Mine produkter
Hjælp

Decentral registrering

14-12-2017 14:55 (Senest opdateret 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 4728 Visninger

Vejledning til decentral registrering

 

Beskrivelse

 

Type

K – Key, nøglefelter der altid skal udfyldes

N – Numerisk

X – Alfanumerisk, karakterer

% – Feltet kan slettes/blankes ud

D – Datofelt, DDMMÅÅÅÅ

M – Obligatorisk, SKAL udfyldes ved oprettelse

Å – Årstal år 2000 og større

 

Filnavn

Der er ingen 'kontrol' af filens navn, og det vil sige, at du selv bestemmer, hvad filen skal hedde. Dog kan samme filnavn kun indlæses én gang i lønsystemet. Må højst være på 20 karakterer, bestående af både tal og bogstaver.

Filformat

I Visma Løn er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Filen skal være i csv-format (Windows code page 1252 ANSI) og skal have et forud bestemt layout. Data i en csv-fil må ikke indeholde følgende tegn ’;’ (semikolon) ” (anførselstegn), da disse bliver brugt som adskillelsestegn. Separatortegn i Visma Løn er enten ’,’(komma) eller ’;’ (semikolon).        

Filen må kun indeholde følgende specialtegn: + * - / ( ) =.

Sortering

Record rækkefølgen har ingen betydning. Ved indlæsning sørger lønsystemet selv for sorteringen.

Kontrol af data

Kontrol af data sker efter samme regler som ved manuel indtastning.

 

Den første kontrol er "format-kontrol".
Her tjekkes blandt andet:

 • At filen ikke har samme navn eller længde som en tidligere indlæst fil
 • At filens indhold ikke er 100% identisk med indholdet i en tidligere indlæst fil
 • Indeholder filen det korrekte antal felter i forhold til filtypen
 • Har felterne i filen de korrekte formater - f.eks. at der ikke er tekst i et numerisk felt, eller at der ikke er bindestreg i CPR numre, eller at det er det korrekte antal karakterer i felterne osv. 

Hvis ikke filen kan gå igennem format-kontrollen vil den blive afvist uden indlæsning.

Den anden kontrol er "indholds-kontrol".
Her tjekkes om indholdet i de enkelte filer passer med det der er muligt i lønsystemet. Det kunne eksempelvis være:

 • Findes medarbejder nummer 
 • Er CPR nummer korrekt
 • Findes den anvendt stillingskategori eller løngruppe
 • Findes den valgte lønart eller fraværskode

I de tilfælde hvor noget fejler i "indholds-kontrollen" vil filen blive afvist, med de linjer der har fejl og de øvrige linjer vil blive indlæst. De medarbejdere/linjer der bliver afvist, bliver der udskrevet en tekst med årsagen i kvitteringslisten, så der er mulighed for at følge op på det der er fejlet.

Anvender du automatisk indlæsning af fil til Visma Løn fra 3. parts system, vil der kommen en kvitteringsmail, hvor fejlen er beskrevet.

 

 

 

2.     

 

 

Indlæsning af fil til Visma Løn

Arbejdsgiver skal være tilmeldt ’Serviceydelse 7’ for at kunne foretage indlæsning af filer.

 

Sådan indlæses filen i Visma Løn:

 1. Klik på ’Lønadministration / Overførsel / Decentral registrering’
 2. Indlæs filen, klik på ’Indlæs’
 3. Find filen, klik på ’OK’
 4. Herefter startes et job, som vises under ’Vis job’. Når jobbet er sluttet, klik på ’Hent aktuel’
 5. Klik herefter på ’Åbn’
 6. Dobbeltklik på filen, der vises og herefter klik på ’Åbn’
 7. På skærmen vises ’Kvittering for decentral registrering’. Rapporten viser, hvor mange linjer, der er henholdsvis ’Modtaget’, ’Indlæst’ og ’Afvist’.
  De linjer, der er modtaget og indlæst, findes under de respektive skærmbilleder i lønsystemet.
  De linjer, der er afvist, vil blive vist på rapporten ’Kvittering for decentral registrering’, hvoraf medarbejdernr., og fejl/årsagen for de afviste linjer vil fremgå.

 

Eksempel

Her ses opbygningen af en csv-fil med alle formater og adskillelsestegn er ’;’ (semikolon):


18;1;MLE-05-AFDE;300;HR

18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København

18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60

18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165

18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175

18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;SE-45678 Malmø;0;;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008

18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008

18;1;MLE-27-HRME;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008

18;1;MLE-27-HRME;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008

18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230

18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230

18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008

18;1;MLE-32-HRAN;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230

18;1;MLE-32-HRAN;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230

18;1;MLE-32-HRAN;10086;01082008;;3;31082008

18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247

18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15

18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018

18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008

18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008

18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008

18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2

18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125

18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9

18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008

18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000

18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H

18;1;MLE-80-TLF;1;12345678;;Mobiltelefon

 

3.      MLE-05-AFDE (Afdeling)

 

 

Afdelinger kan oprettes og ændres via Decentral registrering.

 

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og AFDELING

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

BESKRIVELSE

 

Eksempel

18;1;MLE-05-AFDE;300;HR

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal
tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-05-AFDE

 

4

D

Afdeling

6

X K

 

AFDELINGSNR

5

E

Beskrivelse

30

X

 

AFDELING TEKST

For sletning af ’beskrivelse’ anvendes ’%’ i feltet.

 

 

4.      MLE-10-UDBE (Udbetalingssted)

Udbetalingssteder kan oprettes og ændres via Decentral registrering.

 
 
 

 

 

 

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og UDBETALINGSSTED

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

BESKRIVELSE

 

Eksempel

18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal
tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-10-UDBE

 

4

D

Udbetalingssted

6

X K

 

UDBETALINGSSTEDNR

5

E

Beskrivelse

30

X

 

UDBETALINGSSTED TEKST

For sletning af ’beskrivelse’ anvendes ’%’ i feltet.

 

 

5.     

 

 

MLE-15-REST (Resultattrin)

Resultattrin kan oprettes og ændres via Decentral registrering. Resultattabellen kan/skal periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, RESULTATTABEL, FRADATO, og LØNGRUPPE (RYKNØGLE1)

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

SATS BAGUD, SATS FORUD, SATS TIMELØN og SATS 14 DAGS LØN

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering ved tilmelding til Ramme/Trin:

RYKTYPE1, RYKTYPE2, RYKTYPE3, RYKNØGLE1, RYKNØGLE2, RYKNØGLE3

 

NB! Hvis et resultattrin for en løngruppe skal slettes, anvender du ’%’ i alle satsfelterne (felterne 14-17).

