annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Fleksible personalegoder

14-12-2017 14:33
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 299 Visninger

 

 

Fleksible Personalegoder

Fleksible Personalegoder, f.eks. en avis eller et periodekort, er goder, som lønmodtageren én gang årligt har mulighed for at vælge mod til gengæld at få nedsat sin kontante bruttoløn med et beløb, der svarer til, hvad det koster arbejdsgiver at stille goderne til rådighed for lønmodtageren. Lønmodtageren får stadig pension, feriepenge mv. af den oprindelige løn. Aftalen reguleres én gang årligt.

 

Den anden mulighed er, at Fleksible Personalegoder trækkes fra efter skat, men dermed opnår lønmodtageren ikke en nedsættelse af sin bruttoløn.

 

Fleksible Personalegoder bliver KUN fradraget i lønnen, såfremt der har været noget løn, det kan fradrages i. Det betyder f.eks., at har du timelønnede, som i en lønperiode ikke får nogen løn, vil der ikke blive trukket for Fleksible Personalegoder.

 

I MultiLøn Erhverv er der oprettet lønarter til at håndtere de forskellige Fleksible Personalegoder. Til hvert personalegode er der oprettet 3 lønarter. En fast lønart med beløb i input, en fast lønart med en sats i resultattabel og en variabel lønart med beløb i input. Eneste undtagelse er medarbejderobligationer. Se skemaer nedenfor:

 

Gode

Fast lønart beløb

Variabel lønart beløb

Fast lønart resultattabel

Bredbånd

3110

3111

3112

Bredbåndstelefoni

3115

3116

3117

Bus- / Togkort

3120

3121

3122

Aviser / Tidsskrifter

3125

3126

3127

Massage

3130

3131

3132

Sundhedsforsikring

3135

3136

3137

Personaleg. 1 før skat

3140

3141

3142

Personaleg. 2 før skat

3150

3151

3152

Personaleg. 3 før skat

3210

3211

3212

Personaleg. 4 før skat

3215

3216

3217

Personaleg. 5 før skat

3220

3221

3222

Personaleg. 6 før skat

3225

3226

3227

Personaleg. 7 før skat

3230

3231

3232

Personaleg. 8 før skat

3235

3236

3237

Personaleg. 9 før skat

3240

3241

3242

Personaleg. A før skat

3250

3251

3252

Personaleg. 1 efter skat

9490

9491

9492

Personaleg. 2 efter skat

9495

9496

9497

 

 

Gode

Fast lønart beløb + grundlag

Fast lønart beløb

Variabel lønart beløb

Medarbejderobligationer

7800

7805

7806

 

 

 

 

Indberetning til eIndkomst

Nogle fleksible personalegoder skal indberettes særskilt til SKAT. Her henvises til SKATs vejledninger.

 

Opsætning af resultattabel på ovenstående lønarter:

 1. Klik på ’Opsætning’/’Resultattabel’
 2. Vælg en af ovenstående resultattabeller
 3. Opret ny periode med ALT + P
 4. Angiv gyldighedsdato
 5. Klik ’OK’.
 6. Vælg Resultattrin (i højremenuen)
 7. Opret ny løngruppe ALT + N
 8. Vælg løngruppen og indtast beløbet for aflønningsformen
 9. Klik ’OK’
 10. Gentag for alle de løngrupper, du anvender.

 

 

Opsætning af bogføring

 1. Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2. Angiv kontoplan, klik på Find
 3. Vælg Kontoplanlinje i højremenuen
 4. Klik ALT+N
 5. Angiv lønart og udfyld aktuelle felter
 6. Klik

 

Rapport ’Dataudtræk til 3. part’ – til fleksible personalegoder

Til brug for samarbejde med eksterne partnere, er der oprettet en ny rapport

 

 • Dataudtræk til 3. part.

Rapporten dannes i to forskellige filer.

 • Medarbejderudtræk
 • Personalegoder

 

Rapporten findes i menuen Lønadministration/Overførsel/Dataudtræk til 3. part

 

For at kunne danne en rapport med indhold skal arbejdsgiver tilmeldes

 

 • Serviceydelse 25 - Dataudtræk til 3. part

 

Opsætning af serviceydelse på arbejdsgiver

 

 1. Vælg Arbejdsgiver / Arbejdsgiver stamopl
 2. I højremenuen vælges Tilmelding
 3. Opret ny, ALT+N
 4. Angiv serviceydelse 25 og startdato
 5. Klik

 

Relevante stillingskategorier skal tilknyttes

 

 • Stillingskategorilønart 300010 - Def. af indhold i rapport

Opsætning af stillingskategori

 

 1. Vælg Opsætning / stillingskategori
 2. Angiv stilliingskategori, klik på Find
 3. Opret ny periode, ALT+P
 4. Angiv gyldighed
 5. Klik
 6. Vælg i højremenuen Lønoplysninger
 7. Klik Alt+N
 8. Angiv lønart 300010 og startdato
 9. Klik OK

 

 

Relevante løngrupper skal på resultattabel

 

 • LRAP

 

På resultattabellen skal værdien ’30000’ oprettes til relevante løngrupper.

 

Medarbejderudtræk

 

Rapporten trækkes pr. kørselsordre evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og indeholder et overblik over medarbejdere der har været med i en kørselsordre og viser

 

 • Nr.
 • Medarbejdernr
 • eMail
 • Fornavn og Efternavn
 • Adresse og postnummer
 • Første ansættelsesdato
 • Fratrædelsesdato
 • P-nr
 • Forventet årlig fast løn
 • Forventet årligt pensionsbeløb fra arbejdsgiver
 • Forventet årligt pensionsbeløb fra lønmodtager
 • Forventet årlilgt opsparet ferietillæg
 • Nr.
 • Kundeforholdsnummer

 

Personalegoder

 

Rapporten trækkes pr. kørselsordre, evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og har en line pr. medarbejder pr. gode.

 

Rapporten indeholder

 

 • Cpr nr.
 • Lønart
 • Arbejdsgivers forventede omkostning af fleksibel personalegode pr. år
 • Medarbejders forventede betaling af fleksibel personalegode pr. år

 

Der er en kolonne til cpr.nr., lønart og omkostning for hhv. arbejdsgiver og medarbejder, samt start og evt. slutdato for det aktuelle gode.

 

Følgende lønarter indgår i rapporten:

 

Lønart 3000 og 3002          Vedr. fri bil og fast egenbetaling vedr. fri bil

Lønart 3065                        Vedr. øvrige personalegoder indberettet til eIndkomst

Lønart 3110 – 3252            Vedr. personalegoder med træk i bruttoløn dvs. betalt af medarbejder.

 

 

Bidragydere
Fremhævet tråd