annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Ferie

11-12-2017 14:45 (Senest opdateret 10-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3271 Visninger

Feriesystemet

Det er i Visma Løn muligt at administrere optjent og afholdt ferie.

Det er muligt at administrere følgende:

 

 • Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg, ekstra ferietillæg og overført ferie
 • Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto
 • Løbende afregning af feriepenge til Feriekort
 • Samtidighedsferie
 • Ingen Ferie

Feriesystemets funktionalitet opsættes via den stillingskategori, den enkelte medarbejder er tilknyttet.

Vær opmærksom på, at ændring/tilretning af ferieopsætning altid anbefales at ske den 1. januar i et givet år.

 

Ferieår

Visma Løn feriesystem kan arbejde med tre ferieår samt overført ferie:

 

F.eks. vist med udgangspunkt i 2015

 

Indeværende ferieår

Optjenings år 1.1.2015 til 31.12.2015

Skal afholdes i perioden 1.5.2016 til 30.4.2017

 

Sidste ferieår

Optjenings år 1.1.2014 til 31.12.2014

Skal afholdes i perioden 1.5.2015 - 30.4.2016

 

Forrige år

Optjenings år 1.1.2013 til 31.12.2013

Skal afholdes i perioden 1.5.2014 til 30.4.2015

Efter 30.4.2015 vil evt. ikke afholdt ferie blive vist som overført ferie i Ferieregnskabet.

 

Optjening af feriepenge

Visma Løn optjener standard 12,5 % i feriepenge af ferieberettiget løn i hver lønkørsel.

 

På resultattabel

 • 4002 - Feriepenge sats lønart 4003

er det muligt, at ændre den procent, feriepengene opspares til.

Ønskes en procentsats ændret for enkelte medarbejdere, kan dette gøres på:

 • Personlig sats 9907 – Personlig sats feriepenge

Ferieregnskabet

Efter hver lønkørsel kan der udskrives et Ferieregnskab.

 

Ferieregnskabet indeholder følgende for medarbejdere, der har ferie med løn:

 

 • Feriedage, ferietillæg, ekstra ferietillæg og bruttoferiepenge optjent indeværende år
 • Opsparede feriedage, restferiedage, skyldigt ferietillæg, skyldigt ekstra ferietillæg samt skyldige bruttoferiepenge sidste år
 • Opsparede feriedage, restferiedage, samt skyldige bruttoferiepenge forrige år
 • Overført ferie, Opsparede feriedage og restferiedag samt skyldige bruttoferiepenge tidligere år
 1. ferieuge dage rest og bruttoværdi heraf for de enkelte ferieår.

Når en medarbejder, der har ferie med løn, fratræder, vises nettoferiepengene, hvis der er afregnet til Feriekort.

 

Ferieregnskabet indeholder følgende for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge til FerieKonto

 • Feriedage optjent indeværende år

Skat af løbende optjent feriepenge

Der foretages beskatning af feriepengene i hver lønkørsel, såfremt disse skal afregnes løbende til FerieKonto eller Feriekort. Ved valg af feriepenge med fradrag sker følgende beregning af skattefradraget:

 

 • Månedslønnede: Der anvendes 3,25 dagsfradrag eller alternativt et frikortsbeløb før træk af A-skat af feriepenge

Såfremt der ikke ønskes fradrag i feriepengene skal

 • Stillingskategorilønart 8349 – Stop bundfradrag lb.f.skat

tilknyttes relevant stillingskategori.

 

Løbende beskatning af feriepenge til FerieKonto

På stillingskategorier for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge tilknyttes

 • Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge t. FerieKt.

Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver måneds lønkørsel optjene 2,08 feriedag. Ved skæv ansættelse reduceres antal optjente feriedage, ved deltid beregnes der ikke forholdsmæssigt på antal opsparede feriedage.

 

Der beregnes 12,5 % i feriepenge af den ferieberettigede løn. Nettoferiepengene indberettes til eIndkomst og afregnes hvert kvartal til FerieKonto.

 

Overførsel af feriepenge

Det er muligt at vælge mellem følgende afregning af feriepenge for en gruppe af medarbejdere

 

 • Feriepenge til FerieKonto med hhv. løbende beskatning eller ved fratrædelser
 • Feriepenge til Feriekort ved fratrædelser
 • Feriepenge afregnes manuelt med hhv. løbende beskatning eller ved fratrædelser

Feriepenge til FerieKonto

Afregning af feriepenge til FerieKonto styres af stillingskategorien og fratrædelseskoden. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet:

 

 

 • Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge t. FerieKt.

 

Eller

 • Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer)
 • Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn

Derudover skal

 

 • Resultattabel 4009 – Afregning feriepenge

indeholde værdien ’0’ for relevante løngrupper.

 

Feriepenge til feriekort

Afregning af feriepenge til Feriekort styres af stillingskategorien og fratrædelseskoden. På relevant stillingskategori skal en af følgende lønarter være oprettet:

 

 • Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn
 • Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer)

Derudover skal:

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

indeholde værdien ’0’ ud for relevante løngrupper.