 

Eksempel

18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60

18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165

18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal
tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Tomt felt

0

X

blank

 

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-15-REST

 

4

D

Resultattabel

6

X K

 

Nummeret på resultattabel f.eks. ’1100’

5

E

Fradato

8

D K

 

RESULTATTABEL STARTDATO.

Format: DDMMÅÅÅÅ

6

F

Tildato

8

D

 

RESULTATTABEL SLUTDATO.

Format: DDMMÅÅÅÅ

7

G

Betegnelse

30

X

 

For sletning af ’betegnelse’ anvendes ’%’ i feltet.

8

H

Ryktype1

6

X

Blank

LØNRAM

LØNTRN

LØNGRP

ST.KAT

AFDELI

UDBSTD

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med Ryktype1 ved oprettelse/ændring.

 

9

I

Ryktype2

6

X

Blank

LØNRAM

LØNTRN

LØNGRP

ST.KAT

AFDELI

UDBSTD

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med Ryktype2 ved oprettelse/ændring.

 

10

J

Ryktype3

6

X

Blank

LØNRAM

LØNTRN

LØNGRP

ST.KAT

AFDELI

UDBSTD

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med Ryktype3 ved oprettelse/ændring.

11

K

Løngruppe

(Ryknøgle1)

6

X M

 

Udfyldes med løngruppe f.eks. TT eller F1. Ved aftale om ramme/trin knytter feltet sig til Ryktype1 og kan udfyldes med værdier for den valgte ryktype f.eks. stillingskategori 1001.

12

L

Ryknøgle2

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin knytter feltet sig til Ryktype2 og skal udfyldes med værdier for den valgte ryktype f.eks. stillingskategori 1001, hvis den aktuelle resultattabel har en Ryktype2.

13

M

Ryknøgle3

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin knytter feltet sig til Ryktype3 og skal udfyldes med værdier for den valgte ryktype f.eks. stillingskategori 1001, hvis den aktuelle resultattabel har en Ryktype3.

14

N

Sats bagud

10

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99.

For sletning af ’sats bagud’ anvendes ’%’ i feltet.

15

O

Sats forud

10

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99.

For sletning af ’sats forud’ anvendes ’%’ i feltet.

16

P

Sats timeløn

10

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99.

For sletning af ’sats timeløn’ anvendes ’%’ i feltet.

17

Q

Sats 14 dags løn

10

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99.

For sletning af ’sats 14 dags løn’ anvendes ’%’ i feltet.

                 

 

 

6.      MLE-17-KOPL (Kontoplanoplysninger)

Kontoplan med tilhørende linjer kan oprettes og ændres via Decentral registrering. Selve kontoplanen kan Periodiseres via Decentral registrering, men kan ikke slettes. Kun de enkelte konto-linjer i kontoplanen kan slettes.

 

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, KONTOPLAN, STARTDATO, LØNART, LØBENR.

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

Kontoplannavn, Startdato, Slutdato, Deb/Kre, Kontonr, Kontonavn, Afdkode, Udbkode, Inputkode, Valgfri1, Valgfri2, Valgfri3, Valgfri4, Valgfri5, Valgfri6 , Medkode, Gruppe, og  Gruppe værdi, Afregnes via og  Modulus.

 

NB! Hvis en kontoplanlinje skal slettes, anvender du ’9’ i slet markering (felt 29).

 

Eksempel

18;;MLE-17-KOPL;M1;Test af kontoplan dec;1032010;;405;1;d;12345678910;Navn på konto;;;;;;;n

18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;406;1;d;356783;a;;;;;;;n

18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;408;1;d;43573737;b;;;;;;;n

18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;420;1;d;36736;c;;;;;;;n

18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;425;1;d;847867;d;;;;;;;n;;;;;;;;;9

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type 

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Tomt felt

0

X

Blank

 

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-17-KOPL

 

4

D

Kontoplan

2

X K

 

Kontoplankode f.eks. ’A1’

5

E

Startdato

8

D K

 

KONTOPLAN STARTDATO.

Format: DDMMÅÅÅÅ 

6

F

Slutdato

8

D

 

KONTOPLAN SLUTDATO.

Format: DDMMÅÅÅÅ

7

G

Kontoplannavn

30

X M

 

 

8

H

Lønart

6

N K

 

Nummeret på lønarten f.eks. 1100 eller * fra højre

9

I

Løbenr

2

N K

 

Løbende nummerering af linier på samme lønart f.eks. 1, 2, 3

10

J

Deb/Kre

1

X M K

D=Debet K=Kredit

 

11

K

Kontonr

20

X M K

 

 

12

L

Kontonavn

30

X

 

For sletning af ’Kontonavn’ anvendes ’%’ i feltet.

13

M

Afd.kode

6

X

 

For sletning af ’Afd.kode’ anvendes ’%’ i feltet.

14

N

Udb.kode

6

X

 

For sletning af ’Udb.kode’ anvendes ’%’ i feltet.

15

O

Inputkode

10

X

 

For sletning af ’Input kode’ anvendes ’%’ i feltet.

16

P

Valgfri1

10

X

 

For sletning af ’Valgfri1’ anvendes ’%’ i feltet.

17

Q

Valgfri2

10

X

 

For sletning af ’Valgfri2’ anvendes ’%’ i feltet.

18

R

Valgfri3

10

X

 

For sletning af ’Valgfri3’ anvendes ’%’ i feltet.

19

S

Valgfri4

10

X

 

For sletning af ’Valgfri4’ anvendes ’%’ i feltet.

20

T

Valgfri5

10

X

 

For sletning af ’Valgfri5’ anvendes ’%’ i feltet.

21

U

Valgfri6

10

X

 

For sletning af ’Valgfri6’ anvendes ’%’ i feltet.

22

V

Medkode

1

X

J = Ja

N = Nej

Er feltet ikke udfyldt ved oprettelse anvendes default N

23

W

Gruppe

20

X

 

Felt der benyttes til gruppekontering. Anvendes Gruppe skal alle lønarter indeholde den valgte Gruppe for kontoplanen

24

X

Gruppe værdi

10

X

 

Værdi i gruppekontering. Kan udfyldes med aktuel værdi for gruppe eller *

25

Y

Afregnes via

2

X

Blank

BC

Skal normalt ikke udfyldes

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet

26

Z

Modulus

2

N

Blank

1

Skal normalt ikke udfyldes

1= Bankdata modulus

 

27

AA

Anvendkode

1

N

0, 1, 2 eller 3

Skal altid udfyldes

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet

0 = Bilag/Central

1 = Bilag

2 = Central

3 = Excel

28

AB

Datokode

4

X

Blank

DISP

POST

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet.

