annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Beregning af løn

12-01-2018 13:47 (Senest opdateret 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1142 Visninger

1.         Generelt om system til beregning af løn.

 

MultiLøn Erhverv lønberegning for funktionærer og timelønnede har til formål at hjælpe dig med administration af følgende:

 

 • Beregning af årsløn
  • Personlig
  • Løntabeller med opslag på eks. lønramme og -trin
 • Beregning af månedsløn
 • Beregning af timeløn
  • Timeløn ud fra årsløn / årstimetal
  • Timeløn ud fra årsløn plus tillæg / årstimetal
  • Timeløn ud fra årsløn plus tillæg og ekstra tillæg / årstimetal
  • Timeløn ud fra månedsløn / måneds timetal
  • Timeløn ud fra månedsløn plus tillæg / måneds timetal
  • Timeløn ud fra månedsløn plus tillæg og ekstra tillæg / måneds timetal
 • Beregning af særlig timesats med årsløn plus faste tillæg

 

For årsløn og månedsløn gælder det, at der beregnes efter ansat / fratrådt i perioden

og den enkelte medarbejders arbejdstidsprocent. Alle disse beregninger sker automatisk i systemet.

 

2.         Opsætning af beregninger

 

For at du kan få MultiLøn Erhverv til at beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.

 

2.1.       Årsløn / månedsløn

Årsløn / månedsløn kan angives som

 

 • Personlig sats lønart 9900
 • Opslag i resultattabel ’RTLØN1’
 • Opslag i restutattabel ’RTLØN2’
 • Opslag i resultattabel ’BANK’ *)
 • Opslag i resultattabel ’EDB’ *)

 

Den første sats der findes, bliver anvendt.

 

Til beregning af månedsløn ud fra ovennævnte opslag, skal det i

 

 • Resultattabel ”FAKMDL’ - Faktor til beregn af MD.løn

 

angives om det er årsbeløb eller månedsbeløb der skal beregnes løn for.

 

 • Er beløbet angivet pr. år skal tabeller indeholde værdien 12 (for antal måneder)
 • Er beløbet angivet pr. måned skal tabellen indeholde værdien 1 (for antal måneder)

 

for de medarbejdere det er gældende for.

 

*) indeholder satser fra Standardoverenskomsten indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet. Opdateres af Bluegarden.

 

2.2.       Tillæg

Personligt tillæg pr. år eller måned kan angives med en fast lønart, samt en sats:

 

 • Fast lønart 1010 - Personligt tillæg 1 – sats i Personlig sats 9901
 • Fast lønart 1015 - Personligt tillæg 2 – sats i Personlig sats 9902
 • Fast lønart 1020 - Personligt tillæg 3 – sats i Personlig sats 9903 eller resultattabel 9903
 • Fast lønart 1025 - Personligt tillæg 4 – sats i Personlig sats 9904 eller resultattabel 9904
 • Fast lønart 1030 - Personligt tillæg 5 – sats i Personlig sats 9911
 • Fast lønart 1035 - Personligt tillæg 6 – sats i Personlig sats 9912
 • Fast lønart 1040 - Personligt tillæg 7 – sats i Personlig sats 9913
 • Fast lønart 1045 - Personligt tillæg 8 – sats i Personlig sats 9914
 • Fast lønart 1050 - Personligt tillæg 9 – sats i Personlig sats 9915 eller resultattabel 9915
 • Fast lønart 1055 - Personligt tillæg 10 – sats i Personlig sats 9916 eller resultattabel 9916
 • Fast lønart 1012 – Personligt tillæg 1a
 • Fast lønart 1017 – Personligt tillæg 2a
 • Fast lønart 1091 - Ulempetillæg med pension – Månedligt tillæg i input

 

Til beregning af tillæg ud fra ovennævnte personlige satser og/eller fast lønart 1012 og 1017, skal det i

 

 • Resultattabel ”FAKMDT’ - Faktor til beregn af MD.tillæg

 

angives om det er årsbeløb eller månedsbeløb, der skal beregnes tillæg for.