 

Når medarbejderen fratræder anvendes fratrædelseskode 2 – Feriepenge på feriekort

 

Manuel afregning af feriepenge

Skal feriepenge afregnes manuelt, men stadig opspares og beskattes, skal der

på relevant stillingskategori tilknyttes

 

 • Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKt.

Derudover skal

 

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

indeholde værdien ’-1’ ud for relevante løngrupper.

 

Op-/nedrunding af feriedage

Ved årets afslutning foretages en afrunding til halve/hele dage. Dette forudsætter, at der på stillingskategori for timelønnede medarbejderes er oprettet:

 

 • Stillingskategori lønart 4029 – Oprunding feriedage (25) 

Lønarten må kun benyttes til timelønnede medarbejdere.

 

For funktionærer sker det automatisk ved den sidste kørsel i året eller ved fratrædelse

 

Medarbejderens lønseddel

Standard lønseddel for finans-medarbejdere er lønseddel nummer 11. Her vises

 

 • Ferieberettiget løn
 • Restferiedage/-timer
 • Optjent nettoferiepenge indeværende år (for medarbejdere med løbende beskatning)
 • Optjent ferietillæg (Ferielov) indeværende år (for medarbejdere der har ferie med løn) – bemærk: på lønseddel vises beløb medarbejder får udbetalt til maj.
 • Optjent ferietillæg (Overenskomst) indeværende år (for medarbejdere der har ferie med løn)

Der kan varieres i, hvad der vises på lønsedlen efter hvilken lønseddelstype, der er angivet på den valgte stillingskategori. Således kan medarbejdere uden optjening af ferie undgå at få den ferieberettigede løn vist, hvis der på stillingskategorien er valgt lønseddel 7.

Det er muligt at få vist feriedage omregnet til en evt. arbejdstid på 4 dage ugentligt. Feltet Arbejdsdage pr. uge er standard udfyldt med 5 dage. Hvis medarbejderen opsættes til at have en 4 dages ferieuge, vises og reduceres registrerede feriedage, så de svarer til antal arbejdsdage.

 

Ferietillæg

 

Opsparing af lovbestemt ferietillæg

Ferietillæg kan opspares og udbetales i MultiLøn Erhverv. Standard er ferietillægsprocenten angivet til 1 % i henhold til ferieloven.

 

Procentsatsen til opsparing af ferietillæg kan ændres og dette angives forskellige steder

 

 • Personlige satser lønart 9908 – Ferietillæg

Anvendes til enkelte medarbejdere

 • Resultattabel 4003 - Ferietillæg sats lønart 4008

Anvendes til de enkelte løngrupper / stillingskategorier, på de medarbejdere hvor der ikke er angivet en personlig sats.

 

For at opspare ferietillæg skal en af følgende lønarter være tilknyttet relevant stillingskategori.

 

Standard anvendes:

 

 • Stillingskategorilønart 3912 - Ferietillæg

Lønarten udbetaler ferietillæg beregnet af den ferieberettigede løn tillagt reduktion af feriepenge under ferieafholdelse opsparet i sidste kalenderår. Ved udbetaling af ferietillæg sker modregning i feriepengene med et beløb svarende til en beregning på den ferieberettigede løn 1.

 

Alternativt kan følgende lønarter anvendes

 

 • Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion

Lønarten udbetaler ferietillæg beregnet af den ferieberettigede løn med reduktion af feriepenge under ferieafholdelse opsparet i sidste kalenderår. Ved udbetaling modregnes ferietillægget i feriepengene.

 • Stillingskategorilønart 3920 - Ferietillæg uden reduktion

Lønarten udbetaler ferietillæg beregnet af den ferieberettigede løn opsparet i sidste kalenderår, og foretager IKKE reduktion i de opsparede feriepenge.

 

1 Ferieberettiget løn reduceres standard ved afholdelse af ferie. Og ved udbetaling af ferietillæg reduceres skyldige feriepenge altid efter denne beregning. Lønart 3912 giver mulighed for at udbetale ferietillæg beregnet af et større beløb, men reduktionen i skyldige feriepenge sker altid ud fra den lovbestemte opgørelse.

 

Udbetaling af ferietillæg en gang årligt

Standard er Visma Løn sat op til udbetaling af ferietillæg med lønudbetalingen ultimo april måned.

 

Udbetalingen er aktiveret ved angivelse af ikrafttrædelseskode T på relevant kørselsselektion.

Ønskes udbetalingen foretaget på et andet tidspunkt, skal ikrafttrædelseskode T slettes på kørselsselektionen for løn til udbetaling ultimo april.

 

Dette gøres ved at gøre følgende:

 

Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt.