For sletning af ’Datokode’ anvendes ’%’ i feltet.

29

AC

Sletmarkering

1

N

Blank eller 9 = slet linje

Er feltet udfyldt med 9 slettes aktuel record

30

AD

Alternativ kontering

1

X

J = Ja

N = Nej

Er feltet ikke udfyldt ved oprettelse anvendes default N

31

AE

Afvigende kontering

1

X

J = Ja

N = Nej

Er feltet ikke udfyldt ved oprettelse anvendes default J

 

 

7.      MLE-18-LRAM (Lønramme)

Lønramme kan oprettes eller ændres via decentral registrering, hvis der lavet aftale med Visma om anvendelse af funktionaliteten Ramme/trin.

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, LØNRAMME

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

BESKRIVELSE

Eksempel

18;;MLE-18-LRAM;010;FA standardoverenskomst 10

18;;MLE-18-LRAM;011;FA standardoverenskomst 11

18;;MLE-18-LRAM;012;FA standardoverenskomst 12

18;;MLE-18-LRAM;013;FA standardoverenskomst 13

18;;MLE-18-LRAM;014;FA standardoverenskomst 14

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type 

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Tomt felt

0

X

Blank

 

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-18-LRAM

Rekordtype

4

D

Lønramme

6

X K

 

Betegnelse

5

E

Beskrivelse

30

X

 

Navn på lønramme

For sletning af beskrivelse anvendes ’%’ i feltet.

 

 

8.      MLE-19-TRIN (Løntrin)

Løntrin kan oprettes eller ændres via decentral registrering, hvis der lavet aftale med Visma om anvendelse af funktionaliteten Ramme/trin.

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, LØNTRIN.

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

BESKRIVELSE

 

Eksempel

18;;MLE-19-TRIN;10;FA Standard trin 10

18;;MLE-19-TRIN;11;FA Standard trin 10

18;;MLE-19-TRIN;12;FA Standard trin 10

18;;MLE-19-TRIN;13;FA Standard trin 10

18;;MLE-19-TRIN;14;FA Standard trin 10

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type 

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Tomt felt

0

X

Blank

 

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-19-TRIN

Rekordtype

4

D

Løntrin

6

X K

 

Betegnelse

5

E

Beskrivelse

30

X

 

Navn på løntrin

For sletning af beskrivelse anvendes ’%’ i feltet.

 

 

9.      MLE-20-RYKN (Rykningstabel)

Rykningstabel kan oprettes eller ændres via decentral registrering, hvis der lavet aftale med Visma om anvendelse af funktionaliteten ramme/trin.

 

Følgende felter SKAL altid angives:

KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, RYKKODE; FRAFELT1, TILFELT1, ANTALMDR

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

BESKRIVELSE

 

Eksempel

18;;MLE-20-RYKN;FA Std;FA Standard løn;LØNRAM;LØNTRN;;10;10;;10;11;;12

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type 

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Tomt felt

0

X

Blank

 

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-20-RYKN

Rekordtype

4

D

Rykkode

6

X K

 

Kort navn til rykningstabel

5

E

Navn

30

XM

 

Beskrivelse

6

F

Ryktype1

6

XM

LØNRAM, LØNTRN, ST.KAT, LØNGRP

Skal altid udfyldes ved oprettelse.

7

G

Ryktype2

6

X

Blank LØNRAM, LØNTRN, ST.KAT, LØNGRP

Skal udfyldes ved oprettelse, hvis Ryktype 2 skal anvendes

8

H

Ryktype3

6

X

Blank LØNRAM, LØNTRN, ST.KAT, LØNGRP

Skal udfyldes ved oprettelse, hvis Ryktype 3 skal anvendes

9

I

Frafelt1

6

XK

 

 

Værdi som Ryktype1 skal rykke fra.

10

J

Frafelt2

6

X

 

 

Kan kun anvendes, hvis Ryktype 2 er defineret på tabellen.

Værdi som Ryktype2 skal rykke fra.

11

K

Frafelt3

6

X

 

 

Kan kun anvendes, hvis Ryktype 2 er defineret på tabellen.

Værdi som Ryktype3 skal rykke fra.

12

L

Tilfelt1

6

X

 

 

Værdi som Ryktype1 skal rykke til.

13

M

Tilfelt2

6

X

 

 

Værdi som Ryktype2 skal rykke til.

14

N

Tilfelt3

6

X

 

 

Værdi som Ryktype3 skal rykke til.

15

O

Antalmdr

3

NM

 

Antal mdr. til næste rykning

 

 

 

10.  MLE-25-MEDA (Medarbejder)

Medarbejdere kan oprettes og ændres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og MEDARBEJDER

 
 
 

 

 

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

CPRNR, CVRNR, FORNAVN, EFTERNAVN, ADRESSE1, ADRESSE2, POSTNR, FØRSTANSAT, E-MAIL, SKATTELANDEKODE, ANCIENNITET, SKATTELANDEKODE, EBOKS OG INITIALER

 

OBS: Vær opmærksom på at der ikke bruges eksisterende medarbejderenumre ved oprettelse af nye medarbejdere, da data så vil blive overskrevet.

 

Eksempel

18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008

18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-25-MEDA

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

CPR-nr.

10

 

N M

 

Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet.
Fiktive CPR-nr. xxxxxx9991 eller xxxxxx9992 er valide og skal ved indlæsning have felt 19 og 21 udfyldt med ’Nej’.
(Værdi x skal indeholde en valid dato).

Feltet udfyldes kun, hvis CVR-nummer ikke er udfyldt, men er tomt (”null”).

Format: XXXXXXXXXX

6

F

CVR-nr.

8

N (M)

 

Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet. Feltet skal være tomt (”null”), hvis CPR-nummer er udfyldt.

Format: XXXXXXXX

7

G

Efternavn

30

X M

 

 

8

H

Fornavn

30

X M

 

 

9

I

Adresse 1

30

X M

 

 

10

J

Adresse 2

30

X

 

For sletning af ’Adresse 2’ anvendes ’%’ i feltet.

11

K

Postnummer dansk eller udl.

9

X M

 

Validering på danske postnumre, hvis landekode ikke er udfyldt, eller er udfyldt med ’DK’. Ellers ingen kontrol.

12

L

Udl. postdistrikt

30

X(M)

Blank

Skal udfyldes, hvis medarbejder har adresse i udlandet.

