annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

6. ferieuge

12-12-2017 13:31 (Senest opdateret 10-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1114 Visninger

Generelt om 6. ferieuge

Visma Løn håndterer 6. ferieuge jf. standardoverenskomsten mellem Finansforbundet og FA gældende for funktionærer og timelønnede og har til formål at hjælpe dig med administration af følgende:

 

 • Tildeling af 6. ferieuge dage eller timer efter gældende regler for grupper af medarbejdere
 • Reduktion af dage eller timer ved f.eks. 3 eller 4 dages uge på deltid
 • Reducere antal 6. ferieuge dage eller timer efter gældende regler
 • Reduktion af tildelte dage eller timer ved fratrædelse i året
 • Tildeling af dage eller timer ved ansættelse i året
 • Danne grundlag for beregning af beløb til udbetaling
 • Afholdelse af 6. ferieuge dage eller timer via fraværsregistrering
 • Udbetaling af 6. ferieuge dage eller timer
 • Ingen tildeling af 6. ferieuge dage eller timer

 

Bemærk: det er ikke muligt at kombinere 6. ferieuge dage og timer i samme kundeforhold.

 

Tildeling af 6. ferieuge

Tildeling foretages i september måned eller ved ansættelse i året.

 

Hvis medarbejderen er ansat i lønperioden, beregnes hvor mange 6.ferieuge dage

medarbejderen skal tildeles, og hvis medarbejderen er fratrådt beregnes hvor mange 6.ferieuge dage medarbejderen reelt har ret til i forhold til fratrædelsesdatoen.

 

Dage beregnes ud fra FA standardoverenskomst §53 efter følgende perioder:

 

Antal dage ved

Ansættelse

Fratrædelse

1.september – 30. november     

5

1

1.december – 29. februar

4

2

1.marts. – 30. april

3

3

1.maj – 30. juni

2

4

1.juli – 31. august

1

5

 

Tildeling i perioden 1. januar til 31. august sker som sidste år. Det betyder, at Visma Løn tildeler for 2020 i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, også selv om sidste periode vedrører det næste kalenderår. 

 

Opsætning af 6. ferieuge

Aktivering af tildeling sker for hver enkelt stillingskategori ved oprettelse af

 • Stillingskategorilønart 3801

Det betyder, at en stillingskategori kan holdes uden for tildeling.

 

Definition af hvilke grupper af medarbejdere som skal tildeles 6.ferieuge, styres af

 

 • Resultattabel 3800 Tildeling af 6.ferieuge

 

I resultattabellen kan indsættes følgende 3 værdier:

 

1

Tildeling af 6. ferieuge i dage

2

Tildeling af 6. ferieuge i timer

3

Løbende optjening – Bemærk: særlig opsætning, der kræver konsulentbistand

 

Resultattabellen kan opsættes for, Løngruppe, Stillingskategori, Lønramme eller Løntrin eller en kombination heraf. Det betyder, at værdi kan opsættes for grupper af medarbejdere, hvor disse deler et eller flere værdisæt.

 

Opsætning af 6. ferieuge til timebank

Beregning af 6. ferieuge til timebank sker ved anvendelse af lønart

 

 • Stillingskategorilønart 1960 – 6. ferieuge til timebank

 

Dagene omregnes til timer og lægges i timebank med september måneds løn.

Husk at stoppe evt. anden tildeling af 6. ferieuge med slutdato 31.8.XXXX.

 

Stop for tildeling af 6. ferieuge

Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt 6. ferieuge det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes en af nedenstående lønarter:

 

 • Fast lønart 3799 – 6. ferieuge stop
 • Fast lønart 1928 – Stop for tildeling af 6. ferieuge til timebank

Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.

 

Lønarter til 6. ferieuge

 

Lønart

Tekst

Lønartstype

Input

Funktion

1928

6.ferieuge stop

Fast

 

Stop for tildeling af dage til timebank

1960

6.ferieuge til Timebank

Stillingskategori

 

System tildeling af dage til timebank

3799

6.ferieuge stop

Fast

 

Stop for tildeling af dage

3800

6. ferieuge +/- dage

Variabel

Dage/år

Tildeling af dage

3804

6. ferieuge +/- timer

Variabel

Timer/år

Tildeling af timer

3801

Tildeling af 6.ferieuge dage

Stillingskategori

 

System tildeling af dage

3815

Afholdt 6. ferieuge

Fravær

Dage

Afholdelse af 6. ferieuge dage

3816

Afholdt 6. ferieuge

Variabel

Dage

Afholdelse af 6. ferieuge dage

3821

6.ferieuge udbetaling

Variabel

Dage og sats

Udbetaler antal dage

gange sats i input

3822

6.ferieuge udbetaling

Variabel

Dage

Udbetaling af 6. ferieuge dage, selve udbetalingen omregner

dage til timer som derefter afregnes med timesats

 

Ved afholdelse af 6. ferieugedage nedskrives saldo i relevant år efter reglen om at de ældste dage bruges først, eller den ferierækkefølge der er valgt.

 

Udbetaling af 6. ferieuge

Udbetaling af 6. ferieuge dage er valgfri og foretages kun efter registrering på den enkelte medarbejder. Sats pr. 6.ferieuge dage til udbetaling omregnes således:

 

 • Dage * 7,4 * arbejdstidsprocent = timer. Derefter timer * timesats = udbetaling.

Afvigende ferieår

Kunder der ikke anvender dansk ferieår, kan afvige ferieår og tildeling af 6. ferieuge ved oprettelse af

 

 • Resultattabel FSM – Ferieår start måned

 

På resultattabellen angives hvilke løngrupper eller stillingskategorier, der skal afvige fra dansk ferieår. Tabellen udfyldes med måned, f.eks. 2 = februar el. 5 = maj.

Fremhævet tråd