 

Vælg menuen Lønadministration/kørselsselektion
Tast den ønskede kørselsordre­, klik på find.
Fra højremenuen vælges ikrafttrædelseskode
Dobbeltklik på T, og slet med Alt+X

 

Tilpas kørselsordren hvor ferietillægget ønskes udbetalt.


Vælg menuen Lønadministration/kørselsselektion
Tast den ønskede kørselsordre­, klik på find.
Fra højremenuen vælger du Ikrafttrædelseskode
Opret ny Alt +N.
Fra opslag vælges ’T’ = ferietillæg.

Husk at foretage tilpasningen for alle kørselsselektioner.

 

Udbetaling af ferietillæg, løbende ved afholdelse af ferie (pro rata)

For at opspare ferietillæg skal følgende lønart være tilknyttet relevant stillingskategori:

 

 • Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion

Lønarten udbetaler ferietillæg beregnet af den ferieberettigede løn opsparet i sidste kalenderår, samt foretager reduktion i de opsparede feriepenge.

Ønskes ferietillægget udbetalt pro rata skal følgende variable lønart oprettes ved udbetaling:

 

 • 3930 – Udbetaling Ferietillæg

Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, samt foretager reduktion i de opsparede feriepenge

Bemærk, her skal der ikke være ikraftrædelseskode T på kørselsselektionen.

Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.

 

Ekstra ferietillæg

I standardoverenskomsten for finanssektoren opspares et ekstra ferietillæg. For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, anvendes følgende lønarter.

 

Opsparing af ekstra ferietillæg

På relevante stillingskategorier skal følgende lønart oprettes:

 

 • Stillingskategorilønart 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra

 

Procentsatsen til opsparing af ekstra ferietillæg kan angives to forskellige steder og hentes i følgende rækkefølge:

 

 • Personlige satser lønart 9917 – Ekstra ferietillæg % egen sats.

Anvendes til enkelte medarbejdere.

 • Resultattabel 4007 – Ekstra ferietillæg sats.

Anvendes til løngrupper / stillingskategorier.

Findes en personlig sats anvendes den.

 

Opsparing af ekstraordinært ferietillæg af overtid

Det er muligt at opspare ekstra ferietillæg af overarbejde, lønarterne 1300 og 1384.

 

For at få opsparet et ferietillæg af overarbejde kræves, at lønart 4039 bliver oprettet på den stillingskategori, der skal have beregnet ekstraordinært ferietillæg af overarbejde.

 

For at få oprettet ordningen skal du gøre følgende;

 

 1. Vælg Opsætning / Stillingskategori
 2. Vælg Højre menu / Lønoplysninger
 3. Opret Ny registrering – tast alt + N og opret lønart 4039 med datostart svarende til den første måned lønarten skal virke for.

 

Herefter skal du oprette den procent skal opspares af overarbejdet:

 

 1. Vælg Opsætning / resultattabel
 2. Indtast resultattabel 4012 og klik på find.
 3. Vælg ny periode og opret dato for, hvornår de nye satser skal være gældende – husk at ferietillæg opspares i kalenderåret.
 4. Vælg fra højre menuen / Resultattrin og opret sats pr. løngruppe.

Udbetaling af ekstra ferietillæg en gang årligt

Ekstra ferietillæg udbetales som standard sammen med det lovpligtige ferietillæg.

 

Lønarterne 3915 eller 3925 tilknyttes relevant stillingskategori.

 

Udbetalingen aktiveres via kørselsselektion, hvor ikrafttrædelseskoden 'T' er angivet i den lønkørsel der afvikles ultimo april.

 

 • Stillingskategorilønart 3915 - Ferietillæg ekstra M/reduktion - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, samt foretager reduktion i de opsparede feriepenge.
 • Stillingskategorilønart 3925 - Ferietillæg ekstra U/reduktion - udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men foretager IKKE reduktion i de opsparede feriepenge.

Udbetaling af ekstra ferietillæg løbende ved afholdelse af ferie

Ekstra ferietillæg kan udbetales pro rata på lønart 3935, som registreres under variable lønoplysninger

 

 • Variabel lønart 3935 - Udbetaling ekstra ferietillæg - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår pro rata, samt foretager reduktion i de opsparede feriepenge. Lønarten tastes med antal dage og en dato, som ligger inden for lønperioden.

Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata når ferien administreres i timer.

 

Regulering af ferietillæg

Følgende lønarter anvendes til regulering af ferietillæg (+/-)

 

Lønart

Funktion

Type

601

Saldoændring ferietillæg år

Dage og ferietillæg FØR skat. År=optjeningsår. Dage bruges ved pro rata udbetaling.

 

Anvendes til korrektion af det lovpligtige ferietillæg i ferieregnskabet, hvis ferietillæg opspares med lønart 3910 eller 3920.

604

Saldo ferietill. år ureduceret

Dage og ferietillæg FØR skat. År=optjeningsår. Dage bruges ved pro rata udbetaling.

 

Anvendes til korrektion af det lovpligtige ferietillæg, der vises på lønsedlen, hvis ferietillæg opspares med lønart 3912.