Slettes automatisk, hvis landekode ændres til ’DK’.

13

M

Først ansat

8

D M

 

Format DDMMÅÅÅÅ

14

N

E-mail

50

X
(M)

 

For sletning af ’e-mail’ anvendes ’%’ i feltet.

(M – hvis mit.dk = Nej)

15

O

Landekode

2

X M

 

Har medarbejder adresse i udlandet, skal feltet altid udfyldes.

16

P

Anciennitet

6

N

 

Format ÅÅMMDD, antal år, måneder og dage medarbejderen har i anciennitet.

For sletning af ’anciennitet’ anvendes ’%’ i feltet.


17

Q

Rekvirer skattekorttype

1

X

Værdi:

H = Hovedkort, B = Bikort  Blank = intet kort

Der kan kun rekvireres skattekort i forbindelse med oprettelse af en ny medarbejder.

Oprettes en eksisterende medarbejder med nyt lønnr. I lønsystemet, skal feltet være ’Blank’, og så skal der foretages en ’Genrekvirering af skattekort’.

18

R

Rekvireringsdato

8

D

 

Datoen for hvornår eSkattekort skal gælde fra.

Format: DDMMÅÅÅÅ

19

S

Mit.dk

3

X

Ja, Nej eller Blank

Feltet skal angives med JA/NEJ til mit.dk.

Ja = mit.dk og Nej = mitBasic og der skal yderligere oprettes en mail adresse i kolonne N og evt. V.

Er feltet ”tomt” betyder det Ja

20

T

Initialer

10

X

 

Initialer på medarbejder.

21

U

Nemkonto

3

X

Ja, Nej eller Blank

Feltet skal angives med JA eller NEJ til Nemkonto, hvis der på Arbejdsgiver stamoplysninger er valgt NemKonto (Blank = Ja), ellers skal det være blankt

22

V

Lønanciennitet

8

X

 

Datoen for hvornår anciennitet skal beregnes fra

Format DDMMÅÅÅÅ

 

 

 

 

 

11.  MLE-27-HRME (Medarbejder med HR felter)

For virksomheder, der har Visma HR

 

Medarbejdere kan oprettes og ændres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og MEDARBEJDER

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

CPRNR, CVRNR, FORNAVN, EFTERNAVN, ADRESSE1, ADRESSE2, POSTNR, FØRSTANSAT, E-MAIL, SKATTELANDEKODE, ANCIENNITET, SKATTELANDEKODE, EBOKS OG INITIALER

 

Følgende HR felter kan ændres via Decentral registrering:

EMAIL2, FOEDSELSDAG, KOEN, STATSLANDEKODE, FOEDELANDEKODE, DEFAULTKALENDERKODE, KOMMENTAR KALDENAVN og CPRNRUDLAND

 

Eksempel

18;1;MLE-27-HRME;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008

18;1;MLE-27-HRME;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-27-HRME

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

CPR-nr.

10

 

N M

 

Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet.
Fiktive CPR-nr. xxxxxx9991 eller xxxxxx9992 er valide og skal ved indlæsning have felt 19 og 21 udfyldt med Nej.
(Værdi x skal indeholde en valid dato).

Feltet udfyldes kun, hvis CVR-nummer ikke er udfyldt, men er tomt (”null”).

Format: XXXXXXXXXX

6

F

CVR-nr.

8

N (M)

 

Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet. Feltet skal være tomt (”null”), hvis CPR-nummer er udfyldt.

Format: XXXXXXXX

7

G

Efternavn

30

X M

 

 

8

H

Fornavn

30

X M

 

 

9

I

Adresse 1

30

X M

 

 

10

J

Adresse 2

30

X

 

For sletning af ’Adresse 2’ anvendes ’%’ i feltet.

11

K

Postnummer dansk eller udl.

9

X M

 

Validering på danske postnumre, hvis landekode ikke er udfyldt, eller er udfyldt med ’DK’. Ellers ingen kontrol.

12

L

Udl. postdistrikt

30

X(M)

Blank

Skal udfyldes, hvis medarbejder har adresse i udlandet.

Slettes automatisk, hvis landekode ændres til ’DK’.

13

M

Først ansat

8

D M

 

Format DDMMÅÅÅÅ

14

N

E-mail

50

X

(M)

 

For sletning af ’e-mail’ anvendes ’%’ i feltet.

(M – hvis mit.dk = Nej)

15

O

Landekode

2

X M

 

Har medarbejder adresse i udlandet, skal feltet altid udfyldes.

16

P

Anciennitet

6

N

 

Format ÅÅMMDD, antal år, måneder og dage medarbejderen har i anciennitet.

For sletning af ’anciennitet’ anvendes ’%’ i feltet.


17

Q

Rekvirer skattekorttype

1

X

Værdi:

H = Hovedkort, B = Bikort 

Blank = intet kort

Der kan kun rekvireres skattekort i forbindelse med oprettelse af en ny medarbejder.

Oprettes en eksisterende medarbejder med nyt lønnr. I lønsystemet, skal feltet være ’Blank’, og så skal der foretages en ’Genrekvirering af skattekort’.

18

R

Rekvireringsdato

8

D

 

Datoen for hvornår eSkattekort skal gælde fra.

Format: DDMMÅÅÅÅ

19

S

Mit.dk

3

X

Ja, Nej eller Blank

Feltet skal angives med JA/NEJ til mit.dk.

Ja = mit.dk og Nej = mitBasic og der skal yderligere oprettes en mail adresse i kolonne N og evt. V.

Er feltet ”tomt” betyder det Ja

20

T

Initialer

10

X

 

Initialer på medarbejder.

21

U

Nemkonto

3

X

Ja, Nej eller Blank

Feltet skal angives med JA eller NEJ til Nemkonto, hvis der på Arbejdsgiver stamoplysninger er valgt NemKonto (Blank = Ja), ellers skal det være blankt

22

V

E-mail (privat)

50

 

X

(M)

50 tegn

MEDARBEJDER.EMAIL2

For sletning anvendes ’%’ i feltet.

(M – hvis mit.dk = Nej)

23

W

Fødselsdag

8

D

Validering for valid dato

MEDARBEJDER.FOEDSELSDAG

24

X

Køn

1

X

0=Kvinde

1=mand

Ikke andre tegn

MEDARBEJDER.KOEN

25

Y

Statsborgerskab

2

X

Samme valgmuligheder som skattelandekode

STATSLANDEKODE

For sletning anvendes ’%’ i feltet.

26

Z

Fødeland

2

X

Overholde feltets definition

FOEDELANDEKODE

For sletning anvendes ’%’ i feltet.

