • Fast lønart nr. 1928 – Stop for tildeling af 6. ferieuge

 

Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.