602

Saldokorrektion ekstra ferietillæg år

Dage og ferietillæg FØR skat. År=optjeningsår. Dage bruges ved pro rata udbetaling.

 

Anvendes til korrektion af overenskomst ferietillæg, der vises på lønsedlen og i ferieregnskabet.  

 

Vigtigt: ved flytning af medarbejder skal alle lønarter benyttes, da ferietillæg ellers ikke kan udbetales.

 

Optjening af ferie med løn i dage (25)

På relevant stillingskategori tilknyttes

 

 • Stillingskategorilønart 4019 - Ferie med løn

 

Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 2,08 dag pr. måned. Antal optjente dage reduceres ved skæv ansættelse. Der beregnes ikke forholdsmæssigt på antal opsparede feriedage ved deltid (normtid).

 

Det er muligt at forholdsberegne ved anvendelse af feltet Arbejdsdage pr. uge i skærmbilledet Ansættelsesforhold (se afsnit 6.5).

 

Ved årets afslutning foretages en afrunding til halve / hele dage.

 

Optjening af ferie med løn i dage (30)

Såfremt der optjenes 30 feriedage skal følgende opsætning tilrettes

 

Antallet af feriedage der tildeles pr. måned angives i

 

 • Resultattabel 4005 - Feriedage pr. MD

 

Resultattrin pr. løngruppe ændres til 2,5. Visma Løn vil herefter optjene 2,5 feriedag pr. måned.

 

Når en medarbejder med optjening af 30 dage fratræder, sker der en omregning til 25 dage.

Omregningen foretages på følgende formel

 

Opsparede feriedage x ferielovsdage (2,08) / Værdi fra resultattabel 4005 = feriedage til afregning. Feriedagene vil blive afrundet til halve eller hele dage.

 

På lønsedlen dokumenteres omregningen ved at angive feriedagene i 2 kolonner. Hvor kolonnen enheder svarer til optjente feriedage, og kolonnen resultat viser omregnede feriedage.

 

Afholdelse af feriedage - fraværskode 50 Ferie

Medarbejdere, der har ferie med løn, kan registrere afholdt ferie med fraværskode 50, så feriesaldi nedskrives automatisk. En af lønarterne beskrevet i afsnit 6.3.1 skal tilknyttes fraværskode 50 på relevante stillingskategorier.

 

Som standard vil feriesaldi nedskrives, så den ældste ferie afholdes først.

 

Medarbejderen vil automatisk blive trukket i løn, hvis der registreres ferie, og der ikke er tilgodehavende feriedage for det berørte ferieår.

 

Udvidet anvendelse af fraværskode 50 Ferie

Det er muligt selv at bestemme, i hvilken rækkefølge feriedage skal anvendes. Hvis det ønskes, skal fraværskode 50 tilknyttes lønart 3810 på relevante stillingskategorier.

 

Ud over feriedage opsparet i henhold til ferieloven kan følgende typer af feriedage indgå:

 

 • Feriedage fra tidligere arbejdsgivere på feriekort. Tildeles med variabel lønart 520 - Korr. tidligere arb. år X.
 • Tildelte feriedage med løn f.eks. elever. Tildeles med variabel lønart 521 - Korr. tildelte dg. M/løn år X.
 • Tildelte feriedage uden løn f.eks. elever. Tildeles med variabel lønart 522 - Korr. tildelte dg. U/løn år X.
 1. ferieuge. Tildeling beskrevet i Guide til 6. ferieuge.

 

Når der sker tildeling på lønart 520, 521 eller 522, så vær opmærksom på, at ferie fra forrige år ikke kan overføres 1. maj. Saldoen skal manuelt nulstilles, hvis ikke der skal ske træk i løn.

 

Som standard anvendes feriesaldi i nedenstående rækkefølge. Er der ikke tilgodehavende dage i en saldo anvendes næste saldo.

 

 • Ferie fra tidligere arbejdsgiver
 • Opsparet ferie tidligere år – se også afsnit 6.3.2
 • Opsparet ferie fra sidste år – se også afsnit 6.3.2
 • Tildelte feriedage med løn
 • Tildelt ferie uden løn
 • Afholdt dage 6. ferieuge
 • Ferie egen regning

Ældste ferie anvendes først, og der nedskrives kun i saldi opsparet i tidligere opsparingsår.

 

Oversigt over opsætning kan udlæses ved at vælge menuen Opsætning/Opsætningsrapporter og i højremenuen vælge Fraværsrækkefølge.

 

Reduktion af fen ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af den løn der udbetales i ferieperioden.

 

Fraværskode 50 Ferie - Kun ferielovdage

Det er muligt at reducere feriepengeopsparingen ved at tilknytte en af følgende lønarter til fraværskode 50:

 

Lønart

Navn

Funktion

3900

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres ikke ved afholdelse af ferie.

4000

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med en procent af den aktuelle månedsløn.