27

AA

Standard-fraværskalender

6

N

Overholde feltets definition

DEFAULTKALENDERKODE

For sletning anvendes ’%’ i feltet.

28

AB

Kommentar

60

X

Overholde feltets definition

KOMMENTAR

For sletning af ’e-mail’ anvendes ’%’ i feltet.

29

AC

Kaldenavn

50

X

Overholde feltets definition

KALDENAVN

For sletning anvendes ’%’ i feltet.

30

AD

Udl. Cpr.nr.

20

X

Overholde feltets definition

CPRNRUDLAND

For sletning anvendes ’%’ i feltet.

31

AE

Lønanciennitet

8

X

 

Datoen for hvornår anciennitet skal beregnes fra

Format DDMMÅÅÅÅ

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

MLE-30-ANSF (Ansættelsesforhold)

Ansættelsesforhold kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og FRADATO

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

FRADATO, FRATRÆDELSESDATO, FRATRÆDELSESKODE, AFDELINGSNR, UDBETALINGSSTEDNR, LØNGRUPPENR, STILLINGSKATEGORI, ANSÆTTELSESBETEGNELSE, NORMTID, AFV.FORENINGSKODE og AFV.PNR, VALGFRI1, VALGFRI2, VALGFRI3, VALGFRI4, VALGFRI5, VALGFRI6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1, AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEDSDAGE PR.UGE

 

Eksempel

18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230

18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230

18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-30-ANSF

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Fradato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ.

Fradato skal IKKE udfyldes når der kun kommer en Fratrædelseskode og Fratrædelsesdato.

6

F

Tiltrædelsesdato

8

D

 

Anvendes ikke.

7

G

Fratrædelseskode

2

N

 

Obligatorisk ved fratrædelse.

Ved genansættelses udfyldes feltet med %.

For sletning af ’fratrædelseskode’ anvendes ’%’ i feltet.

8

H

Fratrædelsesdato

8

D

 

Obligatorisk ved fratrædelse.

Format: DDMMÅÅÅÅ

9

I

Stillingskategori

4

N M

 

 

10

J

Ansættelsesbetegnelse

30

X

 

For sletning af ’ansættelsesbetegnelse’ anvendes ’%’ i feltet.

11

K

Normtid medarbejder

6

N

 

Format: 999.99.

For sletning af ’normtid medarbejder’ anvendes ’%’ i feltet.

12

L

Normtid overenskomst

6

N

 

Udfyldes ved oprettelse, hvis forskellig fra 160.33. Format 999.99

13

M

Løngruppe

6

X M

 

Bogstavet skal være med stort f.eks. ’T1’ eller ’F2’.

14

N

Afdeling

6

X

 

Der er forskel på store og små bogstaver.

For sletning af ’afdeling’ anvendes ’%’ i feltet.

15

O

Udbetalingssted

6

X

 

Der er forskel på store og små bogstaver.

For sletning af ’udbetalingssted’ anvendes ’%’ i feltet.

16

P

Afv. foreningskode

5

N

 

For sletning af ’afv. foreningskode' anvendes ’%’ i feltet.

17

Q

Afv. Pnr.

10

X

 

Moduluskontrol på indholdet af feltet.

For sletning af ’afv. pnr.’ anvendes ’%’ i feltet.

18

R

Afv. kontoplan

2

X

 

Kontrol af at indlæst kontoplan eksisterer.

For sletning af ’afv. kontoplan.’ anvendes ’%’ i feltet.

19

S

Valgfri1

10

X

 

For sletning af ’Valgfri1 anvendes ’%’ i feltet.

20

T

Valgfri2

10

X

 

For sletning af ’Valgfri2 anvendes ’%’ i feltet.

21

U

Valgfri3

10

X

 

For sletning af ’Valgfri3 anvendes ’%’ i feltet.

22

V

Valgfri4

10

X

 

For sletning af ’Valgfri4 anvendes ’%’ i feltet.

23

W

Valgfri5

10

X

 

For sletning af ’Valgfri5 anvendes ’%’ i feltet.

24

X

Valgfri6

10

X

 

For sletning af ’Valgfri6 anvendes ’%’ i feltet.

25

Y

Lønramme

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med lønramme.

26

Z

Løntrin

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med løntrin..

27

AA

Rykkode1

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, angives Rykkode1.

28

AB

Rykkode2

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode2.

 

 

29

AC

Rykkode3

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode3

30

AD

Næsterykdato1

8

D

Blank

DDMMÅÅÅÅ

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode1.

31

AE

Næsterykdato2

8

D

Blank

DDMMÅÅÅÅ

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode2

32

AF

Næsterykdato3

8

D

Blank

DDMMÅÅÅÅ

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode3

33

AG

Autoryk1

1

X

Blank

J eller N

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med:

J=Ja, N=nej,

34

AH

Autoryk2

1

X

Blank

J eller N

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med

J=Ja, N=nej,

35

AI

Autoryk3

1

X

Blank

J eller N

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med

J=Ja, N=nej,

36

AJ

Arbejdsdage pr. uge

1

N

 

Antallet af arbejdsdage pr. uge.
Feltet kan maks. have 8 dage pr. uge

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet

                       

 

 

 

13. 

 

 

MLE-32- HRAN (Ansættelsesforhold med HR felter)

For virksomheder der også har Visma HR

 

Ansættelsesforhold kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og FRADATO

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

FRADATO, FRATRÆDELSESDATO, FRATRÆDELSESKODE, AFDELINGSNR, UDBETALINGSSTEDNR, LØNGRUPPENR, STILLINGSKATEGORI, ANSÆTTELSESBETEGNELSE, NORMTID, AFV.FORENINGSKODE og AFV.PNR, VALGFRI1, VALGFRI2, VALGFRI3, VALGFRI4, VALGFRI5, VALGFRI6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1, AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEDSDAGE PR.UGE

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

STILLING INTERNSTILLINGSKODE STILLINGSTYPEKODE AENDRINGSAARSAGSKODE INTERNTITELKODE ARBEJDSORDNINGKODE UDDANNELSESKRAVKODE EKSTRAOPSIGPERSONMAANED EKSTRAOPSIGFIRMAMAANED ANCIENNITET2 JUBILAEUM2 FRATRAEDAARSAGSKODE DEPARTMENTID ANSATTYPEKODE

 

Eksempel

18;1;MLE-32-HRAN;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230

18;1;MLE-32-HRAN;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230

18;1;MLE-32-HRAN;10086;01082008;;3;31082008

 

 

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-32- HRAN

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Fradato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

Fradato skal IKKE udfyldes når der kun kommer en Fratrædelseskode og Fratrædelsesdato.