 

 • Er beløbet angivet pr. år skal tabellen indeholde værdien 12 (for antal måneder)
 • Er beløbet angivet pr. måned skal tabellen indeholde værdien 1 (for antal måneder)

 

for de medarbejdere det er gældende for.

 

Fast lønart 1091 angives altid med det månedlige tillæg.

 

 

2.3.       Regulering af tillæg ved deltid

Som hovedregel forholdsberegnes et personligt tillæg, når en medarbejder er ansat på deltid.

 

Ønskes det personlige tillæg ikke forholdsberegnet i forhold til medarbejderens normtid skal

 

 • Resultattabel ”REDUKT’ - Arbejdstidsberegning af tillæg

 

udfyldes med  1 for de grupper af medarbejdere, hvor der ikke ønkes regulering af personligt tillæg.

 

2.4.       Beregning af timeløn incl tillæg

Det personlige tillæg kan indgå i beregning af timeløn. For at det kan ske skal det angives i

 

 • Resultattabel ”MDLØN’ - Månedsløn incl. tillæg

 

For at følgende tillæg indgår i timelønsberegningen, skal resultattabel ’MDLØN’ indeholde værdien 1 ud for relevante medarbejdergrupper

 

 • Fast lønart 1010 - Personligt tillæg 1 – sats i Personlig sats 9901
 • Fast lønart 1015 - Personligt tillæg 2 – sats i Personlig sats 9902
 • Fast lønart 1020 - Personligt tillæg 3 – sats i Personlig sats 9903 eller resultattabel 9903
 • Fast lønart 1025 - Personligt tillæg 4 – sats i Personlig sats 9904 eller resultattabel 9904

 

 

For at yderligere følgende tillæg skal indgå i timelønsberegningen, skal tabellen ’MDLØN’ indeholde værdien 2 ud for relevante medarbejdergrupper

                                       

 • Fast lønart 1030 - Personligt tillæg 5 – sats i Personlig sats 9911
 • Fast lønart 1035 - Personligt tillæg 6 – sats i Personlig sats 9912
 • Fast lønart 1040 - Personligt tillæg 7 – sats i Personlig sats 9913
 • Fast lønart 1045 - Personligt tillæg 8 – sats i Personlig sats 9914
 • Fast lønart 1050 - Personligt tillæg 9 – sats i Personlig sats 9915
 • Fast lønart 1055 - Personligt tillæg 10 – sats i Personlig sats 9916
 • Fast lønart 1012 – Personligt tillæg 1a – Beløb i input
 • Fast lønart 1017 – Personligt tillæg 2a – Beløb i input
 • Fast lønart 1091 - Ulempetillæg med pension – Beløb i input

 

 

Bemærk: såfrem der er oprettet en personlig sats til tillæg vil denne indgå i timelønsberegningen uanset om den faste lønart er oprettet og dermed ikke vil indgå i lønberegningen på den enkelte medarbejder.

 

2.5.       Opsætning af arbejdstimer til timelønsberegning

Til angivelse af antal timer til timelønsberegning, skal

 

 • Resultattabel ’FAKTIM’ - Faktor til beregn af timeløn

 

med de antal timer en medarbejder har pr. år eller måned, så der beregnes på årlige timer, hvis der skal beregnes på årsløn.

 

2.6.       Eksempel på opsætninger

2.6.1.       Beregning af løn hvor der angives løn pr. måned og tillæg pr. måned

Resultattabel

Månedsløn

Måneds Tillæg indgår

9901-9904

Måneds Tillæg indgår

9901-9916

MDLØN

Blank eller 0

1

2

FAKMDL

Antal måneder (1)

 

 

FAKMDT

 

Antal måneder (1)

Antal måneder (1)

FAKTIM

Timer pr. måned (160,33/156)

 

 

 

 

2.6.2.       Beregning af løn hvor der angives løn pr. år og tillæg pr. måned

Resultattabel

Månedsløn

Måneds Tillæg indgår

9901-9904

Måneds Tillæg indgår

9901-9916

MDLØN

Blank eller 0

1

2

FAKMDL

Antal måneder (12)

 

 

FAKMDT

 

Antal måneder (1)

Antal måneder (1)

FAKTIM

Timer pr. år (1924/1872)

 

 

 

Fremhævet tråd