4001

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med en procent af månedsløn + faste tillæg

3998

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med fraværstimer x timesats (standard 7,4 timer)

3999

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med en faktor af årslønnen.

 

Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats end 4,8 % eller en anden faktor end 260, tilrettes på

 

 • Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)
 • Resultattabel FAKDAG – Antal dg. pr. år (260)
 • Resultattabel TRTIM – Timer pr. dag (norm)

med den ønskede sats, der skal være gældende for en gruppe af medarbejdere.

Ønskes ferien reduceret med en anden sats for enkelte medarbejdere, kan dette gøres på lønart

 

 • Personlig sats 9909 – Personlig dagssats ferie pct.

Fraværskode 50 Ferie - udvidet anvendelse

Når fraværskode 50 er tilknyttet lønart 3810 for udvidet anvendelse, meddeles til kundekonsulenten, hvordan der ønskes reduktion i opsparingen af feriepenge. Der tilknyttes en af følgende behandlingslønarter:

 

Lønart

Navn

Funktion

3905

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres ikke ved afholdelse af ferie.

3967

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med fraværstimer x timesats (standard 7,4 timer)

3965

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med en procent af den aktuelle løn (standard 4,8 %)

3966

Ferie fravær

Opsparing af ferieberettiget løn reduceres med en faktor af årslønnen (standard 260 dage)

 

Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med andet end standardværdierne, tilrettes på

 

 • Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)
 • Resultattabel FAKDAG – Antal dg. pr. år (260)
 • Resultattabel TRTIM – Timer pr. dag (norm)

med den ønskede værdi, der skal være gældende for en gruppe af medarbejdere.

Ønskes ferien reduceret med en anden værdi for enkelte medarbejdere, kan dette gøres på lønart

 

 • Personlig sats 9909 – Personlig dagssats ferie pct.

Antal arbejdstimer pr. dag er standard 7,4 timer. 

 

Regulering af feriepenge og feriedage

Følgende lønart anvendes til regulering af feriesaldi (+/-).

 

Lønart

Funktion

Type

410

Saldokorr. Brutto feriepenge, timelønnede beregnet på lønart 4003

Beløb i input

Indgår i alm. beregning af feriepenge, AM-bidrag og A-skat

600

Saldoændring feriedage/kr. år for flere ferieår

Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bemærk: Indeværende år står for sig selv. Evt. tomme felter skal udfyldes med '0'.

510

Saldokorr.  feriedage/kr. år X

Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår.

511

Saldokorr.  feriedage/kr. år 0

Dage og feriepenge FØR skat for indeværende ferieår.

 

Medarbejdere med 4-dages uge

Det er muligt at få vist feriesaldo  omregnet til en 4 dages arbejdsuge ved at anvende feltet Arbejdsdage pr. uge i skærmbilledet Ansættelsesforhold. Feltet Arbejdsdage pr. uge er standard udfyldt med 5 dage. Hvis medarbejderen opsættes til at have en 4 dages ferieuge, vises og reduceres registrerede feriedage, så de svarer til antal arbejdsdage.

 

Indberetning af ferie skal ske med aktuelt antal arbejdsdage. F.eks. 3 ugers ferie registreres med 12 feriedage.

 

Der opspares fortsat 2,08 dage pr. måned, men i forbindelse med sidste kørsel i året sker omregning, så 25 dage vises som 20 dage på lønseddel og ferieregnskab.

 

Ved fratrædelse omregnes til fulde antal feriedage til feriekort/-konto.

 

Bemærk:

Hvis medarbejder ændrer antal arbejdsdage, SKAL feriedage for tidligere ferieår korrigeres manuelt med lønart 510.

 

Overførte feriedage

Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte feriedage.

Restferiedage overføres automatisk til nyt ferieår.

 

Nulstil ikke afholdte feriedage 

Restferiedage som ikke ønskes overført til næste ferieår kan nulstilles.

For en gruppe af medarbejdere tilknyttes

 • Lønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie

til stillingskategorien. Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

For enkelte medarbejdere tilknyttes

 • Lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie

via Variable lønoplysninger. Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

Tilbageførsel af nulstillede feriedage

Det er muligt at tilbageføre nulstillede feriedage. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.

 

Tilbageførsel primo lønbehandlingen sker via

 • Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie

Lønarten anvendes hvis nulstilling af feriedage er sket i en tidligere lønkørsel

Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen sker via

 • Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie

Lønarten anvendes hvis nulstilling af feriedage er sket i samme lønkørsel

 

Opgørelse af overførte feriedage ved fratrædelse

Overført ferie, der ikke er afholdt ved fratrædelsen, skal udbetales kontant på lønsedlen, det beregnes på følgende måde:

 

Værdien af sidste års feriepenge skal ligge til grund for beregning af værdien af forrige års overførte feriedage. Det betyder, at overført ferie i 2013, som er optjent i 2011, får værdien fra 2012.