6

F

Tiltrædelsesdato

8

D

 

Anvendes ikke.

7

G

Fratrædelseskode

2

N

 

Obligatorisk ved fratrædelse.

Ved genansættelses udfyldes feltet med %.

For sletning af ’fratrædelseskode’ anvendes ’%’ i feltet.

8

H

Fratrædelsesdato

8

D

 

Obligatorisk ved fratrædelse.

Format: DDMMÅÅÅÅ

9

I

Stillingskategori

4

N M

 

 

10

J

Ansættelsesbetegnelse

30

X

 

For sletning af ’ansættelsesbetegnelse’ anvendes ’%’ i feltet.

11

K

Normtid medarbejder

6

N

 

Format: 999.99.

For sletning af ’normtid medarbejder’ anvendes ’%’ i feltet.

12

L

Normtid overenskomst

6

N

 

Udfyldes ved oprettelse, hvis forskellig fra 160.33. Format 999.99

13

M

Løngruppe

6

X M

 

Bogstavet skal være med stort f.eks. ’T1’ eller ’F2’.

14

N

Afdeling

6

X

 

Der er forskel på store og små bogstaver.

For sletning af ’afdeling’ anvendes ’%’ i feltet.

15

O

Udbetalingssted

6

X

 

Der er forskel på store og små bogstaver.

For sletning af ’udbetalingssted’ anvendes ’%’ i feltet.

16

P

Afv. foreningskode

5

N

 

For sletning af ’afv. foreningskode' anvendes ’%’ i feltet.

17

Q

Afv. Pnr.

10

X

 

Moduluskontrol på indholdet af feltet.

For sletning af ’afv. pnr.’ anvendes ’%’ i feltet.

18

R

Afv. kontoplan

2

X

 

Kontrol af at indlæst kontoplan eksisterer.

For sletning af ’afv. kontoplan.’ anvendes ’%’ i feltet.

19

S

Valgfri1

10

X

 

For sletning af ’Valgfri1 anvendes ’%’ i feltet.

20

T

Valgfri2

10

X

 

For sletning af ’Valgfri2 anvendes ’%’ i feltet.

21

U

Valgfri3

10

X

 

For sletning af ’Valgfri3 anvendes ’%’ i feltet.

22

V

Valgfri4

10

X

 

For sletning af ’Valgfri4 anvendes ’%’ i feltet.

23

W

Valgfri5

10

X

 

For sletning af ’Valgfri5 anvendes ’%’ i feltet.

24

X

Valgfri6

10

X

 

For sletning af ’Valgfri6 anvendes ’%’ i feltet.

25

Y

Lønramme

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med lønramme.

26

Z

Løntrin

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med løntrin.

27

AA

Rykkode1

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin, angives Rykkode1.

28

AB

Rykkode2

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode2.

29

AC

Rykkode3

6

X

 

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode3

30

AD

Næsterykdato1

8

D

Blank

DDMMÅÅÅÅ

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode1.

31

AE

Næsterykdato2

8

D

Blank

DDMMÅÅÅÅ

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode2

32

AF

Næsterykdato3

8

D

Blank

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode3

33

AG

Autoryk1

1

X

Blank

J eller N

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med:

J=Ja, N=nej,

34

AH

Autoryk2

1

X

 

 

Blank

J eller N

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med

J=Ja, N=nej,

35

AI

Autoryk3

1

X

Blank

J eller N

Feltet skal normalt ikke udfyldes.

Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med

J=Ja, N=nej,

36

AJ

Arbejdsdage pr. uge

1

N

 

Antallet af arbejdsdage pr. uge.

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet

37

AK

Aflønningsafvigelse

 

 

12

X

Blank

Udfyldes på medarbejdere der skal have anden aflønning end det som ligger på stillingskategorien

Kan udfyldes med:

Bagudløn

Forudløn

Timeløn (kan pt. ikke bruge)

14 dagesløn (kan pt. ikke bruge)

38

AL

Arbejdsfunktionsnummer

6

NM

 

Udfyldes med nummeret for arbejdsfunktion

39

AM

Ferieafvigelse

 

 

2

X

 

Udfyldes på medarbejdere der skal have anden ferieberegning end den som ligger på stillingskategorien

J = Ja til ferieafvigelse

N = Nej til ferieafvigelse

Der kan ikke anvendes % for at slette, skal medarbejderen ikke have ferieafvigelse, så skal der skrives N

40

AN

Afvigende stedkode

 

 

1

N

 

Udfyldes på medarbejdere der skal have anden stedkode end den som ligger på stillingskategorien

Kan udfyldes med:

HOSTAD

PROVIN

2 (Stedtillægskode2)

3 (Stedtillægskode3)

4 (Stedtillægskode4)

5 (Stedtillægskode5)

6 (Stedtillægskode6)

41

AO

Stilling

50

X

Overholde feltets definition

STILLING Anvendes kun ifm. Visma HR

42

AP

Intern stilling

5

X

Overholde feltets definition

INTERNSTILLINGSKODE Anvendes kun ifm. Visma HR

43

AQ

Stillingstypekode

5

X

Overholde feltets definition

STILLINGSTYPEKODE Anvendes kun ifm. Visma HR

44

AR

Ændringsårsagskode

5

X

Overholde feltets definition

AENDRINGSAARSAGSKODE Anvendes kun ifm. Visma HR

45

AS

Intern titel

5

X

Overholde feltets definition

INTERNTITELKODE Anvendes kun ifm. Visma HR

46

AT

Arbejdsordning

5

X

Overholde feltets definition

ARBEJDSORDNINGKODE Anvendes kun ifm. Visma HR

47

AU

Uddannelseskrav

6

N

Overholde feltets definition

UDDANNELSESKRAVKODE Anvendes kun ifm. Visma HR

48

AV

Ekstra opsigelse Personlig

2

N

Heltal

EKSTRAOPSIGPERSONMAANED Anvendes kun ifm. Visma HR

49

AW

Ekstra opsigelse Firma

2

N

Heltal

EKSTRAOPSIGFIRMAMAANED

Anvendes kun ifm. Visma HR

50

AX

Anc. Ved opsigelse

8

D

Valid dato

DDMMÅÅÅÅ

ANCIENNITET2

Anvendes kun ifm. Visma HR

51

AY

Anc. ved jubilæum

8

D

Valid dato

DDMMÅÅÅÅ

JUBILAEUM2

Anvendes kun ifm. Visma HR

52

AZ

Fratrædelsesårsag

10

X

Overholde feltets definition

FRATRAEDAARSAGSKODE

Anvendes kun ifm. Visma HR

53

BA

Afdeling

9

N

Overholde feltets definition

DEPARTMENTID

Anvendes kun ifm. Visma HR

54

BB

Ansattype

5

X

Overholde feltets definition

ANSATTYPEKODE

Anvendes kun ifm. Visma HR

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

MLE-35-REGK (Registrering- og kontonr.)

