annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Efterregulering i Visma Løn

08-12-2017 20:50 (Senest opdateret 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 375 Visninger

Med efterreguleringen i MultiLøn Erhverv kan du regulere løn eller øvrige satser tilbage i tid. Det er muligt at efterregulere for indeværende år. Rettelser til tidligere år skal foretages i eIndkomst.

 

Forudsætninger

 • der skal være kørt og godkendt mindst én lønkørsel før det er muligt at efterregulere
 • det er ikke muligt at starte en efterregulering, hvis en lønkørsel er kørt frem uden at være godkendt eller annulleret
 • kun godkendte lønkørsler indgår i efterregulering: hvis du springer en lønkørsel over og godkender den efterfølgende lønkørsel, så vil systemet ikke kunne efterregulere lønkørslen, der er sprunget over
 • når en lønkørsel er kørt frem og en eller flere medarbejdere er afvist, er det kun muligt at efterregulere, hvis der er tale om ændringer på specifikke medarbejdere; dvs. ikke opsætningsændringer.

eIndkomst

Ændringer dokumenteres og indberettes til eIndkomst sammen med lønkørslen, hvor efterreguleringen foretages. Bemærk: ved ændring i timer kan det være nødvendigt at flytte indberettede timer til korrekt måned. Dette skal ske direkte i eIndkomst.

 

Sådan bruger du efterregulering 

Vigtigt :Når du foretager en ændring på et ansættelsesforhold eller i en resultattabel i Visma Løn skal du ALTID forholde dig til, om der er tale om en opdatering eller en periodisering:

 • Med opdatering vil ændringen få virkning fra periode startdatoen på det aktuelle ansættelsesforhold eller gyldig startdatoen på den aktuelle resultattabel.
 • Hvis du derimod ønsker at ændringen skal have virkning fra en bestemt dato, så skal du benytte periodisering.

Fælles for begge er, at efterreguleringen vil sørge for eventulle rettelser tilbage i tid.

 

Efterregulering

Du finder funktionen Efterregulering under Lønadministration og består af følgende punkter:

 • Medarbejdere med efterregulering
 • Opsætning med efterregulering
 • Start efterregulering
 • Godkend/slet/annuller

Medarbejdere med efterregulering

I skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering kan du se, hvilke medarbejdere der eventuelt vil blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil være gældende fra. Der er forskel på, hvornår en medarbejder vises i skærmbilledet: 

 • Medarbejdere, hvor der er foretaget en rettelse direkte på medarbejderen, f.eks. ændret en personlig sats, vil medarbejderen blive vist med det samme
 • Medarbejdere, der er berørt af ændringer i opsætning, f.eks. en resultattabel, vil først blive vist på listen, når der er kørt en efterregulering, og efterreguleringen er annulleret.

Ændring af efterreguleringsdato

Det er muligt at ændre efterreguleringsdatoen. Det gøres ved at dobbeltklikke på medarbejderen, rette datoen i feltet Dato og klikke på OK.

Bemærk: hvis der findes opsætning med efterregulering, som endnu ikke er behandlet i en efterregulering vil det være datoen for opsætning med efterregulering, der vil blive efterreguleret tilbage til. Derfor anbefales det, at køre en efterregulering inden du ændrer datoen.

 

Sletning af efterregulering på en medarbejder

Det er muligt at slette en efterreguleringsdato, hvis en medarbejder ikke skal indgå i efterreguleringen. Det gøres ved at dobbeltklikke på medarbejderen og herefter slette datoen i feltet Dato og klikke på OK. Medarbejderen vil herefter forsvinde fra skærmbilledet og vil ikke blive efterreguleret under forudsætning af, at der ikke findes opsætning med efterregulering.

 

Opsætning med efterregulering

I skærmbilledet Opsætning med efterregulering kan du se, hvilke resultattabeller, stillingskategorier eller generel satser, der er markeret til at blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil ske fra, samt hvem der har opdateret en rettelse. Er der en * markering efter tabellens navn betyder det, at der endnu ikke har været kørt en efterregulering, hvor den pågældende tabel har været med. Er tabellen IKKE markeret med * markering har en efterregulering været annulleret, og evt. berørte medarbejdere er nu også vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.

 

Fjern efterregulering på opsætning

Det er muligt at fjerne en efterreguleringsdato på en opsætningstabel, der er forsynet med * markering efter tabellens navn (- betyder at tabellen ikke har været med i en efterregulering jf. afsnit 4.) Det gøres ved at dobbeltklikke på tabellen og herefter klikke på Fjern. Når der herefter køres en efterregulering, vil der ikke dannes efterregulering på denne tabel. Bemærk: hvis du fjerner en tabel UDEN * markering efter tabellens navn vil de berørte medarbejdere allerede fremgå af skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering.

Bidragydere
Fremhævet tråd