 

Eks. Der er i 2012 optjent 25 feriedage til en værdi af kr. 25.000,-. Dette svarer til, at værdien af en feriedag er kr. 1.000,- pr. dag. Overføres der 2 feriedage fra 2011, vil disse feriedage få en værdi på kr. 1.000,- pr. dag, i alt kr. 2.000,- uanset deres tidligere værdi.

 

Rapporten Ferieregnskab viser altid værdien af overført ferie efter denne metode.

Overført ferie, der udbetales ved fratrædelse kan også beregnes med 4,8 % af aktuel månedsløn. Såfremt dette ønskes, skal

 

 • Resultattabel OVERFE

oprettes med værdien 1 = Ja, for en gruppe af medarbejdere.

 

Udbetaling af ikke afholdte feriedage/overført ferie

I forbindelse med ikke afholdt ferie, som ikke overføres, kan det være aktuelt at foretage udbetaling.

 

Følgende lønarter kan anvendes til udbetaling af ikke overført ferie:

 

Lønart

Funktion

Type

4290

Dage * sats

Dage og sats tastes i input

4284

Dage * beregnet sats pr. dag

Dage tastes i input.

Sats hentes i systemet efterformlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal dage til gode.

 

Følgende lønarter kan anvendes til udbetaling af feriedage

 

Lønart

Funktion

Type

4070

Dage * sats

Dage tastes i input – sats hentes fra ferieregnskabet

 

 

Lønart

Funktion

Type

4071

Dage * sats

Dage tastes i input – sats hentes fra ferieregnskabet

 

Lønarterne vil altid tage ældste feriedage først.

 

Lønarterne udbetaler feriedage som ikke er afholdt, og nedskriver saldoen for skyldig ferie. Værdien af udbetalingen er for

 

 • Sidste år = værdi i ferieregnskabet
 • Forrige år = Værdi i ferieregnskabet
 • Overført ferie = Afhængig af opsætning: enten værdi i ferieregnskabet eller valgfri % af aktuel månedsløn.

Ikke opsparet ferie

Registreres fraværskode 50 på en medarbejder der ikke har flere tilgodehavende feriedage med eller uden løn vil Multiløn Erhverv automatisk reducere lønnen med de aktuelle feriedage.

 

Lønnen kan reduceres med arbejdstimer eller som en procent af månedslønnen. På resultattabel

 • DAGTIM – Dag eller timer ved træk

markeres med 1 for relevante løngrupper, hvis der ønskes træk af ferie i timer. Træk af ferie i lønnen sker med samme beregning som ved reduktion af ferieberettiget løn.

 

Optjening af ferie med løn i timer (15,41)

På relevant stillingskategori tilknyttes

 • Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)

Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. måned. Antal timer reduceres ved skæv ansættelse.

 

Ved deltid beregnes der forholdsmæssig tildeling af ferietimer i forhold til medarbejderens arbejdstid.

 

Bemærk:

 

 • Feltet ”Antal arbejdsdage pr. uge” på medarbejderens Ansættelsesforhold skal altid være udfyldt med 5, når ferie administreres i timer.
 • Ændrer medarbejder arbejdstid i løbet af året, SKAL tilgodehavende ferietimer korrigeres manuelt for alle optjeningsår med lønart 605.

 

Opsparing af ferietimer

Antallet af ferietimer der tildeles pr. måned angives pr. løngruppe i

 

 • Resultattabel 4006 - Ferietimer pr. MD (15,41)

Ferie i timer optjenes i forhold til dage og arbejdstidsprocent og  ned- / opskrives i forhold til arbejdstidsprocent.

 

Eks. hvis en medarbejder har en arbejdstidsbrøk på 50 %, så optjenes der 185 * 50 / 100 = 92,5 ferietimer til afholdelse pr. år.

 

Ferie uden løn og reduktion af ferieberettiget løn

Til beregning af reduktion af den ferieberettigede løn angives timenormen

 

 • Resultattabel DAGTIM – Dag eller timer ved træk

 

Skal standard opsættes med kodeværdien 2 for angivelse af træk af ferie i timer og forholdsberegning i timer.

 

 • Resultattabel TRTIM – Timer pr. dag (norm)

 

Der anvendes timer fra arbejdstidskalender eller standard 7,4 timer pr. dag, hvis denne ikke er udfyldt.

 

Husk særlig opsætning for IT-medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på 36 timer.

 

Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer

Ved fratrædelse sker en omregning til dage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)

 

Eks. hvis samme medarbejder fratræder så beregnes 92,5 ferietimer * 100 / 7.4 = 12,5 feriedage til afregning.

 

Reduktion af den ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie, optjenes der ikke feriepenge af lønnen. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med timesatsen for hver times ferie. 

 

Bemærk: Hvis en timelønnet medarbejder med præsteret arbejdstimer i input har ferie med løn, vil den ferieberettigede løn ikke blive reduceret. Hvorfor de timer som udbetales vedrørende ferie skal udbetales på en lønart som ikke er ferieberettiget.