Registreringsnummer og kontonummer kan oprettes og periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og STARTDATO

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

KONTONUMMER, REGISTRERINGSNUMMER, STARTDATO og SLUTDATO

 

Eksempel

18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247

18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-35-REGK

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Startdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

6

F

Slutdato

8

D

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

7

G

Registreringsnummer

4

N M

 

 

8

H

Kontonummer

10

X M

 

 

9

I

Kontonummertype

13

X

Lønudbetaling

Bogføring

Er feltet ikke udfyldt ved oprettelse/ændring anvendes default Lønudbetaling

 

 

15.  MLE-40-LONA (Personlige satser, faste lønarter og variable lønarter)

Variable lønarter kan oprettes via Decentral registrering.

Faste lønarter kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.

 

 

Personlige satser kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, LØNARTNR og STARTDATO

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

TILDATO (Slutdato), BETEGNELSE, ENHEDER, SATS; BELØB, PCT., REDUCER EJ, PENS.FIRMABELØB, PENS:FIRMA %, PENSIONSGRUNDLAG, KONTONUMMER, REGISTRERINGSNUMMER, MODTAGERSAFDELING, MODTAGERSAFTALENR, AFSENDERKUNDENR, AFREGNINGSTYPE, OVERENSKOMSTKODE, KONTOPLANFELTER

AFREGNES VIA, FREKVENS, NÆSTE GANG

 

I dokumentet ’Lønarter decentralt’ kan du se hvilke felter, der skal udfyldes i forbindelse med den enkelte lønart.

 

NB! Følgende lønarter skal ved indlæsning decentralt erstattes af nye lønarter: (se skema længere nede) 400, 401, 600, 605, 606, 865, 4280, 4410 og 4412.

 

NB! Følgende lønarter kan IKKE indlæses decentralt:

450, 7802, 8392, 8725 og 8755.

 

Eksempel

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500

18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170

18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-40-LONA

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Fradato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

6

F

Tildato

8

D

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

7

G

Lønart

6

N K

 

 

8

H

Betegnelse

30

X

 

 

9

I

Enheder

11

N

 

Typer af enheder: Timer, dage, km. mm.

Format: -9999999.99 – 9999999.99

10

J

Sats

11

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99

11

K

Beløb

11

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99

12

L

Pct.

11

N

 

%

Format: -9999999.99 – 9999999.99

13

M

Reducer ej

1

N

Kan indeholde værdien 1 eller 2

Står standard på lønarten til 0 = Ja. Feltet må IKKE indeholde værdien 0.

14

N

Pens. firmabeløb

11

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99

15

O

Pens. firma %

11

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99

16

P

Pensionsgrundlag

1

N

1/2/3/4/5/6/10/11

Se beskrivelse i lønartskataloget

Grundlag 10 og 11 er kun for Visma Løn Finans.

17

Q

Saldo

11

N

 

Format: -9999999.99 – 9999999.99

18

R

Årstal

4

Å

 

Format: ÅÅÅÅ

19

S

Inputværdi

10

X

 

Værdien skal være lig med Opslagstrin. Se Guide til Værdibestemt løn.

20

T

Reg.nr.

4

N

 

Anvendes ved pensioner

21

U

Kontonummer

10

X

 

Anvendes ved pensioner

22

V

Afregningstype

6

N

 

Anvendes ved pensioner

23

W

Modtagersafdeling

5

X

 

Anvendes ved pensioner

24

X

Modtagersaftalenr

8

X

 

Anvendes ved pensioner

25

Y

Afsenderkundenr

15

X

 

Anvendes ved pensioner

26

Z

Overenskomstkode

5

X

 

Anvendes ved pensioner

27

AA

Kontoplanfelt

20

X

*se bemærkning

Anvendes til input kontering

28

AB

Kontoplanfelt

20

X

*se bemærkning

Anvendes til input kontering

29

AC

Kontoplanfelt

20

X

*se bemærkning

Anvendes til input kontering

30

AD

Kontoplanfelt

20

X

*se bemærkning

Anvendes til input kontering

31

AE

Kontoplanfelt

20

X

*se bemærkning

Anvendes til input kontering

32

AF

Kontoplanfelt 

20

X

*se bemærkning

Anvendes til input kontering

33

AG

Afregnes via

2

X

Default Blank eller værdien BC

Skal normalt ikke udfyldes

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet, hvis lønarten skal afregnes via en bogføringscentral.

For sletning af ’Afregnes via’ anvendes ’%’ i feltet.

34

AH

Frekvens

2

N

 

Skal normalt ikke udfyldes

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet

Feltet skal kun udfyldes på faste lønarter

For sletning af ’Frekvens’ anvendes ’%’ i feltet.

35

AI

Næste gang

8

D

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

Skal normalt ikke udfyldes

 

Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet

Feltet skal kun udfyldes på faste lønarter

For sletning af ’Næste gang’ anvendes ’%’ i feltet

36

AJ

Sletmarkering

1

N

9 = Slet fast lønart

Startdato skal være = lønartens startdato

 

*Inputkontering kan benyttes til følgende kontoplanfelter:

 

 • Afdeling         Antal tegn = 6
 •  

   

  Udbetalingssted        Antal tegn = 6
 • Kontonummer           Antal tegn = 20
 • Valgfri1         Antal tegn = 10
 • Valgfri2         Antal tegn = 10
 • Valgfri3         Antal tegn = 10.
 • Valgfri4         Antal tegn = 10
 • Valgfri5         Antal tegn = 10
 • Valgfri6         Antal tegn = 10

 

Sorteringskoden kan have flere kontoplanfelter end ovennævnte, men ikke alle vil være med i rækkefølgen når det gælder decentral registrering.

 

Indeholder din sorteringskode følgende kontoplanfelter:

 

 1. Aflønning
 2. Afdeling
 3. Kontonummer

 

Vil der i decentral registrering skulle benyttes:

 

Kolonne 27 / AA: Afdeling - er det første kontoplanfelt med mulighed for inputkontering

Kolonne 28 / AB: Kontonr. - er det andet kontoplanfelt med mulighed for inputkontering

           

Kontoplanfelt ’Aflønning’ kan ikke anvendes, der ikke kan være inputkontering på dette felt.