 

Regulering af feriepenge og ferietimer

Følgende lønart anvendes til ændring (+/-) af feriesaldi

 

Lønart

Funktion

Type

605

Saldoændring ferietimer/kr. år

Timer og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bemærk: Indeværende år står for sig selv. Evt. tomme felter skal udfyldes med '0'.

 

Overført ferietimer

Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte ferietimer.

 

Nulstil ikke afholdte ferietimer

Restferietimer som ikke ønskes overført til næste ferieår kan nulstilles.

 

For en gruppe af medarbejdere tilknyttes

 

 • Lønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

til stillingskategorien. Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

For enkelte medarbejdere tilknyttes

 

 • Lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

via Variable lønoplysninger. Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

Tilbageførsel af nulstillede ferietimer

Det er muligt at tilbageføre nulstillede ferietimer. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.

 

Tilbageførsel primo lønbehandlingen sker via

 

 • Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie

 

Lønarten anvendes hvis nulstilling af ferietimer er sket i en tidligere lønkørsel

 

Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen sker via

 

 • Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie

 

Lønarten anvendes, hvis nulstilling af ferietimer er sket i samme lønkørsel

 

Bemærk, at det udelukkende er timerne der skal tilbageføres. Det opsparede beløb beregnes af aktuel løn.

 

Udbetaling af ikke afholdte ferietimer

I forbindelse med ikke afholdt ferie, som ikke overføres, kan det være aktuelt at foretage udbetaling. Til brug for denne udbetaling benyttes den aktuelle timeløn.

 

Følgende lønarter kan anvendes til udbetaling af ferietimer:

 

Lønart

Funktion

Type

4293

Timer * sats

Timer og sats tastes i input.

4297

Timer * (sats)

Timer tastes i input.

Sats hentes i systemet som aktuel timeløn.

4286

timer * beregnet sats pr. time

Timer tastes i input.

Sats hentes i systemet efter formlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal timer til gode

 

Tilbageførsel af afregnet ferie

For medarbejdere som har løn under ferie, hvor der er foretaget en afregning, kan denne tidligere afregning tilbageføres

 

 Afregnet til FerieKonto i forbindelse med fratrædelse

 Tilbageførsel af delvis afregnet beløb fra Feriekonto ved fortsat fratrædelse

Medarbejderens fratrædelseskode skal ikke slettes på Ansættelsesforholdet.

 

Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, kan helt eller delvist tilbageføres med

 

 • lønart 600 – Saldokorrektion feriedage/kr. år

 

hvor der sættes minus foran dage/beløb, der ønskes tilbageført. Rettelsen indberettes til eIndkomst. FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.

 

Tilbageførsel af afregnet beløb til Feriekonto ved annullering af fratrædelse

Medarbejderens fratrædelseskode skal slettes på Ansættelsesforholdet.

 

Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, kan tilbageføres med lønarterne

 

Lønart

Funktion / ferie

Type

412

Forrige år

Ferie med løn - Feriekonto

413

 Sidste år

Ferie med løn - Feriekonto

440

Indeværende år

Ferie med løn - Feriekonto

 

Input til lønarterne er antal dage og bruttobeløb som ønskes tilbageført. Beløb og dage er positive.Rettelsen indberettes til eIndkomst. FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.

 

Afregnet kontant i forbindelse med fratrædelse

Ferie, som er afregnet kontant, kan tilbageføres med følgende lønarter.

 

Lønart

Funktion / ferie

Type

428

Overførte dage

Ferie med løn - kontant

415

Forrige år

Ferie med løn - kontant

416

Sidste år

Ferie med løn - kontant

445

Indeværende år

Ferie med løn - kontant

 


Udbetalt på lønart 4070 ferie med løn

Ferie, som er udbetalt på lønart 4070 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4080 og 4090 - kan tilbageføres med følgende lønarter.

 

Vis lønart

Lønart

tilbagefør

Funktion / ferie

Type

4080

428

Overførte dage,

år -3

Ferie med løn - kontant

4090

470

Indtast

optjeningsår

Ferie med løn - kontant

 

Udbetalt på lønart 4075 ferie med feriekort

Ferie, som er afregnet med 4075 og vist på lønsedlen med lønarterne 4005 og 4006, kan tilbageføres med følgende lønarter.

 

Vis lønart

Lønart

tilbagefør

Funktion / ferie

Type

4005

475

Overførte dage,

år -3

Ferie uden løn – kontant

(feriekort)

4006

476

Indtast

Optjeningsår

Ferie uden løn – kontant

(feriekort)

 

Ferieregistreringer

Ferieregistreringer kan omfatte flere typer af ferie, eller alene vedrøre optjente feriedage iht. Ferieloven.

 

Nedskrivning af feriesaldi iht. ferieloven

Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering' med fraværskode 50, der nedskriver feriesaldi med ældste saldo først. Fraværskoden skal på relevante stillingskategorier være opsat med en lønart der bestemmer opsparingen af feriepenge ved afholdelse af ferie.

 

I forbindelse med registrering af ferie skal der tastes en fra- og -til dato samt antal afholdte feriedage/timer.

 

Udbetaling af feriepenge på feriekort

Såfremt der i lønsystemet er opsparet nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales før ferien afholdes kan følgende lønart anvendes

 

 • Nettoferiepenge udbetales via lønart 4075, Feriekort udbetaling.

 

Benyttes der fradrag i feriepengene, dvs. lønart 8349 ikke er tilknyttet stillingskategorien, vil der ved lønkørslen hvor lønarten medtages, blive reduceret skattedage i lønnen.

 

Udbetaling uden reduktion af skattedage

Såfremt der i lønsystemet er opsparet nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales før ferien afholdes kan følgende lønart anvendes.

 

 • Nettoferiepenge udbetales via lønart 4076, Feriekort udbetaling.

 

Benyttes der fradrag i feriepengene, dvs. lønart 8349 ikke er tilknyttet stillingskategorien, vil der på fraværstidspunktet IKKE blive reduceret skattedage i lønnen.

 

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie indebærer, at medarbejderens ret til ferie opstår i takt med, at den optjenes til forskel fra det almindelige udgangspunkt om forskudt ferie.

 

Når medarbejderen fratræder, kan ikke afholdte feriedage udbetales direkte til medarbejderen. Optjeningsmåden er kendt fra andre EU-lande.

 

Hvis du har medarbejdere, der er omfattet af reglerne om samtidighedsferie, skal du samle disse medarbejdere i en særlig løngruppe.

 

Løngruppen tilknyttes ved at sætte værdien ’1’ i

 

 • Resultattabel SAMTID – Samtidighedsferie

 

Ændring af medarbejders arbejdstid med mere end 20 %

 

I ferieloven er angivet at hvis en medarbejders gennemsnitlige arbejdstid ændres med mere end 20 % reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt. I Visma Løn er håndteringen af dette opsat som standard i

 

 • Resultattabel 4000 – Ændret arb.tid min. grænse
 • Resultattabel 4001 – Ændret arb.tid max. grænse

 

Ved afholdelse af ferie hvor arbejdstidsprocenten er steget med mere end 20 %, vil der automatisk ske et løntræk, og hvis arbejdstidsprocenten er faldet med mere end 20 % vil der ske en udbetaling af feriepenge samtidig med ferieafholdelsen.

 

Ønskes funktionaliteten ikke anvendt rettes resultattabellerne til 100 for de enkelte løngrupper.

 

Arbejdstidsprocenten for tidligere år kan korrigeres manuelt med

 

 • Variabel lønart 650 - Arb.tid faktor tidl. år

 

Fratrædelse af en medarbejder

Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.

 

Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter feriesystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige år, samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.

 

Hvis ferien administreres i timer omregnes disse til dage.

 

Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse, samtidig med beskatning og afregning. Dette sker af hensyn til en eventuel genansættelse.

 

Fratrædelseskoder

Nedenstående fratrædelseskoder anvendes i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tage højde for, hvad der skal ske med feriepengene.

 

Fratrædelseskode

Lønart på stillingskategori

Funktion

1

4010, 4017, 4019

Feriepenge kontant på lønseddel

2

4019

Feriepenge på feriekort

3

4009, 4017, 4019

Feriepenge til FerieKonto

4

4009

Feriepenge kvt.afregning FerieKonto timeløn

7

 

Flyt af medarbejder, ingen afregning

8

Alle former (ingen afregning)

Medarbejder uden ferie

9

Alle former (ingen afregning)

Fratrådt i tidligere system

 

Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse

Ferietillæg opsparet i indeværende år indgår i de afregnede feriepenge. Det samme gælder ferietillæg opsparet sidste år, der er opsat til automatisk afregning med april måneds løn, som endnu ikke er udbetalt.

 

Evt. yderligere saldo for ferietillæg for tidligere ferieår kan ske ved udbetaling af rest prorata ferietillæg

 

 • Variabel lønart 500 – Udbetaling ferietillæg

 

Lønarten har dage i input.

 

Udbetaling af ekstra ferietillæg ved fratrædelse

Ved fratrædelse er der mulighed for automatisk at afregne ekstra ferietillæg.

 

Standard anvendes

 

 • Stillingskategorilønart 3690 - Ferietillæg ekstra afregning

Udbetaler ekstra ferietillæg UDEN modregning i ferielov feriepenge.

Ovenstående kan lukkes på stillingskategorien, og i stedet tildeles en af følgende

 

 • Stillingskategorilønart 3691 - Ferietillæg ekstra afregning

Udbetaler ekstra ferietillæg MED modregning i ferielov feriepenge.

 

 • Stillingskategorilønart 3692 - Ferietillæg ekstra afregning til ferie

Overfører ekstra ferietillæg til afregning med ferielov feriepenge.

 

 

 

 

Fremhævet tråd