 

 

 

NB! Følgende lønarter kan ikke indlæses decentralt, men skal erstattes af andre lønarter.
Dog skal lønart 4410 og 4412 både have lønart 4410 og 4412 plus lønarterne 3800, 3801 eller 3804. Øvrige lønarter bliver erstattet helt af andre lønarter. Se yderligere beskrivelse i ’Lønarter, decentral registrering’.

Nuværende lønart

Lønartstekst

Lønart til decentral registrering

310

Overfører feriefri år-1 dage

 

311

Overfører feriefri år-1 timer

 

312

Overfører feriefri år-1 beløb

 

313

Overfører afspadsering år-1 timer

 

314

Overfører omsorgdage år-1

 

315

Overfører omsorgtimer år-1

 

316

Overfører aftalefridage år-1

 

317

Overfører aftalefritimer år-1

 

4410

Feriefri til Fritvalgskonto – henter Per9905/Res100

4410 – Antal timer

4410

Korrektion af feriefridage

3800

4410

Korrektion af feriefritimer

3801

4410

Korrektion af feriefribeløb

3804

4412

Feriefri til Fritvalgskonto – timer * sats

4412 – Antal timer og sats

4412

Saldokorrektion af feriefridage

3800

4412

Saldokorrektion af feriefritimer

3801

4412

Saldokorrektion af feriefribeløb

3804

 

16. 

 

 

MLE-45-ERIN (Erindring)

Erindring kan oprettes og ændres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og DATO

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

ERINDRINGSTEKST

 

Eksempel

18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-45-ERIN

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Dato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

6

F

Modtager

1

N K

0=Kundeforhold, 1=Arbejdsgiver

Anvend kun 1= Arbejdsgiver

7

G

Erindringstekst

30

X

 

For sletning af ’erindringstekst’ anvendes ’%’ i feltet.

 

17.  MLE-50-ANSO (Ansættelsesoplysninger)

Ansættelsesoplysninger kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

 

 

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO, IPTYPE og IPKODE

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

IP-TYPE, IP-KODE, SLUTDATO, VÆRDI

 

Eksempel

18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008

18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008

18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-50-ANSO

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

IP-type

6

N K

 

 

6

F

IP-kode

6

N K

 

Udfyldes med 99999 ved IP-type 600, 610 og 620.

7

G

Værdi

9

N

Blank, 0 eller positivt

Udfyldes kun ved IP-type 610,  620.

Format: 999999.99

8

H

Startdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

9

I

Slutdato

8

D

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

 

 

18.  MLE-55-FRAV (Fraværsregistrering)

Fraværsregistrering kan oprettes, ændres og slettes via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO, SLUTDATO, FRAVÆRSKODE og VARIGHED

 

 

 

Følgende felter kan ændres via Decentral registrering:

SLUTDATO, BETEGNELSE og SATS

 

Følgende felter skal altid angives ved sletning:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO, SLUTDATO og FRAVÆRSKODE

 

Eksempel

18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2

18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125

18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-55-FRAV

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Startdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

6

F

Slutdato

8

D M

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

7

G

Fraværskode

4

N K

 

 

8

H

Betegnelse

30

X

 

 

9

I

Varighed

10

N

Blank, 0 eller positivt

Format: 0-9999999.99

10

J

Sats

10

N

Blank, 0 eller positivt

Format: 0-9999999.99

11

K

Sletmarkering

1

N

Blank eller 9 = Slet fravær

 

12

L

GruppeID

 

 

 

 

 

19.  MLE-60-EIND (Felter eIndkomst)

 

 

Felter eIndkomst kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, RUBRIK, KODE og STARTDATO

 

Eksempel

18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008

18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008

18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-60-EIND

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Rubrik

4

N K

 

 

6

F

Kode

6

N K

 

 

7

G

Startdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

8

H

Slutdato

8

D

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

9

I

Værdi

11

N

Blank, 0 eller positivt

Format: 0-9999999.99

10

J

Tekst

58

X

 

 

 

 

20.  MLE-65-GREK (Genrekvirering eSkattekort)

Genrekvirering af eSkattekort kan oprettes via Decentral registrering.

 

 

 

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO og SKATTEKORTTYPE

 

Eksempel

18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H

18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel
Kol.

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

 

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-65-GREK

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Startdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

6

F

Skattekorttype

1

X K

H = Hovedkort,
B = Bikort

 

H for Hovedkort (SKAT sender automatisk Frikort eller Bruttokort)

B for Bikort

 

 

 

 

 

 

 

21.  MLE-70-SKAT (Opret skattekort manuelt)

Registrering af skatteoplysninger via Decentral registrering uden at der hentes abonnement hos SKAT.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, SKATTEKORTTYPE, TRAEKPROCENT, STARTDATO OG SLUTDATO

 

Eksempel

18;1;MLE-70-SKAT;1;H;4753;;40;01082017;31122017;3

 

Recordformat:

Felt Nr.

Excel Kolonne

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-70-SKAT

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Skattekorttype

1

X K

H, K, F eller B

H for Hovedkort

K for Bruttokort

F for Frikort

B for Bikort

6

F

Fradragmåned

9

N

 

FRADRAGMÅNED (beløb)

7

G

Frikort

9

N

 

FRIKORTBELØB

8

H

Traekprocent

3

N K

 

TRAEKPROCENT

9

I

Startdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

10

J

Slutdato

8

D K

 

Format: DDMMÅÅÅÅ

11

K

Ekstratraek

2

N

 

EKSTRATRAEK

 

22.  MLE-80-TLF

Registrering af telefonnr. på medarbejderen.

 

Følgende felter skal altid angives:

KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, TELEFONNR., LOKALNR., TEKST

 

Eksempel

18;1;MLE-80-TLF;1;12345678;;MobiltelefonRecordformat:

Felt Nr.

Excel Kolonne

Navn

Antal tegn

Type

Værdi

Beskrivelse

1

A

Kundeforhold

6

N K

 

KUNDEFORHOLDSNUMMER

2

B

Arbejdsgiver

6

N K

 

ARBEJDSGIVERNUMMER

3

C

Identifikation

11

X K

MLE-80-TLF

 

4

D

Medarbejder

15

N K

 

MEDARBEJDERNUMMER

5

E

Telefonnr

20

   

6

F

Lokalnr

4

X

   

7

G

Tekst

10

   

 

 

Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.